Aktualności

Śląskie. Budżet Obywatelski (V edycja)

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. V edycja:

Twój głos się liczy!

Tagi: ,

ORE - logotyp

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Ośrodek Rozwoju Edukacji rekomenduje program profilaktyczny „Wektory Życia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Program obejmuje problematykę dorastania, dokonywania świadomych wyborów, miłości, małżeństwa, rodziny, zdrowia prokreacyjnego. Scenariusze zostały opracowane na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej, psychologicznej. Atrakcyjna i nowoczesna metodyka zajęć w pełni aktywizuje uczestniczącą młodzież. „Wektory życia” zostały zaprojektowane w formie warsztatów psychoedukacyjnych (12 tematów) w ramach realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zadania 5.5. (Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych) rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli zainteresowanych rolą realizatora programu. Realizującymi program z młodzieżą mogą być nauczyciele różnych przedmiotów pełniący funkcję wychowawcy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowania fizycznego itd. oraz nauczyciele specjaliści: pedagodzy, psycholodzy szkolni posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania prorodzinnego i edukacji zdrowotnej.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają także pakiet materiałów do wielokrotnego wykorzystania podczas pracy z młodzieżą: ciekawe gry dydaktyczne (np. gry planszowe) oraz narzędzia elektroniczne.

Trzydziestogodzinne kursy dla nauczycieli realizowane będą w sposób hybrydowy (jeden moduł – 7 godz. – online, dwa moduły stacjonarnie).

Bardzo prosimy Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych o rozważenie realizacji Programu Profilaktycznego dla młodzieży „Wektory Życia” w nowym roku szkolnym, a Nauczycieli zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do prowadzenia profilaktycznych zajęć.

Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, pani Cecylia Borowska, jest trenerem wojewódzkim programu współpracującym z ORE przy jego wdrażaniu. Chętnie udzieli bliższych informacji, tel. 790 286 607.

Zainteresowani udziałem w kursie nauczyciele – realizatorzy programu, proszeni są o dokonywanie zapisów w systemie e-rejestracji.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Cecylia Borowska – konsultant ds. wychowania RODN „WOM” w Bielsku-Białej
Władysław Mąsior – Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejSzanowni Państwo,

nauczyciele-doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Bielsku-Białej przygotowali wakacyjną ofertę form doskonalenia.

Poniżej podajemy link do harmonogramu szkoleń (będzie on jeszcze uzupełniany), aby mogli Państwo wcześniej zaplanować swoje uczestnictwo w zajęciach:

Na wymienione w harmonogramie wydarzenia można zapisać się bezpośrednio w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Liczymy, że nasze propozycje zainteresują Państwa.

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi:

Spotkanie robocze

16 maja 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie robocze z kierownictwem Lwowskiego Obwodowego Instytutu Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli. Władysław Mąsior i Pavlo Khobzey rozmawiali o współpracy na rzecz edukacji europejskiej.

Katarzyna Zioła-Zemczak, kierownik Pracowni Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej, poinformowała o dotychczasowych wspólnych działaniach w ramach sieci nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji i zaproponowała zorganizowanie kursów doskonalących dla ukraińskich nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego.

Tym samym współpraca z ukraińskimi partnerami trwa!

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , ,

Festiwal Robotyki 2023

Zdjęcie: Anna Fryś

Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze „zrobotyzowanych” szkół podstawowych do wzięcia udziału w 3. edycji Festiwalu Robotyki. W tym roku festiwalowe hasło brzmi: „W zdrowym ciele kreatywna myśl”.

Celem festiwalu jest wymiana doświadczeń zdobytych podczas realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” i innych projektów robotycznych.

W ramach festiwalu przewidziane są prezentacje uczestników oraz 3 bloki warsztatowe, podczas których uczniowie – wraz z nauczycielem – zbudują i zaprogramują roboty.

Więcej informacji:

Zapisy:

Zapraszamy!

Tagi: , , , ,

Spotkanie online

27 kwietnia 2023 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie polsko-ukraińskie: „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami na lekcjach wychowania fizycznego”.

Uczestnicy spotkania – poprowadzonego przez konsultantkę RODN „WOM” w Bielsku-Białej Magdalenę Bielenin i doradczynię metodyczną z wychowania fizycznego Annę Telok – mogli zapoznać się z charakterystyką trudności i możliwości uczniów z wybranymi niepełnosprawnościami oraz z przykładami rozwiązań metodycznych i organizacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego.

W ocenach uczestników spotkanie było ciekawe i wartościowe, a nasi partnerzy z Ukrainy wyrazili chęć kontynuowania tego typu szkoleń.

Spotkanie odbyło się w ramach podpisanej umowy o współpracy.

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , , ,

Spotkanie online

W dniach 19 i 26 kwietnia 2023 roku w RODN „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie „Wychowanie przedszkolne w Polsce”.

Jolanta Biernat (konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej) przedstawiła następujące tematy:

 • organizacja pracy przedszkola,
 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
 • współpraca nauczycieli i specjalistów (rola poradni psychologiczno-pedagogicznej),
 • ciekawe metody i formy pracy w przedszkolu,
 • komunikacja i współpraca z rodzicami,
 • doskonalenie i podnoszenie kompetencji własnych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Uczestnicy z Ukrainy podziękowali nam za ciekawe i inspirujące zajęcia!
Zapraszamy na kolejne spotkania integracyjne!

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , ,

Warsztaty online

W dniu 5 maja 2023 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie w formie warsztatów online. Tematem zajęć były: Wybrane przykłady wykorzystania symulatorów online w zdalnym nauczaniu informatyki i robotyki.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Wojciecha Zuziaka – konsultanta Ośrodka w Bielsku-Białej – omówiono następujące zagadnienia:

 • Środowisko programowania Microsoft MakeCode – wprowadzenie;
 • Symulator online Microsoft MakeCode dla LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

Dla uczestników zajęć zostały przygotowane przykładowe zadania z programowania wizualnego (z możliwością edycji kodu także w języku JavaScript) w środowisku Microsoft MakeCode. Prowadzący dodał do przygotowanych zadań stosowny komentarz dydaktyczno-metodyczny oraz odpowiadał na pytania uczestników warsztatów.

Spotkanie odbyło się w ramach umowy o współpracy naszego Ośrodka z Połtawskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V. Korolenki (Ukraina).

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , , ,

Pomnik Mikołaja Kopernika

Za nami pierwsza edycja konkursu upamiętniającego dokonania polskich naukowców z okazji Dnia Nauki Polskiej: Mikołaj Kopernik – Człowiek Renesansu.

Dziękujemy Państwu Nauczycielom za propagowanie dokonań polskich naukowców oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została życiu i działalności Mikołaja Kopernika w związku z obchodami 550-lecia urodzin polskiego odkrywcy i reformatora.

Do etapu regionalnego konkursu zostało zakwalifikowanych 75 uczniów. Etap ten, przy 100% frekwencji, odbył się w siedzibie organizatora konkursu – Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami wezmą udział we wspólnym wyjeździe do Planetarium Śląskiego w dniu 15 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu z okazji Dnia Nauki Polskiej w roku szkolnym 2023/2024.

Władysław Mąsior

Tagi: , , , , , ,

Ogłaszamy wyniki Konkursu historycznego
Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, w związku z przypadającymi w tym roku obchodami 160. rocznicy powstania styczniowego i 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, zaprosiły uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie: Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej. Formułą konkursu była prezentacja multimedialna lub film.

SPAK - logotypPatronat nad konkursem objęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach Andrzej Sznajder oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas: VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej.

Udział w konkursie był bezpłatny i dobrowolny.

Urszula Rukasz

Tagi: ,

Konferencja Polska - Ukraina

13 kwietnia 2023 roku odbyła się polsko-ukraińska konferencja „Oświata. Kultura. Polska ‒ Ukraina”.

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli:

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej (Polska),
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (Polska),
 • Mikołajowski Obwodowy Instytut Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego (Ukraina),
 • Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V. Korolenki (Ukraina),
 • Kolegium Regionalne „Kremieńczucka Akademia Humanistyczno-Techniczna im. A.S. Makarenki” Rady Obwodowej Połtawy (Ukraina).

Na konferencji poruszono następujące kwestie:

 • Problemy nauczania języka ojczystego w Polsce i na Ukrainie ‒ wystąpienia:
  K. Zioły-Zemczak z RODN „WOM” w Bielsku-Białej,
  I. Pavlovej z PNUP im. V. Korolenki w Połtawie;
 • Jak uczyć polsko-ukraińskiej historii? ‒ wystąpienia:
  dr E. Chorąży z RODN „WOM” w Katowicach,
  I. Nikolayeva oraz O. Volos z MOIPKP w Mikołajowie;
 • Sztuka i historia sztuki w szkołach polskich i ukraińskich ‒ wystąpienia:
  A. Gorzelik z RODN „WOM” w Katowicach,
  D. Kryka oraz N. Stepanyuk z MOIPKP w Mikołajowie;
 • Ukraińskie vs. polskie tradycje i kultura ‒ wystąpienia:
  M. Bielenin z RODN „WOM” w Bielsku-Białej,
  M. Lyhmana z Kolegium Regionalnego „KAHT” w Kremieńczuku.

Głównym moderatorem oraz sprawczynią polsko-ukraińskiej współpracy jest:
dr Maryna Kyryliuk – specjalista w RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

W zamyśle organizatorów konferencja ma zainicjować polsko-ukraińską współpracę w zakresie nauczania języka ojczystego, historii, sztuki i kultury – w ramach sieci nauczycieli, koordynowanych przez moderatorów z Polski i Ukrainy.

Pozwoli to nie tylko na realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 (Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej), ale także na nawiązanie – mamy nadzieję – trwałych i owocnych kontaktów polsko-ukraińskich, a przede wszystkim na realną pomoc uczniom – uchodźcom z Ukrainy.

Konferencja cieszyła się wielkim powodzeniem po obu stronach granicy – wzięło w niej udział ponad 200 osób. Zapis spotkania jest dostępny na naszym kanale na YouTube:

To kolejne nasze przedsięwzięcie z instytucjami zza naszej wschodniej granicy. Nasz Ośrodek od 2022 r. współpracuje z Mikołajowskim Obwodowym Instytutem Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego (Ukraina), Połtawskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V. Korolenki (Ukraina), Kolegium Regionalnym „Kremieńczucka Akademia Humanistyczno-Techniczna im. A.S. Makarenki” Rady Obwodowej Połtawy (Ukraina). Cyklicznie organizowane są wspólne konferencje, warsztaty i seminaria, o czym więcej w kolejnych relacjach z wydarzeń.

dr Maryna Kyryliuk
Katarzyna Zioła-Zemczak

Tagi: ,

W dniach 18 kwietnia – 16 maja 2023 r. każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić swój pomysł do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Do podziału jest 5 milionów złotych przeznaczonych na realizację zadań, które zbiorą najwięcej punktów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://bo.slaskie.pl/, gdzie znajdują się wszystkie kluczowe informacje, regulamin, wzory formularzy i kontakt do osób, które udzielą niezbędnych informacji.

Budżet Obywatelski (V edycja)

Tagi: ,

Wielkanoc 2023 - życzenia

Tagi:

Informatyka

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej organizuje w sobotę 15 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 BEZPŁATNĄ konferencję z warsztatami dla nauczycieli.

Technologie, to tylko narzędzia, a szeroki zakres tematyczny jest już tradycją tej konferencji. Tym razem proponujemy:

 • Wykorzystanie prototypowania w szkole jako organizacji uczącej się.
 • Fake news i manipulacja danymi.
 • Programowanie dla najmłodszych z wykorzystaniem dronów lub robotów – przygotowanie środowiska pracy, wykorzystanie podczas lekcji, połączenie z modelowaniem 3D.
 • Gogle VR – przygotowanie środowiska pracy, kreatywne wykorzystanie podczas prowadzenia lekcji, połączenie z drukiem 3D.
 • Drukarka 3D – przygotowanie środowiska pracy, modelowanie 3D dla wszystkich grup wiekowych.

Więcej informacji:

Rejestracja na konferencję (30 miejsc):

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , ,

Tym razem przekazujemy zaproszenie na wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach: Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”.

Festiwal Edukacyjny Nowe Inspiracje 2023 - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim i w kraju. W ramach festiwalu już od 25 lat są organizowane Giełdy Wydawców.

Czytaj więcej ›

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Koło Naukowe WNoZ ATH „Defibrylator” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, zapraszają do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Polski Pierwszej Pomocy dla Szkół Ponadpodstawowych Podbeskidzie 2023.

Więcej informacji w załączniku (plik pdf) i pod adresem:

Zapraszamy do udziału!

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Zaproszenie na Memoriał Bokserski im. Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddy’ego”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej – organizacja pożytku publicznego, serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego oraz Miasta Bielska-Białej do udziału w Memoriale Bokserskim Tadeusza Pietrzykowskiego „Tedd’ego”, który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2023 r. (początek o godz. 12.00) w Hali Sportowej Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 w Bielsku-Białej.

Tadeusz Pietrzykowski

Tadeusz Pietrzykowski

Tadeusz Pietrzykowski urodzony w Warszawie 8 kwietnia 1917 r. – pięściarz i malarz – toczył pojedynki w obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, a następnie w Neuengamme i Bergen-Belsen, gdzie doczekał się wyzwolenia.

Po wojnie w związku z zawartym małżeństwem, zamieszkał w Bielsku-Białej i przez wiele lat był nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem oraz instruktorem w Szkole Podstawowej nr 12 w Bielsku-Białej Leszczynach.

Zmarł 17 kwietnia 1991 r. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym Opatrzności Bożej w Białej.

Postać Tadeusza Pietrzykowskiego, ps. „Teddy” – byłego mieszkańca Bielska-Białej, jest godna upamiętnienia wśród społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza mieszkańców naszego regionu. „Teddy”, gdy pokonywał Niemców na ringu na terenie obozów koncentracyjnych, niósł otuchę współwięźniom i wiarę, że można pobić wroga i wyjść zwycięsko z mrocznych lat okupacji. Dzielił się też skąpymi racjami żywnościowymi, jakie otrzymywał po walce ze współwięźniami, ale przede wszystkim budził szacunek i podziw współwięźniów i niemieckich przeciwników.

Nadmieniamy, że udział w Memoriale zdeklarowała córka Tadeusza Pietrzykowskiego – Eleonora Szafran-Pietrzykowska, autorka książki „Mistrz”. Walkami bokserskimi będzie kierował Śląski Związek Bokserski.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Poniżej zamieszczamy biogram Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddy’ego” autorstwa Pani Eleonory Szafran-Pietrzykowskiej.

Zapraszamy!

Tagi: , , ,

Konkurs: Matematyka jest wszędzie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Fundacja „Matematyka dla wszystkich” oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w 12. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat

Matematyka jest wszędzie

Temat roku: Matematyka w historii, historia w matematyce

Celami konkursu są:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.

Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

Regulamin tegorocznej edycji wraz z harmonogramem, formularzem zgłoszeniowym i wzorami oświadczeń został również wysłany do szkół.

Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Filuś-Mąsior
konsultant Ośrodka, koordynator konkursu

Tagi: , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie:
Mikołaj Kopernik – Człowiek Renesansu.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej jest organizatorem konkursu upamiętniającego dokonania polskich naukowców z okazji Dnia Nauki Polskiej, który został ustanowiony w 2020 roku i przypada 19 lutego.

Zaplanowano, aby pierwsza edycja konkursu poświęcona była życiu i działalności Mikołaja Kopernika w związku z tegorocznymi obchodami 550-lecia urodzin polskiego odkrywcy i reformatora.

Konkurs jest dwuetapowy i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 1 klasa szkoły ponadpodstawowej.

O realizację etapu szkolnego konkursu prosimy dyrektorów szkół w swoich placówkach. Zestaw konkursowy do tego etapu – arkusz testu do oceny wiedzy i umiejętności naukowych oraz wzór karty odpowiedzi – zostaną wysłane drogą e-mailową do zgłoszonych szkół w terminie 17 lutego 2023 r. Sposób dokonania zgłoszenia został opisany w regulaminie.

Etap szkolny konkursu odbywać się będzie równolegle we wszystkich szkołach i prosimy o jego przeprowadzenie w dniu 20 lutego 2023 r. w godzinach od 9.00–10.00.

Etap regionalny konkursu odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Nagrodzonych uczniów zaprosimy do udziału we wspólnym wyjeździe do Planetarium Śląskiego, który zaplanowany jest na czerwiec 2023 roku.

Prosimy Państwa o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania:

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej (organizacja pożytku publicznego) serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego i miasta Bielska-Białej do udziału w konkursie: Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej, w formule prezentacji multimedialnej lub filmu.
SPAK - logotyp

Konkurs organizowany jest w związku z tegorocznymi obchodami 160. rocznicy powstania styczniowego i 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Szczegółowe omówienie formuły konkursu odbędzie się na konferencji organizowanej przez oba podmioty w formule online w dniu 14 lutego 2023 r. nt. Polskie tradycje niepodległościowe. Wzory postaw patriotycznych powstańców styczniowych i żołnierzy AK, na którą również serdecznie zapraszamy.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką polskich dążeń niepodległościowych w okresie powstania styczniowego i w okresie II wojny światowej oraz porównanie tajnego państwa w okresie powstania styczniowego do Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

Patronat nad konkursem przyjęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzej Sznajder oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia pracy konkursowej, oświadczenie ucznia pełnoletniego, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego).

Urszula Rukasz

Tagi: ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close