Klockiem w matematykę! – Sieci współpracy nauczycieli

LEGO® Education MoreToMath

Max i Mia z LEGO® Education MoreToMath

Działają już dwie
Sieci współpracy nauczycieli w ramach projektu “Klockiem w matematykę!”.

Współpracuje w nich ponad 40 nauczycieli matematyki, informatyki, edukacji wczesno- szkolnej, wychowawców świetlic i wychowawców w ogniskach pracy pozaszkolnej.

Jakie zadania stawiamy uczestnikom projektu?

Nauczyciele ze szkół i placówek uczestniczących w naszych Sieciach współpracy w ramach projektu “Klockiem w matematykę!” mają za zadanie:

 1. Poznanie i sprawdzenie w praktyce (także w pracy z uczniem) metod i form pracy z zestawami klocków LEGO® Education MoreToMath.
 2. Poznanie obudowy metodycznej przygotowanej przez LEGO® Education: polski podręcznik nauczyciela, karty aktywności uczniowskich w języku polskim (pełny kolor), oprogramowanie MathBuilder (dostępne w języku polskim, do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną).
 3. Proponowanie i testowanie nowych aktywności uczniowskich (nowych pomysłów na lekcje), które zakładają wykorzystanie w dydaktyce matematyki i/lub w dydaktyce wczesnoszkolnej klocków LEGO® Education.
 4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wymianę doświadczeń.

Funkcję Liderów w swoich Sieciach pełnią szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach oraz
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielsku-Białej.

Z każdą szkołą pełniącą rolę Lidera współpracują jeszcze po 4 inne szkoły (placówki). Razem to 9 szkół podstawowych i 1 ognisko pracy pozaszkolnej.

Projekt wspiera AKCES Edukacja (z Przeźmierowa k. Poznania) – wyłączny partner oraz oficjalny dystrybutor LEGO® Education w Polsce.

Cele projektu i zadania stawiane przed uczestnikami są zgodne z “Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019”:

 • Kierunek 2.
  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kierunek 4.
  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (w kontekście pracy z tablicą interaktywną).

Współtwórcą i koordynatorem projektu jest konsultant naszego Ośrodka:
Wojciech Zuziak, wzuziak@wombb.edu.pl

Tagi: , , , ,