Projekt „Klockiem w matematykę!” (archiwum)

LEGO® Education MoreToMath

Max i Mia z LEGO® Education MoreToMath

W roku szkolnym 2018/2019 działały dwie

Sieci współpracy nauczycieli w ramach projektu „Klockiem w matematykę!”

W pracach sieci wzięło udział ponad 40 nauczycieli:

 • matematyki,
 • informatyki,
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • wychowawców świetlic,
 • wychowawców w ogniskach pracy pozaszkolnej.

Jakie zadania postawiliśmy uczestnikom projektu?

Nauczyciele ze szkół i placówek uczestniczących w naszych Sieciach współpracy w ramach projektu „Klockiem w matematykę!” mieli za zadanie:

 1. Poznanie i sprawdzenie w praktyce (także w pracy z uczniem) metod i form pracy z zestawami klocków LEGO® Education MoreToMath.
 2. Poznanie obudowy metodycznej przygotowanej przez LEGO® Education: polski podręcznik nauczyciela, karty aktywności uczniowskich w języku polskim (pełny kolor), oprogramowanie MathBuilder (dostępne w języku polskim, do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną).
 3. Proponowanie i testowanie nowych aktywności uczniowskich (nowych pomysłów na lekcje), które zakładają wykorzystanie w dydaktyce matematyki i/lub w dydaktyce wczesnoszkolnej klocków LEGO® Education.
 4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wymianę doświadczeń.

Funkcję Liderów w swoich Sieciach pełniły szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach oraz
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielsku-Białej.

Z każdą szkołą pełniącą rolę Lidera współpracowały jeszcze 4 inne szkoły (placówki). Razem to 9 szkół podstawowych i 1 ognisko pracy pozaszkolnej.

Projekt wspierał AKCES Edukacja (z Przeźmierowa k. Poznania) – wyłączny partner oraz oficjalny dystrybutor LEGO® Education w Polsce.

Cele projektu i zadania stawiane przed uczestnikami były zgodne z „Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019”:

 • Kierunek 2.
  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kierunek 4.
  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (w kontekście pracy z tablicą interaktywną).

Współtwórcą i koordynatorem projektu był konsultant naszego Ośrodka:
Wojciech Zuziak, wzuziak@wombb.edu.pl

Aktualizacja: 30 czerwca 2019 r.

Tagi: , , , ,