Konferencja: Ruch i…uff! Troski z głów (ROM-E „Metis”)

Metis - logotyp

Zapraszamy Państwa w dniu 15 kwietnia 2024 r. na Konferencję: „Ruch i…uff! Troski z głów”.

 • Jak aktywność fizyczna wzmacnia dobrostan psychiczny?
 • Jak sprawić, aby nastolatek polubił aktywność fizyczną?
 • Jak pogodzić wymagania zawarte w podstawie programowej W-F z działaniami na rzecz zdrowia psychicznego?
 • Jak zwiększać frekwencję na lekcjach W-F?
 • Jak budować współpracę i dobry klimat w zespołach klasowych poprzez „teambuildingowy” (vs rywalizacyjny) sposób prowadzenia zajęć W-F?

W ostatnich czasach zaburzenia emocjonalne dzieci i  młodzieży kładą się cieniem na ich dzieciństwie i młodości ze  szczególną intensywnością. Jednocześnie aktywność fizyczna, która mogłaby stanowić świetne antidotum, niestety kuleje. Bywa, ze lekcje wychowania fizycznego są omijane szerokim łukiem przez młodzież i często (z różnych powodów) zdarza
się, że szkoła zaprzepaszcza szanse na zaszczepienie „bakcyla ruchu”.

Mając na uwadze powyższe, proponujemy dyrektorom szkół, wychowawcom, nauczycielom (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego), a także pedagogom i psychologom szkolnym udział w naszej Konferencji „Ruch…i uff! Troski z głów”.

Zapytaliśmy ekspertów, którzy zajmują się upowszechnianiem aktywności fizycznej o ich doświadczenia i efektywne sposoby budzenia zaangażowania u dzieci i młodzieży w tę formę aktywności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się odszukać przynajmniej część odpowiedzi na kluczowe pytania i wyposażeni w tę wiedzę oraz inspirujące pomysły wkroczymy w świat dzieci z  nową energią do wspierania ich odporności psychicznej poprzez ruch.

Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem podjętym przez ROM-E Metis w ramach kampanii „Pomimo… Bądź”. Celem kampanii jest wielotorowe działanie na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W  głównej mierze chodzi o wyposażenie nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą w niezbędną wiedzę na temat budowania odporności psychicznej i sposobów zapobiegania problemom natury emocjonalnej.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10 (wejście główne), w  godzinach 12:00–16:00. Rejestracja będzie czynna od godziny 11:00.

Warunki uczestnictwa

 • Udział w konferencji jest nieodpłatny.
 • O udziale w konferencji seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.
 • Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem (na nr: 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).
 • Informacja na stronie ROM-E „Metis” (w tym liczba wolnych miejsc):
  https://www.metis.pl/content/view/4004/1/

Kontakt z koordynatorami

Zapraszamy!

Tagi: ,