Harmonogramy konsultacji, zajęć dydaktycznych i dane kontaktowe doradców metodycznych w roku szkolnym 2019/2020:

Imię i nazwisko
doradcy
Nauczany przedmiot
(zakres)
Obszar
działania
Aleksandra Fiedor religia katolicka Żywiec
Jolanta Klajmon matematyka (SP) Bielsko-Biała
Bożena Rogolińska język polski (SP) Bielsko-Biała
Danuta Sewera język angielski (P/SP) Bielsko-Biała
dr Dorota Tałaj język polski (PP) powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

Oznaczenia w tabeli:

  • P – przedszkola
  • SP – szkoły podstawowe
  • PP – szkoły ponadpodstawowe

Aktualizacja: 29 listopada 2019 r.