Harmonogramy konsultacji, zajęć dydaktycznych i dane kontaktowe doradców metodycznych w roku szkolnym 2019/2020:

Imię i nazwisko
doradcy
Nauczany przedmiot
(zakres)
Obszar
działania
Ewa Below religia ewangelicka (SP) Bielsko-Biała,
pow. bielski i cieszyński
Mariusz Depczyński wychowanie fizyczne (PP) Bielsko-Biała,
pow. bielski i żywiecki
Anna Ficoń religia katolicka (P/SP/PP) pow. cieszyński
Aleksandra Fiedor religia katolicka Żywiec
Jolanta Klajmon matematyka (SP) Bielsko-Biała
Bożena Rogolińska język polski (SP) Bielsko-Biała
Danuta Sewera język angielski (P/SP) Bielsko-Biała

Oznaczenia w tabeli:

  • P – przedszkola
  • SP – szkoły podstawowe
  • PP – szkoły ponadpodstawowe

Aktualizacja: 6 marca 2020 r.