Harmonogramy konsultacji, zajęć dydaktycznych i dane kontaktowe doradców metodycznych w roku szkolnym 2019/2020:

Imię i nazwisko doradcy
Nauczany przedmiot / specjalność
Aleksandra Fiedor religia katolicka

Aktualizacja: 4 października 2019 r.