Doradcy: dyżury i kontakty

Harmonogramy konsultacji, zajęć dydaktycznych i dane kontaktowe doradców metodycznych w roku szkolnym 2018/2019:

Imię i nazwisko doradcy
Nauczany przedmiot / specjalność
Aleksandra Fiedor religia katolicka
Ilona Gumola język polski

Aktualizacja: 12 grudnia 2018 r.