Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 2/2022 z dnia 16 marca 2022 r.

 

Regulamin wynajmu bazy dydaktycznej
RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oferuje udostępnienia bazy dydaktycznej placówkom oświatowym i innym instytucjom.

Zapraszamy do korzystania z oferty wynajmu przestronnych, nowocześnie wyposażonych sal konferencyjno-szkoleniowych w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 24 i 25.

Nasza baza dydaktyczna to 8 profesjonalnie wyposażonych w sprzęt multimedialny sal, doskonale nadających się do organizacji szkoleń, spotkań w gronie od 15 do 50 osób, a także sala konferencyjna, mogąca pomieścić do 110 osób.

Dysponujemy także pełnowymiarową halą sportową z szatnią i zapleczem sanitarnym.

Budynek przy ul. Legionów 24

Cena za 1 godzinę zegarową (60 min.)

Sala 4
Liczba miejsc: 80/50
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 101,50 zł + VAT

Sala 6
Liczba miejsc: 50/25
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 101,50 zł + VAT

Sala 12, 14 i 16
Liczba miejsc: 50/25
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 101,50 zł + VAT

Budynek przy ul. Legionów 25

Cena za 1 godzinę zegarową (60 min.)

Sala 001
Liczba miejsc: 110/50
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 202,50 zł + VAT

Sala 011 A+B (konferencyjna)
Liczba miejsc: 110/70
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 202,50 zł + VAT
Istnieje możliwość wynajęcia tylko sali 011 A lub sali 011 B – cena: 101,50 zł + VAT.

Sala 202
Liczba miejsc: 80/35
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 101,50 zł + VAT

Sala 203
Liczba miejsc: 90/40
Układ miejsc: kinowy/szkolny
Cena za 1 godzinę: 101,50 zł + VAT

Hala sportowa

Cena za 1 godzinę dydaktyczną (45 min.)

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00: 75,00 zł + VAT
Od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00: 60,00 zł + VAT

Sobota 8.00-14.00: 75,00 zł + VAT

W przypadku firm prywatnych należy doliczyć podatek od nieruchomości.

Procedura i zasady wynajmu bazy dydaktycznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej

  1. Podmioty zainteresowane korzystaniem z bazy dydaktycznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej kierują zapytania w tej sprawie drogą elektroniczną na adres poczta@wombb.edu.pl lub telefonicznie 33 81 237 15.
  2. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Zamawiający przesyła w ciągu 24 godzin wstępne zgłoszenie rezerwacji pomieszczeń na ww. adres e-mailowy.
  3. W odpowiedzi Zamawiający otrzyma potwierdzenie rezerwacji, wszystkie istotne warunki rezerwacji, w tym wycenę.
  4. Wynajmujący przygotowuje umowę najmu pomieszczeń, która stanowi podstawę do wystawienia faktury.
  5. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z cateringu zewnętrznego warunki korzystania z bazy dydaktycznej uzgadniane są odrębnie.
  6. Zmian lub anulowania rezerwacji należy dokonywać w formie elektronicznej najpóźniej na 2 dni przed terminem planowanego wydarzenia.
  7. W przypadku korzystania z multimediów wymagane jest zgłoszenie się Zamawiającego co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia, celem sprawdzenia funkcjonowania sprzętów.
  8. RODN „WOM” w Bielsku-Białej nie wyraża zgody na wprowadzanie bez uzgodnienia dodatkowych podmiotów wspomagających realizację planowanego wydarzenia.
  9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania pomieszczeń i urządzeń (jeżeli nie korzysta z obsługi technicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej).
  10. RODN „WOM” w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do ustalania ze stałymi najemcami lub partnerami indywidualnej stawki, jak również w szczególnych przypadkach bezpłatny wynajem.