Konkurs: protoTYpuj! (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

Konkurs Nauka Dla Ciebie - Centrum Nauki Kopernik

W imieniu Centrum Nauki Kopernik pragniemy poinformować, że trwa nabór szkół podstawowych do konkursu „protoTYpuj!”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Nauka dla Ciebie”.

Na stronie Kopernika uczniowie i nauczyciele znajdą wszystkie potrzebne informacje, a także formularz zgłoszeniowy do konkursu:

Na laureatów konkursu (uczniów, nauczycieli i szkołę) czekają cenne nagrody.

Tradycyjnie zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie pomocy naukowej przez zespół złożony z 4–6 uczniów, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje dwójka nauczycieli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2024 r. Wielka finałowa gala konkursu odbędzie się w czerwcu. W międzyczasie, w Centrum Nauki Kopernik zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne dla jego uczestników.

Celem konkursu i programu „Nauka dla Ciebie” jest wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielne eksperymentowanie i odkrywanie nauki w życiu codziennym), a także popularyzacja nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integracja lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi.

Informacje szczegółowe o Konkursie oraz infografika:

Zapraszamy!


Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Tagi: ,