Doradztwo zawodowe

W nowym roku szkolnym rozpoczynamy cykl bezpłatnych seminariów pod nazwą Vademecum Doradcy Zawodowego.

Głównymi celami spotkań będą:

  • wspieranie doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego w podnoszeniu ich wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń między nimi,
  • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • wspieranie nauczyciela-doradcy w realizacji zadań określonych przez podstawę programową,
  • zainicjowanie sieci wzajemnej współpracy i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem zawodowym.

Spotkania on-line odbywać się będą raz w miesiącu na platformie Zoom (pierwszy poniedziałek miesiąca). Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu spotkań odbędą się 9 października 2023 r. o godz. 15:30 na platformie Zoom.

Uczestnicy seminariów będą mieli okazję do dyskusji nt. realizacji i funkcjonowania systemu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.

Zapisy uczestników w systemie e-rejestracji naszego Ośrodka:

Nauczyciele, którzy nie mają konta w naszym systemie rejestracji, przed rejestracją na seminaria zostaną poproszeni o jego założenie.

Pytania dotyczące organizacji seminariów można kierować:

  • na adres: gtelok@wombb.edu.pl
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 114 (poniedziałek i środa, od 15.00 do 17.00) lub
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 116 (codziennie, od 8:00 do 15:00) – kierownik Pracowni Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej

mgr inż. Grzegorz Telok
Konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Aktualizacja: 11 września 2023 r.