NauczycielkaRozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się  7 października 2020 r. (środa) o godz. 15:30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

Tematyka spotkań:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
 2. Turystyka i krajoznawstwo – organizacja wycieczek szkolnych.
 3. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 4. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania placówki oświatowej, realizacja statutowych zadań szkoły.
 5. Uczeń z zachowaniami trudnymi.
 6. Nauczyciel w środowisku uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniami.
 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Uwaga!
Zajęcia seminarium będą miały formę mieszaną (stacjonarna i webinaria) – 3 godziny, raz w miesiącu – pierwsza środa miesiąca.
Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

Koszt udziału w cyklu seminariów wynosi 200 zł (wpłaty należy dokonać po pierwszym spotkaniu). Wszyscy uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu seminarium. Wystawiamy faktury.

Zgłoszenia na seminaria będą możliwe w dniach od 14.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
Rejestracja uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602329.

Terminarz spotkań:

Lp. Data Godzina Sala
1. 7.10.2020 15.30-18.00 203
2. 4.11.2020 15.30-18.00 203
3. 2.12.2020 15.30-18.00 203
4. 13.01.2021 15.30-18.00 203
5. 17.02.2021 15.30-18.00 203
6. 3.03.2021 15.30-18.00 203
7. 7.04.2021 15.30-18.00 203
8. maj i czerwiec 2021 konsultacje 203

Miejsce spotkań: RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 (budynek główny).

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować:

 • na adres gtelok@wombb.edu.pl
 • telefonicznie 33 812 37 15 wew. 114
  (wtorek od 15.00 do 17.00 lub czwartek od 9:00 do 11:00) lub
 • telefonicznie 33 812 37 15 wew. 119

Grzegorz Telok
organizator seminariów

aktualizacja: 10 września 2020 r.