NauczycielkaRozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się  2 października 2019 r. (środa) o godz. 15:30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

Tematyka spotkań:

  1. Podstawa prawna funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania.
  3. Awans zawodowy nauczyciela.
  4. Ocena pracy nauczyciela.
  5. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, realizacja statutowych zadań szkoły.
  6. Współpraca ze środowiskiem uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniem.
  7. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Uwaga!
Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną (3 godziny, raz w miesiącu – środa).
Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

Koszt udziału w cyklu seminariów wynosi 120 zł (wpłaty należy dokonać po pierwszym spotkaniu).

Zgłoszenia na seminaria będą możliwe w dniach od 6.09.2019 r. do 30.09.2019 r.
Rejestracja uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601541.

Terminarz spotkań:

Lp. Data Godzina Sala
1. 2.10.2019 15.30-18.00 203
2. 6.11.2019 15.30-18.00 203
3. 4.12.2019 15.30-18.00 203
4. 8.01.2020 15.30-18.00 203
5. 5.02.2020 15.30-18.00 203
6. 4.03.2020 15.30-18.00 203
7. 1.04.2020 15.30-18.00 203
8. maj 2020 konsultacje 203

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować:

  • na adres gtelok@wombb.edu.pl lub
  • telefonicznie 33 812-37-15 wew. 114 – od godz. 15.00 do 17.00 (wtorek, środa) lub
  • telefonicznie 33 812-37-15 wew. 119 (codziennie od 8.00-15.00).

Grzegorz Telok
organizator seminariów

aktualizacja: 10 września 2019 r.