NauczycielkaRozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela. Seminaria przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Spotkania mają na celu wspomóc młodego nauczyciela na początku jego drogi zawodowej. Stanowią dobre podłoże do zainicjowania sieci wzajemnej współpracy i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem zawodowym.

W ramach spotkań omawiana będzie tematyka z zakresu prawa oświatowego, awansu zawodowego, dokumentacji szkolnej oraz metod pracy z uczniami. Zdobyta wiedza ma stanowić podstawę do przygotowania nauczycieli do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz ułatwić start w życie zawodowe nauczyciela.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się  6 października 2021 r. (środa) o godz. 15:30 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

Tematyka spotkań:

  1. Podstawa prawna funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania.
  3. Awans zawodowy nauczyciela.
  4. Ocena pracy nauczyciela.
  5. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, realizacja statutowych zadań szkoły.
  6. Współpraca ze środowiskiem uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniem.
  7. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną oraz zdalną (3 godziny, raz w miesiącu – pierwsza środa).
Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

Koszt udziału w cyklu seminariów (7 spotkań + konsultacje) wynosi 250 zł (wpłaty należy dokonać po pierwszym spotkaniu).

Zgłoszenia na seminaria będą możliwe w dniach od 20.09.2021 r. do 1.10.2021 r.
Rejestracja uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602894

Uwaga!
Nauczyciele, którzy nie mają konta w naszym systemie rejestracji, przed rejestracją na szkolenie zostaną poproszeni o jego założenie.

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować:

  • na adres: gtelok@wombb.edu.pl
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 116 (wtorek i środa, od 15.00 do 17.00) lub
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 119 (codziennie, od 8:00 do 15:00) – Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej

mgr inż. Grzegorz Telok
Konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Aktualizacja: 23 września 2021 r.