Vademecum Młodego Nauczyciela

NauczycielkaRozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 4 października 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011A (parter).

Tematyka spotkań:

  1. Podstawa prawna funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania.
  3. Awans zawodowy nauczyciela.
  4. Monitoring realizacji podstawy programowej.
  5. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, realizacja statutowych zadań szkoły.
  6. Współpraca ze środowiskiem uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniem.
  7. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Uwaga!
Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną (3 godziny, raz w miesiącu). Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

Udział w cyklu seminariów jest bezpłatny.

Zgłoszenia na seminaria: zgłoszenie w formie formularza elektronicznego należy przesłać do 30.09.2017 r. 

Terminarz spotkań:

Lp. Data Godzina Sala
1. 04.10.2017 15.30-18.00 203
2. 15.11.2017 15.30-18.00 203
3. 06.12.2017 15.30-18.00 203
4. 03.01.2018 15.30-18.00 203
5. 21.02.2018 15.30-18.00 203
6. 07.03.2018 15.30-18.00 203
7. 11.04.2018 15.30-18.00 203
8. Konsultacje Maj 2018 203

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować bezpośrednio na adres:

  • gtelok@wombb.edu.pl lub
  • telefonicznie 33 812-37-15 wew. 114 – od godz. 15.00 do 17.00 (wtorek, środa) lub
  • telefonicznie 33 812-37-15 wew. 119 (codziennie od 8.00-15.00).

 

Grzegorz Telok
organizator seminariów