Nauczycielka

Rozpoczynamy kolejny cykl bezpłatnych seminariów pod nazwą Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową w przedszkolu, szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 4 października 2023 r. (środa) o godz. 15:30 na platformie ZOOM RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Proponowana tematyka spotkań:

 1. Podstawa prawna funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
 2. Dokumentacja przebiegu nauczania.
 3. Awans zawodowy nauczyciela.
 4. Ocena pracy nauczyciela.
 5. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, realizacja statutowych zadań szkoły.
 6. Współpraca ze środowiskiem uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniem.
 7. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Uwaga!
Zajęcia seminarium będą miały formę mieszaną (stacjonarna/on-line), 3 godziny, raz w miesiącu (druga środa miesiąca). Materiały ze spotkań będą udostępniane uczestnikom po każdym spotkaniu.

Rejestracja uczestników:

Nauczyciele, którzy nie mają konta w naszym systemie rejestracji, przed rejestracją na seminaria zostaną poproszeni o jego założenie.

Terminarz spotkań:

 1. 04.10.2023 – 15.30–18.00
 2. 08.11.2023 – 15.30–18.00
 3. 13.12.2023 – 15.30–18.00
 4. 10.01.2024 – 15.30–18.00
 5. 14.02.2024 – 15.30–18.00
 6. 13.03.2024 – 15.30–18.00
 7. 10.04.2024 – 15.30–18.00
 8. maj 2024 – konsultacje

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować:

 • na adres: gtelok@wombb.edu.pl
 • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 114 (poniedziałek i środa, od 15.00 do 17.00) lub
 • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 116 (codziennie, od 8:00 do 15:00) – kierownik Pracowni Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej

mgr inż. Grzegorz Telok
Konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Aktualizacja: 11 września 2023 r.