NauczycielkaRozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela. Seminaria przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Spotkania mają na celu wspomóc młodego nauczyciela na początku jego drogi zawodowej. Stanowią dobre podłoże do zainicjowania sieci wzajemnej współpracy i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem zawodowym.

W ramach spotkań omawiana będzie tematyka z zakresu prawa oświatowego, awansu zawodowego, dokumentacji szkolnej oraz metod pracy z uczniami. Zdobyta wiedza ma stanowić podstawę do przygotowania nauczycieli do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz ułatwić start w życie zawodowe nauczyciela.

Przykładowa tematyka spotkań:

  1. Podstawa prawna funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania.
  3. Awans zawodowy nauczyciela.
  4. Ocena pracy nauczyciela.
  5. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, realizacja statutowych zadań szkoły.
  6. Współpraca ze środowiskiem uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniem.
  7. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną oraz zdalną (3 godziny, raz w miesiącu – pierwsza środa).

Koszt udziału w cyklu seminariów (7 spotkań + konsultacje) wynosi 220 zł (wpłaty należy dokonać po pierwszym spotkaniu).

Zapisy uczestników w systemie e-rejestracji naszego Ośrodka:

Uwaga!
Nauczyciele, którzy nie mają konta w naszym systemie rejestracji, przed rejestracją na seminaria zostaną poproszeni o jego założenie.

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować:

  • na adres: gtelok@wombb.edu.pl
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 116 (wtorek i środa, od 15.00 do 17.00) lub
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 119 (codziennie, od 8:00 do 15:00) – Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej

mgr inż. Grzegorz Telok
Konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Aktualizacja: 12 stycznia 2023 r.