Sieć połączeńRok szkolny 2018/2019

Zgodnie z obowiązującymi od 2016 r. nowymi przepisami związanymi z systemem wsparcia rozwoju szkoły oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, we wrześniu br. wznawia pracę, działająca od 2017 roku przy naszym ośrodku „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych”.

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń oraz wsparcia i pomocy zewnętrznych ekspertów. Udział w tej formie doskonalenia jest bezpłatny.

Praca sieci w roku szkolnym 2018/2019 zostanie zainaugurowana podczas warsztatów szkoleniowych „O lesie w lesie – dary lasu”, które odbędą się w obiektach oraz w środowisku przyrodniczym Nadleśnictwa Wisła w dniach 27-28 września br.

Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej oraz w Stacji Terenowej Karpackiego Banku Genów, połączone ze zwiedzaniem Wolierowej Hodowli Głuszca oraz Muzeum Świerka umożliwią nauczycielom nabycie nowych umiejętności i wiedzy oraz nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy, co stanowi główny cel pracy sieci – elementu zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

Materiały z pracy nauczycieli będą na bieżąco upowszechnianie na stronie ośrodka.

Barbara Michałek-Piernik
koordynator sieci


Chemia - laboratoriumRok szkolny 2017/2018

Zaprosiliśmy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do nawiązania współpracy w celu:

  • wymiany doświadczeń oraz zasobów,
  • wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji,
  • podnoszenia kompetencji zawodowych,
  • wzbogacenia warsztatu pracy,
  • wspólnej pracy związanej z praktyką szkolną.

Współpraca w ramach sieci to metoda pracy oparta na zasadzie partnerstwa i stanowi element kompleksowego wspomagania szkół i nauczycieli. Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia były bezpłatne.

Członkowie sieci w czerwcu 2018 r. otrzymali zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w sieci.

Barbara Michałek-Piernik
nauczyciel konsultant