Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Droga w górachZapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do nawiązania współpracy w celu:

  • wymiany doświadczeń oraz zasobów,
  • wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji,
  • podnoszenia kompetencji zawodowych,
  • wzbogacenia warsztatu pracy,
  • wspólnej pracy związanej z praktyką szkolną.

Współpraca w ramach sieci jest metodą pracy opartą na zasadzie partnerstwa i stanowi element kompleksowego wspomagania szkół i nauczycieli. Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia są bezpłatne.

Członkowie sieci w czerwcu 2018 r. otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w sieci.

Barbara Michałek-Piernik
nauczyciel konsultant