Wiadomości Przedszkolaka

Wiadomości Przedszkolaka to czasopismo dla nauczycieli przedszkoli, które było wydawane przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej przez ponad 25 lat. Pierwszy numer ukazał się w październiku 1993 r.

Redakcja czasopisma miała swoją siedzibę w naszym Ośrodku: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25.


Numery czasopisma, które ukazały się w roku szkolnym 2019/2020:


Obsługa klienta (po zakończeniu wydawania czasopisma):

Aktualizacja: 14 kwietnia 2021 r.