Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała

33 812 37 15, 33 812 24 58
poczta@wombb.edu.pl