W tym miejscu prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkołach i placówkach naszego regionu.

Nauczycieli zainteresowanych upowszechnieniem swoich działań edukacyjnych zapraszamy do:

  • przesłania do Ośrodka materiałów własnych (raport, scenariusz, artykuł naukowy lub popularno-naukowy, esej, studium przypadku, prezentacja itp.) na adres poczta@wombb.edu.pl) oraz
  • pobrania i dostarczenia do Ośrodka karty dobrej praktyki – wypełnioną w edytorze tekstu, wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną kartę prosimy przekazać pocztą lub osobiście do naszego Ośrodka, a jej wersję elektroniczną (w pliku – bez podpisu i pieczęci) prosimy przesłać w formie załącznika na adres poczta@wombb.edu.pl.
Nauczyciel
szkoła (placówka)
Przedmiot
(rodzaj zajęć)
Tytuł
publikacji
Maria Bartas
Grażyna Nowak
ZSP w Studzienicach
edukacja wczesnoszkolna “Nasze podróże po Śląsku”
Program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów klas III
Grażyna Nowak
Maria Bartas
ZSP w Studzienicach
edukacja wczesnoszkolna „Od brukarza do stolarza… czyli zawodowy zawrót głowy”
Program edukacyjno-wychowawczy z elementami wiedzy o regionie dla uczniów klasy 1a i 1b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach
Aleksandra Gregorczyk
Mariola Sojka
ZSP w Studzienicach
edukacja wczesnoszkolna Program adaptacyjno-integracyjny: “Nową drogą pójdziemy odważnie! Pomoże nam w tym starsza koleżanka i starszy kolega”
Katarzyna Stanclik
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
przyroda, biologia, geografia Wartość edukacyjna Leśnej Ścieżki Przyrodniczej w Zabrzegu, w Dolinie Górnej Wisły na obszarze chronionym “NATURA 2000”
Anna Twardawa
LO COR w Bielsku-Białej
matematyka, logika Konkurs “Dzień Logicznego Myślenia”
Renata Lasek
SP nr 18 w Bielsku-Białej
geografia Działalność szkolnego koła turystycznego jako forma wspomagania procesu edukacyjnego
Lucyna Skrudlik-Augustyniak
Joanna Linnert
SP nr 2 w Ligocie
przyroda/biologia,
język polski
Ogród przyszkolny “Ptasia stołówka” jako propozycja zajęć w terenie budująca wiedzę przyrodniczą i ekologiczną ucznia w młodszym i starszym wieku szkolnym
Anna Dyczek
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu
wychowanie przedszkolne Innowacja pedagogiczna “Zaczarowane odpady” – wykorzystanie materiałów odpadowych w pracy z dziećmi
Aneta Wójcik-Nowak
ZSGiH w Bielsku-Białej
historia Spotkania z historią – przeszłość i teraźniejszość cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej
Gabriela Handzel
ZSP w Jasienicy
Maria Joniec
SP nr 32 w Bielsku-Białej
edukacja przyrodnicza Nauczanie przez doświadczanie jako budowanie wiedzy o złożoności i różnorodności przyrody
Sonia Nieboras
Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Św. Rodziny w Cieszynie
zajęcia świetlicowe Scenariusz zajęć świetlicowych z wykorzystaniem monitora interaktywnego “Tworzenie prostych filmów animowanych z wykorzystaniem programu Pivot Animator”
Magdalena Firla
Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Św. Rodziny w Cieszynie
język angielski Scenariusz zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem aktywnej tablicy “What sports can you do?”
Aleksandra Gregorczyk
ZSP w Studzienicach
wychowanie przedszkolne Innowacja pedagogiczna. Przedszkolaki bawią się i programują z Ruby
Ewa Dulian
Ewa Gniewek
Sylwia Pietrzak-Szpak
ZSGiH w Bielsku-Białej
język angielski zawodowy Poradnik CLIL Teaching in Gastronomy
Agnieszka Chlebek-Rolska
Aleksandra Gregorczyk
ZSP w Studzienicach
konkurs Powiatowy Konkurs Historyczno-Przyrodniczy “Z biegiem Wisły”
Agnieszka Chlebek-Rolska
ZSP w Studzienicach
zajęcia świetlicowe Program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów przebywających w świetlicy “Z biegiem Wisły”
Małgorzata Gőttlich-Kucharska
SP nr 37 w Bielsku-Białej
koło teatralne Innowacja pedagogiczna. Teatrzyk profilaktyczny “Miniaturka”
Beata Szwagrzyk
VIII LO w ZSMiO w Bielsku-Białej
chemia CLIL na lekcjach chemii

Aktualizacja: 29 maja 2020 r.