Przykłady dobrych praktyk

W tym miejscu prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkołach i placówkach naszego regionu.

Nauczycieli zainteresowanych upowszechnieniem swoich działań edukacyjnych zapraszamy do:

  • przesłania do Ośrodka materiałów własnych (raport, scenariusz, artykuł naukowy lub popularno-naukowy, esej, studium przypadku, prezentacja itp.) na adres poczta@wombb.edu.pl) oraz
  • pobrania i dostarczenia do Ośrodka karty dobrej praktyki – wypełnioną w edytorze tekstu, wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną kartę prosimy przekazać pocztą lub osobiście do naszego Ośrodka, a jej wersję elektroniczną (w pliku – bez podpisu i pieczęci) prosimy przesłać w formie załącznika na adres poczta@wombb.edu.pl.

 

Nauczyciel
szkoła (placówka)
Przedmiot
(rodzaj zajęć)
Tytuł
publikacji
Aleksandra Gregorczyk
ZS-P w Studzienicach
wychowanie przedszkolne Innowacja pedagogiczna. Przedszkolaki bawią się i programują z Ruby
Ewa Dulian
Ewa Gniewek
Sylwia Pietrzak-Szpak
ZSGiH w Bielsku-Białej
język angielski zawodowy Poradnik CLIL Teaching in Gastronomy
Agnieszka Chlebek-Rolska
Aleksandra Gregorczyk
ZS-P w Studzienicach
konkurs Powiatowy Konkurs Historyczno-Przyrodniczy “Z biegiem Wisły”
Agnieszka Chlebek-Rolska
ZS-P w Studzienicach
zajęcia świetlicowe Program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów przebywających w świetlicy “Z biegiem Wisły”
Małgorzata Gőttlich-Kucharska,
SP nr 37 w Bielsku-Białej
koło teatralne Innowacja pedagogiczna. Teatrzyk profilaktyczny “Miniaturka”
Beata Szwagrzyk,
VIII LO w ZSMiO w Bielsku-Białej
chemia CLIL na lekcjach chemii

Aktualizacja: 6 listopada 2018 r.