Przykłady dobrych praktyk

W tym miejscu prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkołach i placówkach naszego regionu.

Nauczycieli zainteresowanych upowszechnieniem swoich działań edukacyjnych zapraszamy do:

  • przesłania do Ośrodka materiałów własnych (raport, scenariusz, artykuł naukowy lub popularno-naukowy, esej, studium przypadku, prezentacja itp.) na adres poczta@wombb.edu.pl) oraz
  • pobrania i dostarczenia do Ośrodka karty dobrej praktyki – wypełnioną w edytorze tekstu, wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną kartę prosimy przekazać pocztą lub osobiście do naszego Ośrodka, a jej wersję elektroniczną (w pliku – bez podpisu i pieczęci) prosimy przesłać w formie załącznika na adres poczta@wombb.edu.pl.
Nauczyciel
szkoła (placówka)
Przedmiot
(rodzaj zajęć)
Tytuł dobrej praktyki
(tytuł publikacji)
Rok szkolny 2023-2024
Elżbieta Michalik język obcy zawodowy Zbiór Zadań z Języka Angielskiego dla Zawodu Kucharz
Rok szkolny 2022-2023
Brak publikacji
Rok szkolny 2021-2022
Daria Hristova
Zespół Szkolno Przedszkolny
w Czarkowie
edukacja wczesnoszkolna, edukacja ekologiczna Eko agenci w poszukiwaniu dobrego klimatu
Agnieszka Czyż
Iwona Sojka
Szkoła Podstawowa nr 5
w Czechowicach-Dziedzicach
biologia, przyroda, geografia, język angielski Myślenie wykraczające poza schematy, czyli escape room w praktyce szkolnej
Lucyna Molek
Szkoła Podstawowa
w Górkach Wielkich
chemia Poszerzenie oferty edukacyjno-dydaktycznej oraz poprawa warunków nauczania w zakresie nauki przyrodniczych
 Rok szkolny 2020-2021
Katarzyna Kimszal
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Cieszynie
przedmioty zawodowe gastronomiczne, informatyka, język angielski zawodowy Innowacja pedagogiczna „Blogujemy i zdrowo żyjemy”
Alicja Faber
Gabriela Guściora-Konieczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej
biologia, geografia, przyroda, historia, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne Arboretum jako uniwersalna przestrzeń działań edukacyjnych
Rok szkolny 2019-2020
Anna Sikora
ZSCKR w Bielsku-Białej
biologia, wychowanie fizyczne Działania w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz integralnego rozwoju ucznia i budowania wartości w wychowaniu
Maria Bartas
Grażyna Nowak
ZSP w Studzienicach
edukacja wczesnoszkolna “Nasze podróże po Śląsku”
Program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów klas III
Grażyna Nowak
Maria Bartas
ZSP w Studzienicach
edukacja wczesnoszkolna „Od brukarza do stolarza… czyli zawodowy zawrót głowy”
Program edukacyjno-wychowawczy z elementami wiedzy o regionie dla uczniów klasy 1a i 1b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach
Aleksandra Gregorczyk
Mariola Sojka
ZSP w Studzienicach
edukacja wczesnoszkolna Program adaptacyjno-integracyjny: „Nową drogą pójdziemy odważnie! Pomoże nam w tym starsza koleżanka i starszy kolega”
Katarzyna Stanclik
ZSS nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
przyroda, biologia, geografia Wartość edukacyjna Leśnej Ścieżki Przyrodniczej w Zabrzegu, w Dolinie Górnej Wisły na obszarze chronionym „NATURA 2000”
Anna Twardawa
LO COR w Bielsku-Białej
matematyka, logika Konkurs „Dzień Logicznego Myślenia”
Renata Lasek
SP nr 18 w Bielsku-Białej
geografia Działalność szkolnego koła turystycznego jako forma wspomagania procesu edukacyjnego
Lucyna Skrudlik-Augustyniak
Joanna Linnert
SP nr 2 w Ligocie
przyroda/biologia,
język polski
Ogród przyszkolny „Ptasia stołówka” jako propozycja zajęć w terenie budująca wiedzę przyrodniczą i ekologiczną ucznia w młodszym i starszym wieku szkolnym
Anna Dyczek
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu
wychowanie przedszkolne Innowacja pedagogiczna „Zaczarowane odpady” – wykorzystanie materiałów odpadowych w pracy z dziećmi
Rok szkolny 2018-2019
Aneta Wójcik-Nowak
ZSGiH w Bielsku-Białej
historia Spotkania z historią – przeszłość i teraźniejszość cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej
Gabriela Handzel
ZSP w Jasienicy
Maria Joniec
SP nr 32 w Bielsku-Białej
edukacja przyrodnicza Nauczanie przez doświadczanie jako budowanie wiedzy o złożoności i różnorodności przyrody
Sonia Nieboras
Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Św. Rodziny w Cieszynie
zajęcia świetlicowe Scenariusz zajęć świetlicowych z wykorzystaniem monitora interaktywnego „Tworzenie prostych filmów animowanych z wykorzystaniem programu Pivot Animator”
Magdalena Firla
Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Św. Rodziny w Cieszynie
język angielski Scenariusz zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem aktywnej tablicy „What sports can you do?”
Rok szkolny 2017-2018
Aleksandra Gregorczyk
ZSP w Studzienicach
wychowanie przedszkolne Innowacja pedagogiczna. Przedszkolaki bawią się i programują z Ruby
Ewa Dulian
Ewa Gniewek
Sylwia Pietrzak-Szpak
ZSGiH w Bielsku-Białej
język angielski zawodowy Poradnik CLIL Teaching in Gastronomy
Agnieszka Chlebek-Rolska
Aleksandra Gregorczyk
ZSP w Studzienicach
konkurs Powiatowy Konkurs Historyczno-Przyrodniczy „Z biegiem Wisły”
Agnieszka Chlebek-Rolska
ZSP w Studzienicach
zajęcia świetlicowe Program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów przebywających w świetlicy „Z biegiem Wisły”
Rok szkolny 2016-2017
Małgorzata Gőttlich-Kucharska
SP nr 37 w Bielsku-Białej
koło teatralne Innowacja pedagogiczna. Teatrzyk profilaktyczny „Miniaturka”
Beata Szwagrzyk
VIII LO w ZSMiO w Bielsku-Białej
chemia CLIL na lekcjach chemii

Aktualizacja: 25 stycznia 2024 r.

Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close