Autor publikacji:
mgr Anna Sikora

Tytuł publikacji:
Działania w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz integralnego rozwoju ucznia i budowania wartości w wychowaniu

 

Informacje dotyczące publikacji i jej autora: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr inż. Barbara Michałek-Piernik


Aktualizacja: 2 sierpnia 2022 r.