Pracownicy - zespółW nowym roku szkolnym rozpoczynamy cykl bezpłatnych seminariów pod nazwą Vademecum zawodowca.

Głównymi celami spotkań będą:

  • wspieranie liderów i nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu ich wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń między nimi,
  • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego,
  • wspieranie nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego.

W ramach spotkań on-line proponujemy stałą współpracę liderom kształcenia zawodowego i przewodniczącym zespołów przedmiotowych, a także wszystkim nauczycielom, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do dyskusji nt. aktualnych problemów związanych z kształceniem zawodowym oraz realizacją nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie – Formuła 2019.

Seminaria planowane są raz w miesiącu na platformie Zoom.

Zapisy uczestników w systemie e-rejestracji naszego Ośrodka:

Nauczyciele, którzy nie mają konta w naszym systemie rejestracji, przed rejestracją na seminaria zostaną poproszeni o jego założenie.

Pytania dotyczące organizacji seminarium można kierować:

  • na adres: gtelok@wombb.edu.pl
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 116 (wtorek i środa, od 15.00 do 17.00) lub
  • telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 119 (codziennie, od 8:00 do 15:00) – Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej

mgr inż. Grzegorz Telok
Konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Aktualizacja: 12 stycznia 2023 r.