Sieć połączeńSpotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych.

Chcemy wspólnie:

 • uczyć się, jak uczyć na konkretny (wskazany w danym terminie) temat,
 • wzbogać swój warsztat pracy (zdobywać nowe kompetencje),
 • wymieniać doświadczenia,
 • dyskutować,
 • wspierać się wzajemnie.

Zasady pracy sieci w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Tematyka spotkań Sieci koncentruje się wokół problematyki  związanej z nauczaniem informatyki w szkole podstawowej (głównie klasy 4-8) i ponadpodstawowej, z uwzględnieniem tematów związanym z programowaniem.
 2. Sieć rozpoczyna pracę w grudniu 2019 r., a ostatnie spotkanie odbędzie się w kwietniu 2020 r. W tym okresie planujemy 3 spotkania Sieci.
 3. Spotkanie kwietniowe jest realizowane z wykorzystaniem platformy Google Classroom.
 4. Kluczową rolę w pracach Sieci odgrywa wymiana doświadczeń między uczestnikami i wspólne wypracowywanie rozwiązań.
 5. Członkowie Sieci otrzymają zaświadczenia – zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w naszej Sieci (3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne + 8 godzin dydaktycznych pracy własnej).
 6. Opiekunem Sieci jest Wojciech Zuziak.

Zapraszamy do współpracy! 


Tematyka spotkań
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów:


Aktualizacja: 27 kwietnia 2020 r.