Sieć połączeńSpotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Chcemy wspólnie:

 • uczyć się, jak uczyć na konkretny (wskazany w danym terminie) temat,
 • wzbogać swój warsztat pracy (zdobywać nowe kompetencje),
 • wymieniać doświadczenia,
 • dyskutować,
 • wspierać się wzajemnie.

Zasady pracy sieci w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Tematyka spotkań Sieci koncentruje się wokół problematyki  związanej z nauczaniem informatyki (zajęć komputerowych) w szkole podstawowej (głównie klasy 4-8) i ponadpodstawowej, także z uwzględnieniem tematów związanym z programowaniem (kodowaniem).
 2. Szczegółowa tematyka spotkań będzie uwzględniać potrzeby uczestników Sieci.
 3. Sieć rozpoczyna pracę w październiku 2018 r., a ostatnie spotkanie odbędzie się w maju 2019 r. W tym okresie planujemy 6 spotkań Sieci.
 4. Kluczową rolę odgrywa wymiana doświadczenia między uczestnikami i wspólne wypracowywanie rozwiązań.
 5. W maju, na ostatnim spotkaniu, podsumujemy rok wspólnych działań. Członkowie Sieci otrzymają zaświadczenia – zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w naszej Sieci. Osoba uczestnicząca we wszystkich 6 spotkaniach (w wymiarze 3 godzin dydaktycznych każde) – otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego w wymiarze 18 godzin.
 6. Opiekunem Sieci jest Wojciech Zuziak.

Zapraszamy do współpracy! 


Tematyka spotkań
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów:


Aktualizacja: 14 listopada 2018 r.