Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki „W rytmie bitów i bajtów”

Do udziału w pracach Sieci zapraszamy nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych. Spotkania w ramach Sieci są bezpłatne.

Chcemy wspólnie:

 • uczyć się, jak uczyć na konkretny (wskazany w danym terminie) temat,
 • wzbogacać swój warsztat pracy (zdobywać nowe kompetencje),
 • wymieniać doświadczenia,
 • dyskutować,
 • wspierać się wzajemnie.

Zasady pracy sieci w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Tematyka spotkań Sieci koncentruje się wokół problematyki  związanej z hybrydowym nauczaniem informatyki w szkole podstawowej (głównie klasy 4-8) i ponadpodstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z programowaniem i robotyką.
 2. Sieć rozpoczyna pracę w październiku 2020 r., a ostatnie spotkanie odbędzie się w maju 2021 r.
 3. Wszystkie spotkania Sieci odbędą się online – z wykorzystaniem narzędzia Google Meet. Dodatkowa praca własna uczestników będzie wspierana materiałami publikowanymi na platformie Google Classroom naszego Ośrodka.
 4. Tegoroczne spotkania online uczestników Sieci planujemy w dwóch niewielkich grupach – po 8-10 uczestników w każdej z dwóch grup (grupa wtorkowa i grupa czwartkowa).
 5. Kluczową rolę w pracach Sieci odgrywa wymiana doświadczeń między uczestnikami i wspólne wypracowywanie rozwiązań.
 6. Członkowie Sieci otrzymają zaświadczenia – zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w naszej Sieci: 10 godz. zajęć online (5 spotkań) + 10 godz. pracy własnej na platformie.
 7. Opiekunem Sieci jest Wojciech Zuziak – konsultant ds. informatyki i informacji pedagogicznej.

Tematyka spotkań (archiwum):


Aktualizacja: 28 stycznia 2022 r.