Sieć współpracy nauczycieli informatyki

Sieć połączeńSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki
W rytmie bitów i bajtów
.

Spotkania w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Chcemy wspólnie:

 • uczyć się, jak uczyć na konkretny (wskazany w zaproszeniu) temat,
 • wzbogać swój warsztat pracy (zdobywać nowe kompetencje),
 • wymieniać doświadczenia,
 • dyskutować,
 • wspierać się wzajemnie.

W roku szkolnym 2017/2018 poruszana była (będzie) następująca tematyka:

Z cyklu: Jak uczyć o…

 1. System operacyjny komputera i jego funkcje oraz Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie (10 października)
 2. Modelowanie i symulacja komputerowa – “Gra w życie” (21 listopada)
  Zastanawialiśmy się, po co tworzyć modele zjawisk. Wypełnialiśmy karty symulacji rozwoju kolonii komórek (dwa kolejne pokolenia). Używaliśmy programów do symulacji komputerowej “Gry w życie”.

Z cyklu: Nauka poprzez programowanie

 1. Grafika inaczej niż zawsze: Processing 3 (12 grudnia)
  A gdyby tak grafikę opisać z matematyczną precyzją, zakodować… i ożywić.
 2. Roboty mobilne LEGO MINDSTORMS EV3 – budowa, programowanie i wykorzystanie sensorów (27 marca)
  Spotkanie marcowe naszej sieci odbyło się w SP nr 10 w Bielsku-Białej, przy ul. Komorowickiej 13 (na zaproszenie Pani dyrektor mgr Marty Czauderny).

Z cyklu: Tworzenie stron internetowych

 1. Grafika komputerowa w pracy nauczyciela: GIMP (23 stycznia)
  Cykl spotkań poświęconych tworzeniu stron WWW rozpoczęliśmy od pracy z grafiką w edytorze GIMP. Warsztaty prowadziła Pani mgr inż. Dorota Walaszek – nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.
 2. Struktura dokumentu w języku HTML. Podział i formatowanie tekstu: HTML i CSS (27 lutego)
  Jak uczyć tworzenia stron z podziałem na: strukturę strony budowaną w HTML5 (warstwa treści) i format (wygląd) strony opisywany w CSS3 (warstwa prezentacji)?
 3. Tworzenie linków, osadzanie grafiki – HTML5 i CSS3 (21 maja)
  Kontynuacja zajęć z lutego.
 4. Tabele na stronach WWW – HTML5 i CSS3 (12 czerwca)
  Kontynuacja zajęć z lutego i maja.

Kwietniowe (podwójne) spotkanie członków sieci odbyło się w ramach konferencji regionalnej połączonej z warsztatami dla nauczycieliSzerokie myślenie o programowaniu na różnych zajęciach. Dobre pomysły na edukację (21 kwietnia).


Zasady pracy sieci:

 1. Tematyka spotkań sieci koncentruje się wokół problematyki  związanej z nauczaniem informatyki (zajęć komputerowych) w szkole podstawowej (głównie klasy 4-8) i ponadpodstawowej, także z uwzględnieniem tematów związanym z programowaniem (kodowaniem).
 2. Szczegółowa tematyka spotkań będzie uwzględniać potrzeby uczestników sieci.
 3. Sieć rozpoczyna pracę w październiku 2017 r., a ostatnie spotkanie jest zaplanowane na czerwiec 2018 r.
 4. Planujemy 10 spotkań członków sieci. Harmonogram zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu.
 5. Kluczową rolę odgrywa wymiana doświadczenia między uczestnikami i wspólne wypracowywanie rozwiązań.
 6. W czerwcu, na ostatnim spotkaniu sieci, podsumujemy rok wspólnych działań. Członkowie sieci otrzymają zaświadczenia – zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w naszej sieci. Osoba uczestnicząca we wszystkich 10 spotkaniach (w wymiarze 3 godzin dydaktycznych każde) – otrzyma zaświadczenie  o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego w wymiarze 30 godzin.

Opiekunem sieci jest Wojciech Zuziak.

Zapraszamy do współpracy! 

Aktualizacja: 7 czerwca 2018 r.