Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów

W roku szkolnym 2018/2019 poruszana była następująca tematyka:

 1. Z cyklu: Jak uczyć o…
  System binarny – lepiej strawialny (16.10.2018)
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  Jak uczyć zapisu liczb w systemie dwójkowym (w odniesieniu do znanego uczniom systemu dziesiątkowego)? Zamiana liczb pomiędzy systemem dwójkowym i dziesiątkowym. Wykorzystanie 8-bitowej matrycy (w wersji „na papierze” i w arkuszu kalkulacyjnym). Przykładowe działania sposobem pisemnym na liczbach zapisanych w systemie dwójkowym.
  Ponadto: przegląd otwartych zasobów dostępnych w sieci Internet oraz zapoznanie się z wybranymi podręcznikami do informatyki udostępnionymi naszemu Ośrodkowi przez Wydawców.
 2. Z cyklu: Mobilna edukacja
  Laboratorium badawcze w kieszeni:
  pomiary “wszystkiego” smartfonem
   (27.11.2018)
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  Ponadto: prezentacja wybranych podręczników do informatyki udostępnionych naszemu Ośrodkowi przez Wydawców oraz konsultacje indywidualne.
 3. Z cyklu: Jak uczyć o…
  Jak uczyć tworzenia współczesnych stron internetowych?
  HTML5 i CSS3
  (29.01.2019)
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  Ponadto: prezentacja wybranych podręczników do informatyki udostępnionych naszemu Ośrodkowi przez Wydawców oraz konsultacje indywidualne.
 4. Z cyklu: Jak uczyć o…
  Wstęp do programowania w języku Python (26.02.2019)
  Prowadzący: Piotr Szlagor
  Ponadto: prezentacja wybranych podręczników do informatyki udostępnionych naszemu Ośrodkowi przez Wydawców oraz konsultacje indywidualne.
 5. Spotkanie w ramach konferencji
  Kształcenie kompetencji XXI w. Rozwiązania LEGO® Education (1.03.2019) https://www.wombb.edu.pl/?p=7497
  lub konferencji regionalnej
  Innowacyjność i kreatywność – z technologiami i bez (9.03.2019) https://www.wombb.edu.pl/?p=7544.
 6. Z cyklu: Jak uczyć o…
  Wstęp do programowania w języku Python (część druga) (16.04.2019)
  Prowadzący: Piotr Szlagor
  Ponadto: prezentacja wybranych podręczników do informatyki udostępnionych naszemu Ośrodkowi przez Wydawców oraz konsultacje indywidualne.
 7. Spotkanie dodatkowe
  Informatyka bez prądu. Wykorzystanie klocków w nauczaniu/uczeniu się informatyki (kodowania) w szkole podstawowej (4.06.2019)
  Prowadzący: Wojciech Zuziak

Aktualizacja: 30 czerwca 2019 r.