Sieć współpracy: W rytmie bitów i bajtów (2018/2019)

Sieć połączeńSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki
W rytmie bitów i bajtów

W roku szkolnym 2018/2019 poruszana będzie (była) następująca tematyka:

Z cyklu: Jak uczyć o…

  1. System binarny – lepiej strawialny (16 października)
    Zastanawialiśmy się wspólnie, jak uczyć zapisu liczb w systemie dwójkowym (w odniesieniu do znanego uczniom systemu dziesiątkowego) oraz  zamiany liczb pomiędzy systemem dwójkowym i dziesiątkowym. Rozwiązywaliśmy przykładowe zadania dla uczniów. Pracowaliśmy z wykorzystaniem 8-bitowej matrycy (w wersji “na papierze” i w arkuszu kalkulacyjnym). Wykonaliśmy także przykładowe działania sposobem pisemnym na liczbach zapisanych w systemie dwójkowym.
    Ponadto – w kontekście tematu spotkania – dokonaliśmy przeglądu otwartych zasobów dostępnych w sieci Internet oraz zapoznaliśmy się z wybranymi podręcznikami do informatyki (udostępnionymi naszemu Ośrodkowi przez Wydawców).

Aktualizacja: 14 listopada 2018 r.