Kształcenie kompetencji XXI w. Rozwiązania LEGO® Education

LEGO Education WeDo 2.0

LEGO® Education
WeDo 2.0

Konferencja połączona z warsztatami: Kształcenie kompetencji XXI w. Rozwiązania LEGO® Education

RODN „WOM” w Bielsku-Białej
we współpracy z BBODN w Bielsku-Białej oraz z firmą AKCES Edukacja i Fundacją ALE Nauczanie z Przeźmierowa (koło Poznania)

zaprasza dyrektorów (wicedyrektorów) oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, którzy do tej pory nie mieli styczności z zestawami LEGO® Education. Dla nich proponujemy wprowadzenie w tematykę kształcenia kompetencji XXI wieku z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education.

Uczestnicy będą mogli poznać rozwiązania LEGO® Education przeznaczone dla dzieci młodszych (Coding Express i STEAM Park), dla dzieci starszych (LEGO® Education WeDo 2.0) oraz młodzieży (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3).

Zapraszamy także dyrektorów (wicedyrektorów) oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, którzy w swojej codziennej pracy z uczniami wykorzystują już zestawy LEGO® Education. Chcemy ich zapoznać z ideą konkursów robotycznych FIRST® LEGO® League Junior oraz zachęcić do podjęcia współpracy z innymi szkołami.

Termin: 1 marca 2019 r. (piątek)

Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24

Rejestracja uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600659

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.


LEGO® Education
STEAM Park

Program konferencji:

9:30
Rejestracja uczestników konferencji

10:00
Rozpoczęcie konferencji i powitanie zaproszonych Gości
Władysław Mąsior, dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

10:10
Część I
Wystąpienia zaproszonych Gości

1.
Przede wszystkim konsekwentnie, od przedszkola do doktoratu
dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT
Wydział Pedagogiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Szkolny nauczyciel matematyki i fizyki

Gwałtowny rozwój technologii zmusza nas do poszukiwania innych sposobów prowadzenia zajęć, jak również nowych koncepcji szkoły. Powinniśmy umieć wybrać z wielu przemian, jakie zachodziły od czasów J. Deweya i M. Curie-Skłodowskiej to, co jest dziś najbardziej potrzebne. Działania prowadzone są przez najlepsze środowiska edukacyjne, m.in. Harvard Press, MIT i LEGO® Education.
Cechą wspólną tworzonych rozwiązań dla przedmiotów inżyniersko-przyrodniczych i matematyki jest schemat pracy nauczyciela zgodny z koncepcją konstruktywistyczną – od pierwszych odkryć w wieku przedszkolnym do dysertacji doktorskich.

Robot LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

2.
Wykorzystanie programowania robotów LEGO® MINDSTORMS® podczas lekcji matematyki
dr Jolanta Sobera
Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przedstawione zostaną przykłady zastosowania programowania robotów LEGO® MINDSTORMS® dla utrwalenia pojęć matematycznych na różnych etapach edukacyjnych.
Zobaczymy wykorzystanie średniej arytmetycznej, wiadomości dotyczących kątów w wielokącie foremnym oraz granicy ciągu. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną czujniki: światła i żyroskop.

3.
Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem klocków LEGO® Education
dr Agnieszka Herma

Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w Bielsku-Białej

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie korzyści dydaktycznych, jakie niesie za sobą systematyczne włączanie do edukacji matematycznej elementów pracy z zestawami LEGO® Education. Zagadnienia te zostaną omówione w kontekście kształtowania wybranych elementów kompetencji kluczowych.
Dokonanie tej analizy będzie poprzedzone krótkim omówieniem obowiązującej obecnie klasyfikacji kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

4.
Idea konkursów robotycznych na przykładzie FIRST® LEGO® League Junior
Jakub Piasecki, Certyfikowany Trener Akademii LEGO® Education

AKCES Edukacja i Fundacja ALE Nauczanie, Przeźmierowo (koło Poznania)

Konkurs FIRST® LEGO® League Junior to wspólna inicjatywa LEGO® oraz Fundacji FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology). Ma na celu zachęcenie dzieci do odkrywania tajemnic nauki.
Konkurs promuje pracę metodą projektu, inżynierskie podejście do rozwiązywania problemu oraz współpracę.

11:30
Przerwa kawowa

11:45
Część II
Warsztaty nr 1 (do wyboru z 4 zaproponowanych warsztatów)

12:45
Przerwa kawowa

13:00
Część II
Warsztaty nr 2 (do wyboru z 4 zaproponowanych warsztatów)

14:00
Zakończenie konferencji

 

Zapraszamy!

 

Tagi: , , , , , , , , ,