Dyrektor

mgr Władysław Mąsior
wmasior@wombb.edu.pl
33 8123715

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Anetta Kania-Matusiewicz
akania@wombb.edu.pl
33 8123715