gummibarchenZapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Literackim Inny – Obcy? organizowanym przez nasz Ośrodek.

Inność dotyczyć może szerokiej gamy zjawisk, oznaczać będzie odmienność w obrębie kultury – system wartości, religię, obyczaje, doświadczenie historyczne, język, ale i formy życia społecznego, preferencje seksualne, wygląd fizyczny, sposób bycia. Historia uczy nas, że w każdej z tych sfer inność rodziła z jednej strony zaciekawienie, ale z drugiej wrogość, chęć podporządkowania sobie mniejszości przez większość, czy wręcz konflikty przeradzające się w akty agresji i dyskryminacji. Dziś problemy te powracają ze szczególną mocą.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:

I – esej dotyczący utworów literackich oraz prezentacja multimedialna związane z tą tematyką;
II – twórczość własna oraz prezentacja multimedialna związane z tą tematyką.

Prace można nadsyłać do 16 marca 2018 r.

Informacji udziela konsultant Ośrodka dr Dorota Siwor dsiwor@wombb.edu.pl

Dokumenty do pobrania: