Aktualności

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty doskonalenia przygotowanej na ferie zimowe (styczeń 2020) przez nasz Ośrodek.


14.01.2020, 10:00-12:00
Seminarium: Edukacja klockiem po(d)parta. Mów do mnie klockami!

Opis: Jak mówić o emocjach? Wykorzystanie klocków LEGO w pracy z tekstami mówiącymi o emocjach. Bajka terapeutyczna – jej funkcje w edukacji i wychowaniu

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, nauczyciele-bibliotekarze.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601634 (brak wolnych miejsc)


16.01.2020, godz. 10:00-12:15
Krótsze i dłuższe formy wypowiedzi w nowej podstawie programowej

Opis: Propozycje dydaktyczne dotyczące tworzenia krótkich form wypowiedzi: definicja, hasło encyklopedyczne, niestandardowe formy notatki. Szkic krytyczny jako forma wypowiedzi: analiza szkicu krytycznego, tworzenie szkicu krytycznego.

Adresaci: nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601799


16.01.2020, godz. 10:00-13:00
Micro:bit – mała płytka o dużych możliwościach

Opis: Popularny i tani zestaw do praktycznej nauki programowania dla najmłodszych.

Adresaci: nauczyciele klas 1-4 SP oraz nauczyciele – rodzice dzieci w tym wieku.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601798


22.01.2020, godz. 10:00-13:00
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – vademecum nauczyciela

Opis: Analiza egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 r. i wnioski przed egzaminem w kwietniu 2020 r. Sposoby na szybkie powtórki. Efektowne i efektywne metody utrwalania treści lektur. Dłuższa wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601804


23.01.2020, godz. 10:00-12:00
Matematyka a programowanie w języku Python – edycja 1

Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Python w matematyce. Dowiedzą się jak tworzyć programy, edukacyjne projekty w programie Python wspomagające rozumienie zagadnień matematycznych.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601807


24.01.2020, godz. 10:00-13:00
Zasymuluj mi robota…

Opis: Symulacje komputerowe i ich rola w edukacji. Wykorzystanie środowiska Open Roberta Lab (https://lab.open-roberta.org/) do programowania robotów (symulacje komputerowe i rzeczywiste roboty). Programowanie robotów mobilnych.

Adresaci: nauczyciele techniki i informatyki w klasach 4-8 SP.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601806


24.01.2020, godz. 14:00-16:00
Matematyka a programowanie w języku Python – edycja 2

Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Python w matematyce. Dowiedzą się jak tworzyć programy, edukacyjne projekty w programie Python wspomagające rozumienie zagadnień matematycznych.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601808


Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , , ,

Konkurs Matematyka jest wszędzie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja “Matematyka dla wszystkich” zapraszają do udziału w 9. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat

Matematyka jest wszędzie

Celami konkursu są:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.

Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na Portalu nauczyciela matematyki: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie.

Regulamin tegorocznej edycji wraz z harmonogramem, formularzem zgłoszeniowym i wzorami oświadczeń został również wysłany do szkół.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w sposobie zgłaszania się do konkursu – wynikają one z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. W stosunku do poprzednich lat modyfikacji uległ również harmonogram, w szczególności wydłużyliśmy czas zgłaszania się do konkursu.

Został przedłużony termin zgłoszeń: do 7.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Aleksandra Filuś
konsultant Ośrodka, koordynator konkursu

Tagi: , ,

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii na warsztaty szkoleniowe w zakresie realizacji podstawy programowej z chemii w technice chemii w małej skali – SSC.

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli chemii – doświadczenia i eksperymenty chemiczne w podstawie programowej

Termin: 28.02.2020 (piątek), godz. 16.00-18.30

Miejsce: RODN “WOM”, ul. Legionów 25, sala 203

Link do rejestracji uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601797

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 40 zł

Liczba uczestników: 24 osoby (ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie „czym jest technika eksperymentu w małej skali”.
 2. Własnoręczne eksperymentowanie uczestników.
 3. Ewaluacja doświadczeń i podsumowanie warsztatów.
 4. Konsultacje indywidualne w zakresie upowszechnienia przykładów dobrych praktyk pedagogicznych.

Zapraszamy nauczycieli chemii. Nauczyciele otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz potwierdzenie zdobycia umiejętności eksperymentowania w technice SSC.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

Sieć nauczycieli przyrodników

Podsumowano dotychczasową pracę sieci nauczycieli przyrodników działającej w RODN “WOM” w Bielsku-Białej.

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Edukacja Małego Dziecka na temat: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka, która odbyła się w cieszyńskim ośrodku akademickim, został wygłoszony referat poruszający zagadnienie wypracowanych przez nauczycieli Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych działającej w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko, rozwiązań dydaktycznych inspirowanych pedagogiką freinetowską oraz konstrukcjonizmem, wyprowadzonym z założeń, na jakich opiera się konstruktywizm.

Wskazane aktywizujące metody nauczania i różnorodne formy organizacyjne zajęć; od warsztatów edukacyjnych, akcji sadzenia lasu i konkursu recytatorskiego w środowisku przyrodniczym, poprzez własnoręczne skręcanie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy oraz wykonywanie ekologicznych ozdób choinkowych, angażują uczniów i wykorzystują ich naturalną aktywność poznawczą.

Celem referatu było również dostarczenie inspiracji i rekomendacji, które pozwolą na przekształcenie klas szkolnych w miejsca zespołowej pracy uczniów oraz doskonalenie nauczycieli, a tym samym rozwój szkoły, traktowanej jako organizację uczącą się, tzn. poszukującą nowych możliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostały zaprezentowane w trakcie obrad konferencji:

Barbara Michałek-Piernik
koordynator sieci

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szkolenie “Wielorakie Inteligencje na zajęciach z języka angielskiego”

Termin: 14.01.2020 ( wtorek), godz. 16.00-18.15
Miejsce: RODN “WOM”, ul Legionów 25, sala 203
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601785

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu

Prowadząca: Danuta Sewera

Tematyka:

 • Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera i jej zastosowanie na zajęciach językowych w przedszkolu
 • Gry, zabawy i ćwiczenia aktywizujące poszczególne inteligencje

Zapraszamy!

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotypSpotkanie sieci “Myślenie kreatywne w szkole”

Termin: 28 stycznia 2020 (wtorek), godz. 16.00-18.15
Miejsce: RODN “WOM”, ul Legionów 25, sala 203
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601762

Adresaci szkolenia: Nauczyciele języka języka angielskiego, matematyki i języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta i powiatu Bielsko-Biała

Prowadzący: mgr Jolanta Klajmon, mgr Bożena Rogolińska, mgr Danuta Sewera, dr Dorota Tałaj

Tematyka:

 • zastosowanie w klasie narzędzi i metod promujących uczniowską kreatywność,
 • tworzenie w klasie bezpiecznego środowiska, akceptującego aktywność twórczą,
 • metody aktywne i aktywizujące służące rozwijaniu pomysłowości uczniów i zachęcające ich do poszukiwania rozwiązań problemów,
 • myślenie dywergencyjne w klasie,
 • rozwijanie uczniowskiej autonomii.

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , ,

W numerze na styczeń i luty 2020 r. znajdą Państwo:

 • Tablet w przedszkolu;
 • Scenariusz zajęć otwartych “Kraina, gdzie zawsze jest biało”;
 • Tematy wydania:
  • Wiwat Nowy Rok!,
  • Jak pomóc ptakom przetrwać zimę,
  • Bal karnawałowy,
  • Dzień Babci i Dzień Dziadka,
  • Bezpieczeństwo w trakcie zabaw zimowych;
 • Lektury dla dzieci – propozycje;
 • O głosce /r/;
 • English Zone.

Do pobrania:


Prenumerata


Zapraszamy do lektury!

Tagi:

Dziękujemy za wsparcie naszego projektu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji. Dziękujemy za każdy z 2071 głosów!

Więcej informacji o wynikach głosowania: https://bo.slaskie.pl/content/oglaszamy-wyniki

Do udziału w głosowaniu byli uprawnieni wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Dziękujemy za wsparcie!


Stworzymy pracownię pozwalającą nauczycielom na doświadczenie aktywnego uczenia się w trzech obszarach edukacji:

 • fizyczno-technicznej,
 • humanistyczno-artystycznej i
 • matematyczno-informatycznej.

Pracownia ma stać się miejscem organizacji zajęć warsztatowych i otwartych (angażujących także uczniów), umożliwiających nauczycielom wejście w rolę przewodnika i organizatora procesu uczenia się, które opiera się na samodzielnym działaniu podejmowanym przez ucznia.

Wyposażenie pracowni zapewni możliwość szybkiej zmiany aranżacji wnętrza. Szerokie spektrum pomocy dydaktycznych – od zestawów klocków edukacyjnych, poprzez tradycyjne przyrządy laboratoryjne, po zestawy robotyczne i multimedia – pozwoli na zaktywizowanie uczestników zajęć, zmotywowanie do działania oraz zdobycie przez nich konkretnych umiejętności posługiwania się realnymi i wirtualnymi urządzeniami.

Koszt: 190 000,00 zł

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotypZ cyklu Spotkania z doradcą metodycznym zapraszamy na bezpłatne warsztaty w dniu 7.01.2020 r. w godz. 16.00-17.30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

Zajęcia skierowane są do nauczycieli matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Mile widziani nauczyciele innych przedmiotów.

Na warsztatach omówimy kompleksowy program aktywizacji zainicjowany ponad 10 lat temu przez kanadyjskiego badacza szwedzkiego pochodzenia Petera Liljedahla, profesora Wydziału Edukacji na Uniwersytecie Simona Frasera w Vancouver w Kanadzie. Wypracował on metodę, która podejmuje jednocześnie oba wyzwania – aktywizację uczniów w rozwiązywanie zadań i uczenie się oraz pracę uczniów nad zadaniami dostosowanymi do ich aktualnych możliwości i umiejętności.

Ekspert: Sylwia Klusek-Szleszyńska

Rejestracja:  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601781

Zapraszają doradcy metodyczni: Danuta Sewera, Bożena Rogolińska, Jolanta Klajmon

Tagi: , ,

Boże Narodzenie 2019

Tagi: ,

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej będzie nieczynny.

Tagi:

“Śląsk” zaśpiewał, my zatańczyliśmy – tak w RODN “WOM” w Bielsku-Białej uczczono Rok Stanisława Hadyny!

20 listopada 2019 r. w naszym Ośrodku gościliśmy artystów z Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”, którzy swoim występem uświetnili konferencję zorganizowaną z okazji obchodów ogłoszonego przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Stanisława Hadyny w 100-lecie urodzin tego wybitnego człowieka, założyciela zespołu.

Spotkanie rozpoczął artysta “Śląska” – Piotr Hankus, który zaprezentował dokonania profesora Stanisława Hadyny jako wyjątkowej osobowości i niezwykłego twórcy oraz przybliżył działalność zespołu na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.

Kolejno uczestnicy spotkania mogli wysłuchać pieśni w wykonaniu 16-osobowego chóru, w tym tak znanych jak Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska czy Starzyk. Gdy cały Ośrodek rozbrzmiał dźwiękami, sala konferencyjna zapełniła się w mgnieniu oka.

Po chwilach artystycznych uniesień dr Karolina Banach wygłosiła wykład pt. Twórczość muzyczna Stanisława Hadyny – między tradycją a współczesnością, dopełniając informacje o założycielu “Śląska”.

Drugą część spotkania – warsztaty wokalno-taneczne – poprowadził Piotr Hankus, niezwykła osobowość sceniczna oraz świetny nauczyciel. Pod jego kierownictwem zgromadzeni na zajęciach uczestnicy niemal profesjonalnie wykonali takie klasyki, jak Szła dzieweczka do laseczka, Poszła Karolinka do Gogolina czy Karliku, Karliku, dokładając do tego opracowany układ choreograficzny.

Zwieńczeniem ćwiczeń i prób było wspólne odtańczenie jednego z tańców ludowych – trojaka. O tym, jak bardzo podobały się warsztaty nauczycielom, świadczy fakt, że przedłużyły się one o ponad godzinę!

Całości wydarzenia towarzyszyła wystawa prezentująca postać profesora Stanisława Hadyny oraz historię Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”. Tego typu spotkanie miało miejsce po raz pierwszy w historii naszego Ośrodka.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Naczelnemu “Śląska” Panu Zbigniewowi Cierniakowi oraz Kierownikowi Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Panu Michałowi Mazurowi za współpracę w jego organizacji, artystom i pracownikom zespołu za występ oraz przeprowadzenie części konferencyjnej i warsztatów dla nauczycieli, a wszystkim uczestnikom wydarzenia za przybycie.

Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantka Ośrodka

Tagi: , ,

Sieć

Zapraszamy nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych do udziału w trzeciej edycji naszej Sieci współpracy i samokształcenia “W rytmie bitów i bajtów”.

W tym roku szkolnym planujemy:

 • 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne +
 • 8 godzin pracy własnej.

Spotkanie #01 (12 grudnia 2019 r.)
Czas trwania: od 15:00 do 18:00.
Miejsce zajęć: RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24, sala 4.

Na początek proponujemy warsztaty z zestawami LEGO®️ MINDSTORMS®️ Education EV3 i wprowadzenie do programowania w języku MicroPython.

Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie online:
https://docs.google.com/document/d/1sC6mqm7pjwtlciQ-8zZpOgy5QFuLovDvndeTkM3F7vA

Zapisy:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601752

Zapraszam!

Wojciech Zuziak
konsultant ds. informatyki
Tagi: , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół i Placówek!

Informujemy, że od listopada bieżącego roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej zatrudnionych zostało 4 nowych nauczycieli-doradców metodycznych:

 1. Jolanta Klajmon – matematyka, szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała
 2. Bożena Rogolińska – język polski, szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała
 3. dr Dorota Tałaj – język polski, szkoły ponadpodstawowe powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego
 4. Danuta Sewera – język angielski, przedszkola i szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała

W dalszym ciągu funkcję doradcy metodycznego religii katolickiej, dla miasta Żywca, pełni pani Aleksandra Fiedor.

Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na temat działań nauczycieli-doradców metodycznych są publikowane na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce DORADCY.

Jednocześnie informujemy, że pierwsza forma doskonalenia organizowana przez doradców: Sieć współpracy i samokształcenia “Myślenie kreatywne w szkole”, rozpoczyna się spotkaniem 10.12.2019 r. Obowiązuje rejestracja:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601762

Zapraszamy do korzystania z oferty doradców metodycznych!

Władysław Mąsior
dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej


Nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego prowadzony jest cały czas przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Z warunkami naboru można zapoznać się na stronie KO w Katowicach, w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW/KARTY INFORMACYJNE O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW (Karta nr 17).

Tagi: , , ,

W numerze na listopad i grudzień 2019 r. znajdą Państwo:

 • TiK w przedszkolu;
 • Innowacja pedagogiczna “Zaczarowane odpady”;
 • Ogólnopolskie Dni Przedszkolaka – relacja;
 • Tematy wydania:
  • Przygotowanie zwierząt do zimy,
  • Jesienne zagadki,
  • Podróż do Krainy Jesieni,
  • Prezenty od Świętego Mikołaja,
  • Wigilijne opowieści;
 • Lektury dla dzieci – propozycje;
 • English Zone.

Do pobrania:


Prenumerata


Zapraszamy do lektury!

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli języka angielskiego klas 6–8 szkół podstawowych na warsztaty metodyczne:

Egzamin ósmoklasisty w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych na lekcji języka angielskiego

Termin:
5 grudnia 2019 r. (czwartek) – godz. 15:30 – 18.30

Miejsce:
RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 11a

Tematyka warsztatów:

 • Ogólna charakterystyka kompetencji kluczowych
 • Kompetencje kluczowe w świetle podstawy programowej
 • Nabywanie sprawności językowych przez rozwijanie kompetencji kluczowych – ćwiczenia

Rejestracja: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601751

Maria Łątka
Konsultantka RODN “WOM”

Tagi: ,

Rysująca rękaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja “Matematyka dla wszystkich” zapraszają nauczycieli matematyki oraz uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych na XXIII Spotkanie z ciekawą matematyką zatytułowane:

RYSUJĘ JEDNYM POCIĄGNIĘCIEM OŁÓWKA

Podczas tego spotkania wykonywać będziemy jednym pociągnięciem ołówka proste rysunki na płaszczyźnie oraz szacować, ile pociągnięć ołówka potrzeba, aby wykonać dany rysunek.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter). Planowany czas spotkania to 60 – 90 minut.

Zajęcia poprowadzi prof. dr hab. Janusz Morawiec – pracownik naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

100-lecie Powstań Śląskich

Tegoroczne obchody 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej skłoniły nas do ogłoszenia konkursów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorzy konkursów informują, że uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań laureatom i ich opiekunom nastąpi 28 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej, w budynku przy ulicy Legionów 25, w sali 011 (parter).

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych uczestników konkursu wraz z opiekunami do wzięcia udziału w uroczystości.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej zaprasza

Dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko

na SEMINARIUM z cyklu spotkań otwartych, nt.

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – WYCIECZKI SZKOLNE

W programie:

 • Podstawy prawne organizacji krajoznawstwa i turystyki
 • Dokumentowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kwalifikacje opiekuna uczestników imprezy krajoznawczo-turystycznej

Seminarium odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy zarejestrować się (do 27 listopada 2019 r.) w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601738

Uwaga: Konieczne jest posiadanie indywidualnego konta w naszym systemie obsługi szkoleń.

Organizator: Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

Dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej
mgr Władysław Mąsior

Tagi: , , ,

Prosimy o wsparcie naszego projektu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego:

Kod projektu: MBO-1692/P1/19

Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji

Więcej informacji: https://bo.slaskie.pl/

Strona głosowania: https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie
Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.


Opis projektu:
Utworzenie pracowni pozwalających nauczycielom na doświadczenie aktywnego uczenia się w trzech obszarach edukacji:

 • fizyczno-technicznej,
 • humanistyczno-artystycznej i
 • matematyczno-informatycznej.

Pracownia ma stać się miejscem organizacji zajęć warsztatowych i otwartych (angażujących także uczniów), umożliwiających nauczycielom wejście w rolę przewodnika i organizatora procesu uczenia się, które opiera się na samodzielnym działaniu podejmowanym przez ucznia.

Wyposażenie pracowni powinno zapewniać możliwość szybkiej zmiany aranżacji wnętrza. Szerokie spektrum pomocy dydaktycznych – od zestawów klocków edukacyjnych, poprzez tradycyjne przyrządy laboratoryjne, po zestawy robotyczne i multimedia – pozwoli na zaktywizowanie uczestników zajęć, zmotywowanie do działania oraz zdobycie przez nich konkretnych umiejętności posługiwania się realnymi i wirtualnymi urządzeniami.

Lokalizacja:
Zadanie o zasięgu podregionalnym – podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

Koszt:
190 000,00 zł


Materiały do pobrania:

Tagi: , ,
Top
Wielkość czcionki
Kontrast

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close