Aktualności

Superkonferencja. Grafika wygenerowana przez AI

Superkonferencja. Grafika wygenerowana przez AI

XVI KONFERENCJA REGIONALNA:
TECHNOLOGIE I METODY. INSPIRUJĄCE POMYSŁY I ROZWIĄZANIA

PRAKTYCZNA KONFERENCJA Z WARSZTATAMI

Temat:
Cyfrowe narzędzia Google w szkole.
Supernarzędzia dla supernauczycieli i superdyrektorów

Termin:
23 marca 2024 r. (sobota), od 9:30

Organizatorzy:

Więcej informacji – na stronie Konferencji:

Zapisy:

Zapraszamy!

Lechosław Hojnacki

Tagi: ,

Metis - logotyp

Zapraszamy Państwa w dniu 15 kwietnia 2024 r. na Konferencję: „Ruch i…uff! Troski z głów”.

 • Jak aktywność fizyczna wzmacnia dobrostan psychiczny?
 • Jak sprawić, aby nastolatek polubił aktywność fizyczną?
 • Jak pogodzić wymagania zawarte w podstawie programowej W-F z działaniami na rzecz zdrowia psychicznego?
 • Jak zwiększać frekwencję na lekcjach W-F?
 • Jak budować współpracę i dobry klimat w zespołach klasowych poprzez „teambuildingowy” (vs rywalizacyjny) sposób prowadzenia zajęć W-F?

W ostatnich czasach zaburzenia emocjonalne dzieci i  młodzieży kładą się cieniem na ich dzieciństwie i młodości ze  szczególną intensywnością. Jednocześnie aktywność fizyczna, która mogłaby stanowić świetne antidotum, niestety kuleje. Bywa, ze lekcje wychowania fizycznego są omijane szerokim łukiem przez młodzież i często (z różnych powodów) zdarza
się, że szkoła zaprzepaszcza szanse na zaszczepienie „bakcyla ruchu”.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Marek Luzar

Marek Luzar

W dniu 19.02.2024 r. w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 miało miejsce spotkanie z panem Markiem Luzarem (na zdjęciu). W czasie spotkania odbyła się projekcja filmu „Kurierka”, którego reżyserem był nasz Gość.

Film opowiada historię Władysławy Rzepeckiej (17 lat) – tytułowej kurierki przewożącej dokumenty wykradzione z Auschwitz. W czasie podróży dziewczyna spotyka wysokiego rangą oficera SS. Nie podejrzewa on, z jaką misją podróżuje Rzepecka.

W seansie wzięli udział nauczyciele wraz z uczniami z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Po obejrzeniu filmu reżyser omówił kulisy powstawania produkcji. Odbyła się również dyskusja o historii AK i jej zapomnianych bohaterach.

Andrzej Kowalczyk


Reżyser filmu zaproponował możliwość zorganizowania podobnych spotkań na zaproszenie szkół. Spotkanie z reżyserem potrwa około 20 minut, a po nim będzie pokaz filmu „Kurierka”, który trwa 52 minuty. Całość zajęć zajmie 2 godziny lekcyjne.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów z najstarszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Jest to jedyna szansa, aby poznać prawdziwą historię kurierki, która ryzykowała życie dla wolności Polski.

Kadr z filmu Kurierka

Kadr z filmu „Kurierka”

Pan Marek Luzar proponuje także inne, niezwykłe zajęcia, podczas który pokaże, jak tworzy się magiczne obrazy z soli. Animacja soli to technika, która polega na przesuwaniu i zmienianiu kształtu soli na ciemnym tle, tak aby tworzyć ruchome sceny. Reżyser opowie wam o historii i tajnikach tej sztuki, a także zaprezentuje swoje własne filmy.

Będziecie mogli zobaczyć, jak pod kamerą powstaje krótka etiuda filmowa, która opowiada ciekawą historię. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat animacji soli i zainspirować się do własnych eksperymentów. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych i trwają około 90 minut.

Animacja soli

Animacja soli

W sprawach organizacyjnych dotyczących obu spotkań prosimy o bezpośredni kontakt z reżyserem pod nr tel.: 606 386 826.

Tagi: ,

Obraz wygenerowany przez AI na podstawie zdjęcia Anny Fryś (LEGO® Education SPIKE Prime)

Obraz wygenerowany przez AI na podstawie zdjęcia Anny Fryś (LEGO® Education SPIKE Prime)

Juz po raz czwarty zapraszamy na Festiwal Robotyki – wydarzenie, które NIE jest formą konkursu. To sposób na wymianę doświadczeń i możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinie robotyki.

Hasło tegorocznego Festiwalu:
Sztuczna inteligencja też umie w klocki

Kiedy?
14 marca 2024, 10:00

Gdzie?
NSP „Akademia Żaków” w Bielsku-Białej, ul. Jaworzańska 2
https://goo.gl/XkEh7U

Kogo zapraszamy?
Zespoły złożone z nauczyciela i 2 uczniów ze szkół wykorzystujących rozwiązania robotyczne LEGO® Education

Gdzie się zapisać?
https://forms.office.com/e/j31rr6M6q9 (liczba miejsc ograniczona)

Więcej informacji:

Zapraszamy!

Anna Fryś
Wojciech Zuziak

Tagi: , , , , ,

Konkurs Nauka Dla Ciebie - Centrum Nauki Kopernik

W imieniu Centrum Nauki Kopernik pragniemy poinformować, że trwa nabór szkół podstawowych do konkursu „protoTYpuj!”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Nauka dla Ciebie”.

Na stronie Kopernika uczniowie i nauczyciele znajdą wszystkie potrzebne informacje, a także formularz zgłoszeniowy do konkursu:

Na laureatów konkursu (uczniów, nauczycieli i szkołę) czekają cenne nagrody.

Tradycyjnie zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie pomocy naukowej przez zespół złożony z 4–6 uczniów, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje dwójka nauczycieli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2024 r. Wielka finałowa gala konkursu odbędzie się w czerwcu. W międzyczasie, w Centrum Nauki Kopernik zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne dla jego uczestników.

Celem konkursu i programu „Nauka dla Ciebie” jest wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielne eksperymentowanie i odkrywanie nauki w życiu codziennym), a także popularyzacja nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integracja lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi.

Informacje szczegółowe o Konkursie oraz infografika:

Zapraszamy!


Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Tagi: ,

Instytut Badań EdukacyjnychW imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej zapraszam Państwa na Seminarium nt. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla edukacji i modelu współczesnego doradztwa zawodowego, które odbędzie się 22.02.2024 r. w Hotelu „Na Błoniach” w Bielsku-Białej, ul. Pocztowa 39.

Bardzo proszę o rejestrację na Seminarium za pomocą poniższego linku:

Ze względu na fakt realizacji Seminarium w ramach projektu proszę również o wypełnienie stosownej deklaracji. Z uzyskanych informacji z IBE wynika, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu i uczestnictwa w seminarium:


Wsparcie oferowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, w tym także i to spotkanie, finansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Instytut zobowiązany jest do zbierania danych osobowych uczestników i ich przetwarzania, na podstawie art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, a także udostępniania ich Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w celu monitorowania, sprawozdawczości oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia merytorycznego przez IBE.
Jednocześnie informujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych posiadać będzie wyłącznie upoważniony personel, który zobowiązany jest do zachowania poufności, także po zakończeniu zatrudnienia.


Program Seminarium oraz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją działań w projekcie finansowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS):

Zapraszam!

Grzegorz Telok
konsultant d/s przedmiotów zawodowych

Tagi: , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Ogłoszenie Nr 1/2024 z dnia 12.02.2024 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Liczba osób do zatrudnienia: 1.

Termin składania dokumentów: 27.02.2024 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi:

Śladami Osiągnięć Polskiej Nauki
Konkurs upamiętniający dokonania polskich naukowców z okazji Dnia Nauki Polskiej

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej jest organizatorem konkursu upamiętniającego dokonania polskich naukowców z okazji Dnia Nauki Polskiej, który został ustanowiony w 2020 roku i przypada 19 lutego.

Zaplanowano, aby druga edycja Konkursu „Śladami Osiągnięć Polskiej Nauki” w roku 2024 poświęcona była:

 • życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza oraz tematyce epoki, w której żył polski farmaceuta, przedsiębiorca i pionier przemysłu naftowego w Europie (klasy IV–VI szkoły podstawowej) oraz
 • historii polskiego złotego w latach 1924–2024 (klasy VII–VIII szkoły podstawowej oraz 1 klasa szkoły ponadpodstawowej),

co będzie sprawdzał test wiedzy naukowej.

Zadania sprawdzające umiejętność logicznego myślenia będą pochodzić z archiwum testów Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia (za zgodą organizatora konkursu: Centrum Edukacji Szkolnej).

Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu Konkursu znajdują się na stronie:

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , , , , , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejSzanowni Państwo,

nauczyciele-doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Bielsku-Białej przygotowali na okres zbliżających się ferii zimowych ofertę form doskonalenia.

Poniżej podajemy link do całościowego harmonogramu szkoleń, aby mogli Państwo wcześniej zaplanować swoje uczestnictwo w zajęciach:

Na wymienione w harmonogramie wydarzenia można zapisać się bezpośrednio w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Liczymy, że nasze propozycje zainteresują Państwa.

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi:

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Ogłoszenie Nr 1/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała

przedłuża do 19.01.2024 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Liczba osób do zatrudnienia: 1.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi:

Boże Narodzenie 2023

Tagi: ,

Konferencja - uczestnicy na sali (obraz wygenerowany przez AI)

Obraz wygenerowany przez AI

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej organizuje w sobotę 13 stycznia 2024 r. od godz. 10:00 BEZPŁATNĄ konferencję z warsztatami dla nauczycieli.

Tym razem odbędzie się ona pod hasłem:
„Twórcze Technologie w Edukacji: Praktyczne Pomysły na Lepszą Naukę”.

Technologie, to tylko narzędzia, a szeroki zakres tematyczny jest już tradycją tej inspirującej konferencji. Tym razem proponujemy:

 • Platforma do nauki programowania Codeforia
 • Projektowanie i druk 3D (Tinkercad)
 • Roboty SPIKE PRIME na lekcjach matematyki
 • Generatywna Sztuczna Inteligencja w szkole
 • (Nie)oczywiste zastosowania darmowych programów AI w szkole
 • Programowanie płytek micro:bit
 • Lepsze zarządzanie pracą szkoły dzięki Google Workspace
 • Myślące Maluchy: Kształtowanie Umysłów Otwartych na Świat – Jak Wspierać Rozwój Myślenia Krytycznego u Dzieci w edukacji wczesnoszkolnej
 • Python dla początkujących. Codeforia: kodowanie i euforia

Więcej informacji:

Rejestracja na konferencję:

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Konkurs: Matematyka jest wszędzie (13)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Fundacja „Matematyka dla wszystkich” oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w 13. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat

Matematyka jest wszędzie

Temat roku:
Matematyka w decyzjach. Jak liczby, modele i analiza danych wpływają na podejmowanie kluczowych decyzji w nauce, życiu codziennym, biznesie i społeczeństwie

Celami konkursu są:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.

Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

Regulamin tegorocznej edycji wraz z harmonogramem, formularzem zgłoszeniowym i wzorami oświadczeń został również wysłany do szkół.

Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Filuś-Mąsior, dr Agnieszka Heba
konsultantki Ośrodka, koordynatorki konkursu

Tagi: , , ,

Jest znakomita okazja, aby szybko i w pigułce zapoznać się z rzeczywiście nowymi technologiami, które dziś zaprzątają czas i uwagę naszych uczniów,. To porcja wiedzy, którą powinien posiadać każdy nauczyciel, wychowawca, opiekun i rodzic. Podana w skondensowanej formie przez osoby, które naprawdę się owymi technologiami zajmują praktycznie.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy ze Stowarzyszeniem Esport Polska organizuje we czwartek 14 grudnia 2023 r. od godz. 15:30 do 17:00 bezpłatną, zdalną konferencję dla nauczycieli. Obejmie ona trzy zakresy tematyczne:

 • Esport w edukacji – szanse i zagrożenia
 • Konsole i VR w edukacji – działanie, wykorzystanie, innowacje
 • Sztuczna Inteligencja w edukacji – rzut oka na najnowszy stan z perspektywy dostępności oraz szans i zagrożeń dla nas i dla naszych uczniów

Szczegóły i rejestracja: 

Zapraszamy!

Grafika: Tak Generatywna AI (DALL.E 3) wyobraża sobie ilustrację do ogłoszenia o konferencji o podanym powyżej tytule (w tytule nie ma słowa „zdalna”, stąd wzięła się zwykła sala konferencyjna).

 

Konkursy 2023/2024
Szanowni Państwo!

Na naszej stronie – Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024 – znajdziecie Państwo nowe informacje dotyczące Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (WKP) dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Anetta Kania-Matusiewicz

Tagi: , , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Aby pobrać skan zaświadczenia po ukończeniu zdalnej formy doskonalenia należy:

 • zalogować się na swoje konto (tak jak przy zapisie na szkolenie),
 • wybrać z bocznego panelu zakładkę:
  • „Moje szkolenia” (dla najnowszych szkoleń) lub
  • „Historia szkoleń” (dla starszych szkoleń),
 • wybrać właściwe szkolenie,
 • pobrać na dysk komputera plik „Skan zaświadczenia”.

Oryginały zaświadczeń można odebrać w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Nie wysyłamy zaświadczeń pocztą tradycyjną ani elektroniczną.


Aktualizacja: 5.12.2023 r.

Tagi: ,

Uczestnicy konferencji: Edukacja poprzez gry planszowe i karciane

Za nami pierwsza edycja konferencji Edukacja poprzez gry planszowe i karciane, która zgromadziła sympatyków gier planszowych wykorzystywanych w edukacji.

Uczestnicy mogli wysłuchać dwóch ciekawych wykładów:

 • Gry planszowe – dziecięce zabawki czy wielofunkcyjna pomoc dydaktyczna?
 • Pozwólmy dzieciom myśleć logicznie. Wiedza pedagogiczna i psychologiczna w pracy nauczyciela z dziećmi

Następnie odbyły się tematyczne warsztaty, gdzie nauczycieli mogli przetestować różne gry, często w kontekście nauczanego przedmiotu.

Konferencja miała na celu upowszechnienie pracy z uczniem z wykorzystaniem gier planszowych.

Galeria zdjęć z konferencji:


Kontynuując przygodę z „planszówkami”, zapraszamy chętnych nauczycieli do udziału w sieci współpracy: Nauczyciel przy planszy.

Link do zapisów:

Anna Fryś
Andrzej Kowalczyk

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Dnia 16 listopada 2023 roku w RODN „WOM” w Bielsku-Białej komisja w składzie: Wojciech Janusz, Dorota Babińska-Waluś, Elżbieta Szczypka i Andrzej Kowalczyk dokonała oceny nadesłanych prac plastycznych.

Do konkursu wpłynęło 57 prac uczniów z 18 szkół podstawowych, klas VI-VIII, z obszaru Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.

Celem konkursu było szerzenie i kultywowanie pamięci o polskich dążeniach do niepodległości w czasie II wojny światowej. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

Logotyp Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę zgodność pracy z tematem (poprawność merytoryczna), walory artystyczne oraz kreatywność i oryginalność.

Zgodnie z regulaminem przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce

 • Joanna Holeksa – Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
 • Wojciech Konieczny – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce

II miejsce

 • Angelina Segut – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach
 • Amelia Turek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

III miejsce

 • Maja Lenart – Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Ślemieniu
 • Tymoteusz Hańderek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
 • Zofia Bojdys – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Wyróżnienie specjalne

 • Karolina Byszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce

Wyróżnienia

 • Daniel Pawłowski – Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Kołłątaja w Żywcu
 • Julia Siwiec – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu
 • Karina Snitar – Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej
 • Nadia Gaża – Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej
 • Kacper Wardas – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustroniu
 • Maria Rozmus – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
 • Wiktor Krawiec – Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. M. Zaruskiego w Bielsku-Białej
 • Karolina Krysta – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
 • Martyna Wolak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Informacja o terminie podsumowania zostanie przekazana do szkół mailowo i telefonicznie.

Andrzej Kowalczyk

Tagi: , , , , ,

Informatyka

Nauczycieli prowadzących zajęcia z robotyki w szkołach podstawowych (np. w ramach programu Laboratoria Przyszłości) zapraszamy na kurs doskonalący:

Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki

Podczas 8 spotkań (5 stacjonarnych i 3 zdalnych) – w okresie od listopada 2023 do maja 2024 – zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • Miejsce zajęć z robotyki we współczesnej dydaktyce szkół polskich
 • Elementy robotyki w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wizualne programowanie robotów (ikony i puzzle)
 • Edukacja matematyczna i elementy fizyki
 • Edukacja techniczna i elementy fizyki
 • Symulatory robotów dostępne online w nauczaniu zdalnym i hybrydowym
 • Programowanie robotów w językach tekstowych (Python)
 • Konkursy robotyczne

Terminy zajęć – od listopada 2023 do maja 2024:

 • zajęcia #01: 13.11.2023 (poniedziałek), 16:00-19:00
 • zajęcia #02: 14.12.2023 (czwartek), 16:00-19:00 (zmiana terminu)
 • pozostałe terminy zostaną ustalone z uczestnikami kursu

Link do rejestracji:

Zapraszamy!

Wojciech Zuziak

Tagi: , , , , ,

Szanowni Państwo – nauczyciele historii i języka polskiego.

W Bielsku-Białej, 55 lat temu zmarła Zofia Kossak – wybitna powieściopisarka, publicystka, działaczka katolicka i konspiracyjna. W realizowanym przez OBEN IPN w Katowicach projekcie „Spotkania z Zofią Kossak…” przewidziano szkolenie dla nauczycieli prowadzone we współpracy z Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Temat szkolenia:
Zofia Kossak – nie tylko wybitna powieściopisarka…

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Stary Dwór 2, w dniu 25 listopada 2023 (sobota), w godz. 11.00-13.00. Dojazd własny.

W programie:

 1. Zwiedzanie Muzeum Zofii Kossak z przewodnikiem – Diana Pieczonka-Giec (kierownik Muzeum).
  1. Dzieciństwo i młodość Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej w okresie międzywojennym.
  2. Działalność konspiracyjna i charytatywna w okresie II wojny światowej.
  3. Okres powojenny i podsumowanie dokonań.
 2. Propozycje źródeł do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach historii – dr Kornelia Banaś (IPN Oddział w Katowicach).

Zapisy na stronie RODN „WOM” w Bielsku-Białej:

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy.

Urszula Rukasz

Tagi: , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close