Aktualności

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Koło Naukowe WNoZ ATH „Defibrylator” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, zapraszają do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Polski Pierwszej Pomocy dla Szkół Ponadpodstawowych Podbeskidzie 2023.

Więcej informacji w załączniku (plik pdf) i pod adresem:

Zapraszamy do udziału!

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Zaproszenie na Memoriał Bokserski im. Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddy’ego”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej – organizacja pożytku publicznego, serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego oraz Miasta Bielska-Białej do udziału w Memoriale Bokserskim Tadeusza Pietrzykowskiego „Tedd’ego”, który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2023 r. (początek o godz. 12.00) w Hali Sportowej Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 w Bielsku-Białej.

Tadeusz Pietrzykowski

Tadeusz Pietrzykowski

Tadeusz Pietrzykowski urodzony w Warszawie 8 kwietnia 1917 r. – pięściarz i malarz – toczył pojedynki w obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, a następnie w Neuengamme i Bergen-Belsen, gdzie doczekał się wyzwolenia.

Po wojnie w związku z zawartym małżeństwem, zamieszkał w Bielsku-Białej i przez wiele lat był nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem oraz instruktorem w Szkole Podstawowej nr 12 w Bielsku-Białej Leszczynach.

Zmarł 17 kwietnia 1991 r. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym Opatrzności Bożej w Białej.

Postać Tadeusza Pietrzykowskiego, ps. „Teddy” – byłego mieszkańca Bielska-Białej, jest godna upamiętnienia wśród społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza mieszkańców naszego regionu. „Teddy”, gdy pokonywał Niemców na ringu na terenie obozów koncentracyjnych, niósł otuchę współwięźniom i wiarę, że można pobić wroga i wyjść zwycięsko z mrocznych lat okupacji. Dzielił się też skąpymi racjami żywnościowymi, jakie otrzymywał po walce ze współwięźniami, ale przede wszystkim budził szacunek i podziw współwięźniów i niemieckich przeciwników.

Nadmieniamy, że udział w Memoriale zdeklarowała córka Tadeusza Pietrzykowskiego – Eleonora Szafran-Pietrzykowska, autorka książki „Mistrz”. Walkami bokserskimi będzie kierował Śląski Związek Bokserski.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Poniżej zamieszczamy biogram Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddy’ego” autorstwa Pani Eleonory Szafran-Pietrzykowskiej.

Zapraszamy!

Tagi: , , ,

ORE - logotyp

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował i rekomenduje do realizacji program profilaktyczny dla młodzieży klas drugich szkół ponadpodstawowych „Wektory Życia”. Konsultant naszego Ośrodka – pani Cecylia Borowska – jest trenerem wojewódzkim współpracującym przy jego wdrażaniu.

Realizującymi zajęcia programu mogą być nauczyciele różnych przedmiotów pełniący funkcje wychowawcze oraz nauczyciele specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i inni kompetentni do zrealizowania tematyki cyklu 12 godzin zajęć pozalekcyjnych dotyczących problematyki dorastania i dokonywania przez młodzież świadomych wyborów.

Warunkiem koniecznym prowadzenia takiego cyklu zajęć jest ukończenie 30-godzinnego, bezpłatnego kursu nadającego uprawnienia, podczas którego uczestniczący nauczyciele zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Konkurs: Matematyka jest wszędzie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Fundacja „Matematyka dla wszystkich” oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w 12. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat

Matematyka jest wszędzie

Temat roku: Matematyka w historii, historia w matematyce

Celami konkursu są:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.

Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

Regulamin tegorocznej edycji wraz z harmonogramem, formularzem zgłoszeniowym i wzorami oświadczeń został również wysłany do szkół.

Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Filuś-Mąsior
konsultant Ośrodka, koordynator konkursu

Tagi: , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie:
Mikołaj Kopernik – Człowiek Renesansu.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej jest organizatorem konkursu upamiętniającego dokonania polskich naukowców z okazji Dnia Nauki Polskiej, który został ustanowiony w 2020 roku i przypada 19 lutego.

Zaplanowano, aby pierwsza edycja konkursu poświęcona była życiu i działalności Mikołaja Kopernika w związku z tegorocznymi obchodami 550-lecia urodzin polskiego odkrywcy i reformatora.

Konkurs jest dwuetapowy i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 1 klasa szkoły ponadpodstawowej.

O realizację etapu szkolnego konkursu prosimy dyrektorów szkół w swoich placówkach. Zestaw konkursowy do tego etapu – arkusz testu do oceny wiedzy i umiejętności naukowych oraz wzór karty odpowiedzi – zostaną wysłane drogą e-mailową do zgłoszonych szkół w terminie 17 lutego 2023 r. Sposób dokonania zgłoszenia został opisany w regulaminie.

Etap szkolny konkursu odbywać się będzie równolegle we wszystkich szkołach i prosimy o jego przeprowadzenie w dniu 20 lutego 2023 r. w godzinach od 9.00–10.00.

Etap regionalny konkursu odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Nagrodzonych uczniów zaprosimy do udziału we wspólnym wyjeździe do Planetarium Śląskiego, który zaplanowany jest na czerwiec 2023 roku.

Prosimy Państwa o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania:

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej (organizacja pożytku publicznego) serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego i miasta Bielska-Białej do udziału w konkursie: Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej, w formule prezentacji multimedialnej lub filmu.
SPAK - logotyp

Konkurs organizowany jest w związku z tegorocznymi obchodami 160. rocznicy powstania styczniowego i 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Szczegółowe omówienie formuły konkursu odbędzie się na konferencji organizowanej przez oba podmioty w formule online w dniu 14 lutego 2023 r. nt. Polskie tradycje niepodległościowe. Wzory postaw patriotycznych powstańców styczniowych i żołnierzy AK, na którą również serdecznie zapraszamy.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką polskich dążeń niepodległościowych w okresie powstania styczniowego i w okresie II wojny światowej oraz porównanie tajnego państwa w okresie powstania styczniowego do Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

Patronat nad konkursem przyjęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzej Sznajder oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia pracy konkursowej, oświadczenie ucznia pełnoletniego, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego).

Urszula Rukasz

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejSzanowni Państwo,

nauczyciele-doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Bielsku-Białej przygotowali na okres zbliżających się ferii zimowych ofertę form doskonalenia.

Poniżej podajemy link do całościowego harmonogramu szkoleń, aby mogli Państwo wcześniej zaplanować swoje uczestnictwo w zajęciach:

Na wymienione w harmonogramie wydarzenia można zapisać się bezpośrednio w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Liczymy, że nasze propozycje zainteresują Państwa.

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejZapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych do nowej sieci współpracy: W wielokulturowej szkole.

Cele sieci:

 • edukacja wielokulturowa;
 • poznawanie tradycji, kultur, obyczajów grup etnicznych i mniejszości narodowych;
 • opracowywanie scenariuszy lekcji wychowawczych poświęconych temu tematowi;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, stereotypom, uprzedzeniom wobec osób reprezentujących inne nacje lub grupy kulturowe.

W czasie spotkań zdalnych/stacjonarnych proponujemy, m.in.:

 • warsztaty z przedstawicielami Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie,
 • spotkanie z asystentem kulturowym ds. romskich,
 • spotkanie z przedstawicielem Grupy Inicjatywnej Ukraińców w Bielsku-Białej.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Beata Honkisz, Danuta Sewera, Katarzyna Zioła-Zemczak

 

Tagi: , ,

Boże Narodzenie 2022 - życzenia

Tagi: ,

Polska - Ukraina

Міжнародна інтеграційна конференція Польща-Україна
«Освіта для українських школярів в Польщі»

08.12.2022
11:00-15:00 (EET)

11:00-12:30 Пленарне засідання
https://youtube.com/@wom-bielsko
12:45-14:50 Дискусійна панель № 1.
Суспільно-гуманітарний
напрям
https://youtube.com/@wom-bielsko
Дискусійна панель № 2.
Природничо-математичний
напрям
https://www.youtube.com/@rodn-bielsko
14:50-15:00 Підведення підсумків
https://youtube.com/@wom-bielsko

 

Międzynarodowa konferencja Polska-Ukraina
“Ukraińscy uczniowie w polskim systemie edukacji” 

08.12.2022
10:00-14:00 (CET)

10:00-11:30 Sesja plenarna
https://youtube.com/@wom-bielsko
11:45-13:50 Panel dyskusyjny nr 1
Przedmioty
humanistyczne
https://youtube.com/@wom-bielsko
Panel dyskusyjny nr 2
Przedmioty
matematyczno-przyrodnicze
https://www.youtube.com/@rodn-bielsko
13:50-14:00 Podsumowanie konferencji
https://youtube.com/@wom-bielsko

 

Tagi: , , ,

Polska - Ukraina

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji integracyjnej Polska-Ukraina

Ukraińscy uczniowie w polskim systemie edukacji

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są:

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
 • Połtawski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. Korolenki w Połtawie w Ukrainie,

przy współpracy:

 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Konferencja odbędzie się w trybie online 8 grudnia 2022 roku w godzinach 10:00-14:00.

Cele wydarzenia to:

 • zapoznanie z systemem edukacji w Polsce i Ukrainie,
 • analiza koncepcji w zakresie programowym szkół polskich i ukraińskich,
 • przedstawienie systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ukrainie,
 • opracowanie rekomendacji do pracy z uczniami z Ukrainy w polskich szkołach.

Do udziału w konferencji zapraszamy całe środowisko edukacyjne, a szczególnie osoby bezpośrednio pracujące z uczniami z Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na warsztaty nt.:

Jak przygotować ucznia do matury 2023 r. z wiedzy o społeczeństwie w zakresie zadań rozszerzonej odpowiedzi z edukacji prawnej?

Warsztaty odbędą się online w dniu 12 grudnia 2022 r. od godz. 16.00 do 18.15 i dotyczyć będą zagadnień ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych oraz w aneksie do informatora maturalnego z wos z bloku: Prawo i prawa człowieka.

Zajęcia poprowadzą: adwokat – Aleksandra Marszałek-Dzierżawska oraz konsultant Ośrodka – Urszula Rukasz.

W trakcie spotkania nauczyciele zostaną przygotowani i nabędą umiejętności (zostaną wskazane im wzory pism wraz z omówieniem), jak nauczyć uczniów pisać pisma formalne do organów władzy, np.: odwołanie od decyzji administracyjnej, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pozew w sprawie cywilnej, prywatny akt oskarżenia, umowa najmu lokalu, umowa zlecenia i umowa o dzieło, wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się na warsztaty w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Urszula Rukasz

Tagi: , ,

SNM - nowe logoStowarzyszenie Nauczycieli Matematyki serdecznie zaprasza na:
65. Bielskie Spotkanie Sympatyków Origami

Termin:
24 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 16:00-17:30

Miejsce:
RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul Legionów 25

Temat:
Spotkanie z twórczością Shuzo Fujimoto

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mglabsnm@gmail.com

Tagi: ,

Festiwal Robotyki 2019

Festiwal Robotyki 2019. Foto: Anna Fryś

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji kursu doskonalącego:
Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki

Kurs ten ma w szczególności na celu:

 • wsparcie nauczycieli (klas 1-3 SP i 4-8 SP) rozpoczynających prowadzenie zajęć z robotyki;
 • poprawę efektywności prowadzenia takich zajęć;
 • właściwe wykorzystanie posiadanych w szkole zasobów dydaktycznych.

Prowadzący zajęcia:

 • mgr Jolanta Biernat – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej;
 • mgr Aleksandra Filuś-Mąsior – konsultant ds. matematyki i fizyki;
 • mgr Wojciech Zuziak – konsultant ds. informatyki

Liczba godzin: 100, w tym:

 • 40 godzin – zajęcia dydaktyczno-metodyczne (8 spotkań);
 • 60 godzin – zajęcia praktyczne z uczniami.

Przewidywany termin zajęć: od grudnia 2022 do maja 2023

Uwaga: Kurs nie nadaje nowych formalnych uprawnień.

Więcej informacji i zapisy:

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , ,

SNM - nowe logo

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczna manufaktura”.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczna manufaktura”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki:

Magdalena Glac – Koordynator Konkursu

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Działania naszego Ośrodka wspierające rozwój zawodowy nauczycieli zostały upowszechnione w publikacji „Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej”.

Publikacja, która ukazała się między innymi na stronach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wpisuje się w działania podejmowane w naszym Ośrodku w ramach projektu „Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji” (I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego).

Znajdą w niej Państwo artykuł „Uczeń w młodszym wieku szkolnym jako eksperymentator” (s. 89), który – odwołując się do wniosków z XXIV Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych – popularyzuje rozpoczęcie edukacji metodą naukową we wczesnym wieku szkolnym.

Link do publikacji:

Barbara Michałek-Piernik


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , ,

Fundacja Matematyka dla wszystkich - logotyp

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Fundacja „Matematyka dla wszystkich” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli młodszych dzieci na cykl bezpłatnych konferencji na temat edukacji matematycznej, które odbędą się w naszym Ośrodku (stacjonarnie) na przełomie listopada i grudnia 2022 r.

Pierwsza z nich przeznaczona dla nauczycieli przedszkoli, odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w godzinach od 16.30 do 18.45 w sali nr 203 i poruszała będzie następujące zagadnienia:

 • orientacja na płaszczyźnie,
 • równoliczność zbiorów,
 • dostrzeganie regularności,
 • liczenie,
 • rachowanie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • zadania z treścią,
 • kostki, gry i zabawy,
 • geometria.

Konferencję poprowadzą: prof. dr hab. Henryk Kąkol i Maria Greń.

Link do zapisów w systemie e-rejestracji:

Druga konferencja skierowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w godzinach od 16.30 do 18.45 w sali nr 011A/011B i będzie się koncentrowała wokół następujących obszarów:

 • orientacja na płaszczyźnie,
 • liczenie,
 • działania na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • zadania z treścią,
 • mierzenie długości,
 • geometria (sześcian – kwadrat, prostopadłościan – prostokąt, graniastosłup – trójkąt, ostrosłup – czworokąt, walec – koło, stożek – koło, kula – koło),
 • stosowanie matematyki,
 • programowanie (kodowanie, programowanie proste, programowanie z pętlą, programowanie z obrotem, programowanie w zagadkach).

Konferencję poprowadzą: prof. dr hab. Henryk Kąkol i Kinga Ludorowska.

Link do zapisów w systemie e-rejestracji:

Obie grupy nauczycieli pracować będę z wykorzystaniem zestawu klocków EKOMATIK.

Zapraszamy!

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

XIII Konferencja Regionalna:
Technologie i metody. Inspirujące pomysły i rozwiązania

Tym razem poza zawsze pożądanymi tematami nowości i dobrych praktyk dotyczących robotów i LEGO® proponujemy bardzo praktyczne podejście do drukarek 3D (uwaga, pokażemy nawet niezwykle sympatyczną drukareczkę przeznaczoną do pracy z najmłodszymi, która już niebawem zagości w polskich przedszkolach), dobre praktyki pracy z długopisami 3D, a także bardzo aktualną w kontekście kryzysu energetycznego kwestię mitów i faktów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz jej oszczędzaniem – to każdy z nas powinien robić we własnym domu.

Wśród tematów:

 1. Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem technologii druku 3D
 2. Przez klocki (LEGO®) do gwiazd – czyli edukacja nie z tej ziemi…
 3. Pod prąd podwyżkom (czyli niezwykle proste i praktyczne fakty i pomiary, które zainteresują każdego)
 4. Zaprzyjaźnij się z robotem – przegląd modeli SPIKE Prime

Szczegółowy program oraz informacje o Prelegentach – na witrynie Konferencji:

Pełny program i komplet informacji:

Zapisy na konferencję – w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Realizując kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny, zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w formach doskonalenia poświęconych nowej formule egzaminu maturalnego, obowiązującej od 2023 r.

Zostały one przygotowane na podstawie szkoleń i materiałów ORE – Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Oferta jest na bieżąco uzupełniana:

Władysław Masior – Dyrektor Ośrodka

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej proponuje bezpłatne indywidualne konsultacje dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Udostępniamy formularze online, za pomocą których można zgłosić zapotrzebowanie na konsultacje z wybranymi pracownikami naszego Ośrodka:

Zapraszamy do kontaktu z nami!


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , , , , , , , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close