Przedstawiamy wykaz nauczycieli konsultantów naszego Ośrodka w roku szkolnym 2021/2022:

mgr Magdalena Bielenin – POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE
doradztwo programowo-metodyczne
mbielenin@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

mgr Jolanta Biernat – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, EDUKACJA INFORMATYCZNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA
doradztwo programowo-metodyczne
jbiernat@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 122

mgr Cecylia Borowska – PEDAGOGIKA
kierownik Pracowni Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej
doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe, fundusze UE
cborowska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 119

mgr Aleksandra Filuś-Mąsior – MATEMATYKA, FIZYKA
doradztwo programowo-metodyczne w zakresie szkół podstawowych
afilus@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 122

dr Agnieszka Heba – MATEMATYKA
doradztwo programowo-metodyczne w zakresie szkół ponadpodstawowych
aheba@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 122

mgr inż. Lechosław Hojnacki – TECHNOLOGIE I METODY W EDUKACJI
doradztwo programowo-metodyczne
lhojnacki@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 122

mgr Beata Honkisz – JĘZYK FRANCUSKI, KADRA KIEROWNICZA
kierownik Pracowni Doradztwa Metodycznego
doradztwo programowo-metodyczne, organizacja pracy szkoły
bhonkisz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

mgr Bożena Kotkowska – POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, KSZTAŁCENIE SPECJALNE
doradztwo programowo-metodyczne
bkotkowska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

mgr Maria Łątka – JĘZYK ANGIELSKI
doradztwo programowo-metodyczne, konkurs języka angielskiego „FOX”
mlatka@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 115

mgr inż. Barbara Michałek-Piernik – CHEMIA, EDUKACJA PRZYRODNICZO-TECHNICZNA
doradztwo programowo-metodyczne
bmichalek@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 120

mgr Jolanta Mysińska – JĘZYK ANGIELSKI
doradztwo programowo-metodyczne, kursy językowe
jmysinska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 115

mgr Urszula Rukasz – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
doradztwo programowo-metodyczne
urukasz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 120

dr hab. Dorota Siwor – JĘZYK POLSKI
doradztwo programowo-metodyczne
dsiwor@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

mgr inż. Grzegorz Telok – PRZEDMIOTY ZAWODOWE
doradztwo programowo-metodyczne, egzaminy zawodowe, organizacja pracy szkoły, awans zawodowy
gtelok@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

mgr Katarzyna Zioła-Zemczak – JĘZYK POLSKI
doradztwo programowo-metodyczne
kziola@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

mgr Wojciech Zuziak – INFORMATYKA, INFORMACJA PEDAGOGICZNA
doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe
wzuziak@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 123

Aktualizacja: 19 stycznia 2022 r.