Nauczyciele konsultanci

Przedstawiamy wykaz nauczycieli konsultantów naszego Ośrodka w roku szkolnym 2018/2019:

Magdalena Bielenin – POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE
doradztwo programowo-metodyczne
mbielenin@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Jolanta Biernat – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
doradztwo programowo-metodyczne
jbiernat@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Cecylia Borowska – PEDAGOGIKA
doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe, fundusze UE
cborowska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 119

dr Agnieszka Heba – MATEMATYKA
doradztwo programowo-metodyczne w zakresie szkół ponadpodstawowych
aheba@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Lechosław Hojnacki – TECHNOLOGIE I METODY W EDUKACJI
doradztwo programowo-metodyczne
lhojnacki@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Beata Honkisz – JĘZYK FRANCUSKI, KADRA KIEROWNICZA
doradztwo programowo-metodyczne, organizacja pracy szkoły
bhonkisz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Maria Łątka – JĘZYK ANGIELSKI
doradztwo programowo-metodyczne, konkurs języka angielskiego „FOX”
mlatka@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Barbara Michałek-Piernik – CHEMIA, EDUKACJA PRZYRODNICZO-TECHNICZNA
doradztwo programowo-metodyczne
bmichalek@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 120

Jolanta Mysińska – JĘZYK ANGIELSKI
doradztwo programowo-metodyczne, kursy językowe
jmysinska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Katarzyna Parcia – MATEMATYKA
doradztwo programowo-metodyczne w zakresie szkół podstawowych
kparcia@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Urszula Rukasz – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
doradztwo programowo-metodyczne
urukasz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 120

dr Dorota Siwor – JĘZYK POLSKI
doradztwo programowo-metodyczne
dsiwor@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 115

Grzegorz Telok – PRZEDMIOTY ZAWODOWE
doradztwo programowo-metodyczne, egzaminy zawodowe, organizacja pracy szkoły, awans zawodowy
gtelok@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Katarzyna Zioła-Zemczak – JĘZYK POLSKI
doradztwo programowo-metodyczne
kziola@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 115

Wojciech Zuziak – INFORMACJA PEDAGOGICZNA, INFORMATYKA
doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe
wzuziak@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 123

Aktualizacja: 3 stycznia 2019 r.