ROK SZKOLNY 2017/2018

Marszałek Józef PiłsudskiSerdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI.

Organizatorami konkursu są:

  • Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej,
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

Konkurs przeprowadzony będzie w związku z nadchodzącymi obchodami 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Niepodległości Państwa Polskiego.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Formułą konkursu jest prezentacja multimedialna. Zadaniem uczestników jest samodzielnie wykonanie prezentacji zapisanej na płycie CD/DVD (do 25 slajdów), w formacie zgodnym z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (Open Office) lub w dowolnym programie możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej, dokonując wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 8 grudnia 2017 r.


ROK SZKOLNY 2016/2017

Polskie Państwo Podziemne 1939-1945

Polska walcząca - znakSerdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” (w formule prezentacji multimedialnej).

Współorganizatorami konkursu (wraz z naszym Ośrodkiem) jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs ogłoszony został w związku z obchodami 77 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r., tj. w 75 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Mamy nadzieję, że tegoroczny tytuł konkursu zainteresuje wielu uczniów i pobudzi ich do pogłębienia wiedzy historycznej oraz wykonania ciekawych, autorskich prezentacji.