Wojewódzki Konkurs Historyczny

pppPolskie Państwo Podziemne 1939-1945

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. “Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” (w formule prezentacji multimedialnej).

Współorganizatorami konkursu (wraz z naszym Ośrodkiem) jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs ogłoszony został w związku z obchodami 77 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r., tj. w 75 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Mamy nadzieję, że tegoroczny tytuł konkursu zainteresuje wielu uczniów i pobudzi ich do pogłębienia wiedzy historycznej oraz wykonania ciekawych, autorskich prezentacji.

Do pobrania: regulamin konkursu.

Zobacz: wyniki VI edycji konkursu (20 stycznia 2017).