Ogłaszamy wyniki VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”.

W dniu 14 lutego 2017 r. przypadnie 75 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Dla godnego uczczenia tej rocznicy ogłosiliśmy już 1 października 2016 r. VI edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”.

Organizatorami konkursu obok naszego Ośrodka jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Patronat nad konkursem przyjęli:

  • Poseł RP Jacek Falfus,
  • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
  • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
  • Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz
  • Dyrektor IPN Oddziału w Katowicach Andrzej Sznajder.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej, pogłębianie zainteresowań historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Formą pracy konkursowej była prezentacja multimedialna. Zgodnie z regulaminem konkursu uczeń mógł samodzielnie dokonać wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego spośród władz Rządu Polskiego na Uchodźstwie, Delegatury Rządu na Kraj czy podległych jej jednostek organizacyjnych: wydziałów, departamentów, referatów i przedstawić jego (ich) losy.

Prace konkursowe nadesłano praktycznie ze wszystkich powiatów województwa śląskiego. Jury konkursowe oceniło prace, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, zawartość merytoryczną, walory artystyczne prezentacji, dobór oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych.

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłoniono laureatów oraz autorów prac wyróżnionych.


Laureaci konkursu – szkoły gimnazjalne:

I miejsce
Karol Sowa z Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu, za pracę pt. „Płomień” – opiekun Marta Przybyła.

II miejsce
Nikodem Buszko z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Częstochowie, za pracę „Kazimierz Pużak” – opiekunowie Grzegorz Nykiś, Piotr Zajęcki.

III miejsce
Paulina Imiołek z Gimnazjum Sportowego nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, za pracę „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” – opiekun Anna Zawadzka.

Nagrody wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymują:

Bartosz Polok z Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół, im. Bogumiła Hoffa w Wiśle, za pracę „Cyryl Ratajski” – opiekun Romana Czech.

Aleksandra Gil z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu, za pracę „Od Dziadka do Zielińskiego”- opiekun Ewa Słabowska-Imiolczyk.

Julia Zachariasz z Gimnazjum Sportowego nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, za pracę „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” – opiekun Anna Zawadzka.


Laureaci konkursu – szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce
Zofia Pietrzykowska z Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, za pracę: „Tajne Komplety. Tajna Organizacja Nauczycielska” – opiekun Jacek Talik.

II miejsce ex aequo zajęli

Kamil Oleszkiewicz z Publicznego Liceum Towarzystwa Salezjańskiego przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu, za pracę „Kazimierz Pużak” – opiekun Kinga Adamska-Olejniczak.

Wiktoria Berdys z Liceum Mistrzostwa Sportowego Rekord w Bielsku-Białej, za pracę „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jan Karski – Jan Kozielewski”- opiekun Krzysztof Rączka.

III miejsce ex aequo zajęli

Julia Jugowiec z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, za pracę „Wincenty Spaltstein – przedstawiciel cywilnego państwa podziemnego” – opiekun Paweł Janicki.

Tymoteusz Januła-Gniadek z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę „Losy Adama Bienia – przedstawiciela pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” – opiekun Jerzy Jędryka.

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymują

Lucyna Stec z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, za pracę „Feliks Koczur” – opiekun Piotr Rypień.

Aleksandra Dębska z V liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę „Irena Sendlerowa” – opiekun Jerzy Jędryka.

Cezary Kołodziejek z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, za pracę „Czterech z Szesnastu” – opiekun Iwona Anioł-Pianko i Katarzyna Łapeta.

Jakub Krzus z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, za pracę „Polskie Państwo Podziemne Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego PPP” – opiekun Lucjan Sawicki.


Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom, autorom prac wyróżnionych oraz ich opiekunom odbędzie się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

O dokładnej dacie i godzinie uroczystości wręczenia nagród poinformujemy dyrektorów szkół telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 812 37 15 wew. 120.

Urszula Rukasz