Jesteśmy wojewódzką, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Województwo Śląskie.

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.


MISJA

  • Naszą misją jest wspieranie indywidualnego oraz zespołowego rozwoju zawodowego nauczycieli i upowszechnianie ich osiągnięć edukacyjnych.
  • W naszej działalności kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane zadania.

WIZJA

  • RODN „WOM” w Bielsku-Białej oferuje klientom różnorodne formy doskonalenia zawodowego przygotowujące do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Wysoką jakość proponowanych usług zapewnia profesjonalnie przygotowana kadra, współpraca z licznymi partnerami działającymi na rzecz edukacji, baza dydaktyczna oraz kompleksowa obsługa administracyjna.
  • Staranne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli różnych specjalności w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych, dobór wysoko wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia, programy dostosowane do aktualnych potrzeb, stosowanie nowoczesnych technologii, metod i form pracy z dorosłymi, systematyczne doposażenie bazy pozwalają osiągać deklarowany przez nas wysoki poziom usług edukacyjnych.
  • Zasadą kompleksowego zarządzania jakością – będącego dewizą naszej organizacji – jest ciągłe monitorowanie efektów pracy i doskonalenie zawodowe pracowników Ośrodka związane z podnoszeniem jakości pracy.
  • W RODN „WOM” w Bielsku-Białej dominuje kultura zadaniowa – nastawiona na rozwój pracowników i Ośrodka. Sprawne zarządzanie oraz przejrzysta struktura organizacyjna, opracowane programy, plany i procedury służą realizacji usług spełniających wymagania jakościowe, a także oczekiwania beneficjentów.

RODN WOM w Bielsku-Białej - pieczęć