Edukacja wczesnoszkolna – sieci współpracy nauczycieli

networking

Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia:

Bawimy się w programowanie. Edycja 2.

Uczestnicy sieci poznają atrakcyjne sposoby kodowania z dziećmi, a także będą wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie.

Bliższych informacji udziela koordynator sieci – Jolanta Biernat, konsultant Ośrodka, pod numerem telefonu 33 8123715 w. 116.

Zapraszamy!


Rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 działały trzy sieci współpracy i samokształcenia:

Sieć (1): Uczymy w klasach I-III – dla osób pracujących z młodszym uczniem.

Sieć (2): Bawimy się w programowanie – dla uczestników naszych kursów: Scratch – programowanie puzzlami oraz osób, które na co dzień wykorzystują już środowisko Scratch w swojej pracy w szkole.

Sieć (3): Ocenianie kształtujące w klasach I-III – dla osób pragnących doskonalić się w motywowaniu młodszego ucznia do pracy. Z dokonanego rozeznania wynika, że uczestnicy sieci chcieliby skupić się między innymi na zastosowaniu tzw. OK zeszytu.

Więcej informacji: Edukacja wczesnoszkolna – sieci współpracy 2016/2017