Sieci współpracy nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 SP

networkingRok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli innych specjalności do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia:

Bliższych informacji udzielają koordynatorzy sieci – Jolanta Biernat, Lechosław Hojnacki (konsultanci Ośrodka) – pod numerem telefonu 33 8123715 w. 116.

Zapraszamy!


Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 działała sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

  • Bawimy się w programowanie. Edycja 2.

Uczestnicy sieci poznali atrakcyjne sposoby kodowania z dziećmi, a także wymienili się doświadczeniami w tym zakresie.

Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia był bezpłatny.


Rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 działały trzy sieci współpracy i samokształcenia:

  • Uczymy w klasach I-III – dla osób pracujących z młodszym uczniem.
  • Bawimy się w programowanie – dla uczestników naszych kursów: Scratch – programowanie puzzlami oraz osób, które na co dzień wykorzystują już środowisko Scratch w swojej pracy w szkole.
  • Ocenianie kształtujące w klasach I-III – dla osób pragnących doskonalić się w motywowaniu młodszego ucznia do pracy. Z dokonanego rozeznania wynika, że uczestnicy sieci chcieliby skupić się między innymi na zastosowaniu tzw. OK zeszytu.

Więcej informacji: Edukacja wczesnoszkolna – sieci współpracy 2016/2017.