Rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/19 zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.

To zgodna z założeniami MEN forma doskonalenia wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą.

Spotkania mają charakter warsztatowy. Pracujemy także w sieci na platformie Moodle.  Dostęp do platformy znajduje się pod adresem: moodle.wombb.edu.pl.

Cele i zadania sieci:

 • bezkosztowa wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników,
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań,
 • tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.

Nasze propozycje – obszary tematyczne w bieżącym roku szkolnym:

 • Wykorzystanie dokumentów Google’a w pracy nauczyciela języków obcych
 • Wirtualne narzędzia
 • Lekcje motywujące i demotywujące
 • Materiały dydaktyczne – wymiana doświadczeń
 • Rozwijanie sprawności językowych

Miejsce spotkań to RODN WOM w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207.

Obszar tematyczny Termin zajęć
Dokumenty Google’a – cz. 1 08.11.2018 r.
15:30-17:00
Dokumenty Google’a – cz. 2 13.12.2018 r.
15:30-17:00
Dokumenty Google’a – cz. 3 17.01.2019 r.
15:30-17:00

Bliższych informacji udziela koordynatorka sieci:
Beata Honkisz, telefon 33 8123715 w. 114.

Zapraszamy!


Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/18 zaprosiłyśmy nauczycieli języków obcych do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.

To zgodna z założeniami MEN forma doskonalenia wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą.

Nasze propozycje – obszary tematyczne obejmowały:

 • Wirtualne narzędzia
 • Prawo autorskie dla nauczycieli
 • Lekcje motywujące i demotywujące
 • Materiały dydaktyczne – wymiana doświadczeń
 • Rozwijanie sprawności językowych
 • Cyberprzemoc i profilaktyka

Miejsce spotkań był RODN WOM w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25.

Obszar tematyczny Termin zajęć
Gry i zabawy edukacyjne (nie tylko) online cz. 1 25.04.2018 r.
Gry i zabawy edukacyjne (nie tylko) online cz. 2 06.06.2018 r.

Rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/17 zaprosiłyśmy nauczycieli języków obcych do udziału w czterech bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia:

Obszar tematyczny Termin zajęć
Cyfrowy klucz do rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu 06.10.2016 r.
16.00-18:00
Prawo autorskie dla nauczycieli 16.11.2016 r.
16.00-18:00
Działania profilaktyczne wobec zagrożeń cyfrowych oraz procedury reagowania na różnego rodzaju przejawy cyberagresji 8.03.2017 r.
16.00-18:00
Cyberprzemoc – narzędzia online do ochrony wizerunku 25.04.2017 r.
16.00-18:00