Seminarium: ZSU 2030 i ZSK dla edukacji i doradztwa zawodowego

Instytut Badań EdukacyjnychW imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej zapraszam Państwa na Seminarium nt. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla edukacji i modelu współczesnego doradztwa zawodowego, które odbędzie się 22.02.2024 r. w Hotelu „Na Błoniach” w Bielsku-Białej, ul. Pocztowa 39.

Bardzo proszę o rejestrację na Seminarium za pomocą poniższego linku:

Ze względu na fakt realizacji Seminarium w ramach projektu proszę również o wypełnienie stosownej deklaracji. Z uzyskanych informacji z IBE wynika, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu i uczestnictwa w seminarium:


Wsparcie oferowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, w tym także i to spotkanie, finansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Instytut zobowiązany jest do zbierania danych osobowych uczestników i ich przetwarzania, na podstawie art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, a także udostępniania ich Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w celu monitorowania, sprawozdawczości oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia merytorycznego przez IBE.
Jednocześnie informujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych posiadać będzie wyłącznie upoważniony personel, który zobowiązany jest do zachowania poufności, także po zakończeniu zatrudnienia.


Program Seminarium oraz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją działań w projekcie finansowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS):

Zapraszam!

Grzegorz Telok
konsultant d/s przedmiotów zawodowych

Tagi: , ,