Autor publikacji:
mgr Alicja Faber, mgr Gabriela Guściora-Konieczna

Tytuł publikacji:
Arboretum jako uniwersalna przestrzeń działań edukacyjnych

Materiały opublikowane:
Sprawozdanie z pięcioletniej działalności szkolnego przedsięwzięcia Arboretum „Zielony Zakątek”

 

Informacje dotyczące publikacji i jej autora: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr inż. Barbara Michałek-Piernik


Aktualizacja: 28 lipca 2022 r.