CLIL – dobre praktyki w LO nr 8 w Bielsku-Białej

Wychodząc naprzeciw wymaganiom szybko zmieniającego się świata, chcemy, jako szkoła, im sprostać i przygotować młodego człowieka do funkcjonowania w zjednoczonej Europie i otwartym świecie. Chcemy, aby nasz absolwent był przygotowany do studiowania i podejmowania pracy za granicą oraz  by był wyposażony w niezbędną wiedzę, umiejętności, ale także w wiarę w siebie. Aby sprostać tym wyzwaniom podjęliśmy działania by stać się  szkołą o europejskim standardzie nauczania, realizując projekt IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum.

Celem projektu była obserwacja działań hiszpańskiej szkoły oraz przejęcie wartościowych metod pracy otwierających młodzież na Europę. W projekcie uczestniczyło 11 nauczycieli o wieloletnim stażu zawodowym. Są to przedstawiciele dyrekcji oraz osoby uczące różnych przedmiotów – humanistycznych, przyrodniczych, artystycznych, wychowania fizycznego.

Główne działanie przez nas zrealizowane to job shadowing – obserwacje zajęć zgodnie z profilem nauczania w klasach realizujących program matury międzynarodowej (tj. IB Diploma), który szkoła hiszpańska wdraża od roku 2015/16. Szczególnie cenne były dla nas zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami, takimi jak CLIL i LDL, a także prezentacja realizacji zadań wg zasad CAS (Creativity Activity Service), obowiązkowego elementu matury międzynarodowej (kreatywne myślenie połączone z działaniem i pomocą innym).

Uczestnicy naszego projektu aktualnie wdrażają poznane w hiszpańskiej szkole metody  i posługują się językami obcymi na swoich lekcjach, co budzi entuzjazm uczniów. Dlatego chcemy zachęcić szerokie grono nauczycieli do stosowania metody CLIL, dzieląc się częścią materiałów pomocniczych opracowanych do tak prowadzonych lekcji.

W załączeniu znajdziecie Państwo pomoce przygotowane przez nauczycieli. Mamy nadzieję, że będą dla Państwa nie tylko ciekawostką, ale i inspiracją.


Aktualizacja: 27 lipca 2022 r.