Autor publikacji:
mgr Renata Lasek

Tytuł publikacji:
Działalność szkolnego koła turystycznego jako forma wspomagania procesu edukacyjnego

 

Informacje dotyczące publikacji i jej autora: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr inż. Barbara Michałek-Piernik


Aktualizacja: 2 sierpnia 2022 r.