Autor publikacji:
mgr Aneta Wójcik-Nowak

Tytuł publikacji:
Spotkania z historią – przeszłość i teraźniejszość cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej

 

Informacje dotyczące publikacji i jej autora: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr Urszula Rukasz


Aktualizacja: 27 lipca 2022 r.