Autor publikacji:
mgr Aneta Wójcik-Nowak

Tytuł publikacji:
Spotkania z historią – przeszłość i teraźniejszość cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej

Materiały opublikowane:

Informacje dotyczące publikacji i jej autorów: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr Urszula Rukasz