Autor publikacji:
mgr Katarzyna Stanclik

Tytuł publikacji:
Wartość edukacyjna Leśnej Ścieżki Przyrodniczej w Zabrzegu, w Dolinie Górnej Wisły na obszarze chronionym „NATURA 2000”

 

Informacje dotyczące publikacji i jej autora: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr inż. Barbara Michałek-Piernik


Aktualizacja: 2 sierpnia 2022 r.