Autorki publikacji:
mgr Maria Bartas i mgr Grażyna Nowak

Tytuł publikacji:
“Nasze podróże po Śląsku”
Program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów klas III

 

Informacje dotyczące publikacji i jej autorek: Karta dobrej praktyki

Nauczyciel-konsultant dopuszczający publikację: mgr Jolanta Biernat


Aktualizacja: 2 sierpnia 2022 r.