• tytuł publikacji: Poradnik CLIL Teaching in Gastronomy (publikacja nie jest już dostępna online)
  • informacje dotyczące publikacji i jej autorów: Karta nowatorskiego działania

Aktualizacja: 27 lipca 2022 r.