Projekt: Klucz do Sukcesu

Projekt Klucz do Sukcesu - logotypy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach
wraz z Dyrektorami Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy

informują o rozpoczęciu realizacji projektu

Klucz do Sukcesu
w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.09-2018 – 31.07.2020 r. poprzez:

 • wspomaganie szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
 • prowadzenie międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
 • prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu wspomagania.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • pracowników bibliotek pedagogicznych;
 • nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
 • trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

Działania w ramach projektu:

 1. udział w 70 godzin zajęć stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu w jednej z wybranych przez siebie kompetencji kluczowych tj.:
  • kompetencje cyfrowe (TIK)
  • kompetencje matematyczno-przyrodnicze
  • umiejętności porozumiewania się w językach obcych
  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
  • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
 2. objęcie wspomaganiem jednej szkoły lub przedszkola,
 3. udział w sieciach współpracy,
 4. możliwość korzystania z usług doradczych w czasie całego procesu wspomagania szkoły lub przedszkola.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • dostęp do specjalistycznych narzędzi dot. wspomagania, które zostaną opracowane w ramach projektu,
 • możliwość prowadzenia wspomagania w szkole lub przedszkolu wraz z możliwością korzystania  z usług doradcy w czasie całego procesu wspomagania placówki,
 • otrzymanie statusu trenera oraz doradcy ds. wspomagania szkoły,
 • udział w sieciach współpracy,
 • udział w ewaluacji procesu wspomagania w każdej szkole/przedszkolu/placówce edukacyjnej, a tym samym możliwość weryfikacji wszystkich działań zrealizowanych w ramach procesu wspomagania w konkretnej placówce,
 • możliwość kontaktu z ekspertami na każdym etapie realizacji procesu wspomagania.

Rekrutacja do projektu trwa od 8.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.metis.pl w zakładce projektu Klucz do Sukcesu.

Można je także pobrać poniżej:

W razie pytań proszę o kontakt z:

Zapraszamy!

Tagi: ,