Program profilaktyczny: Wektory Życia (ORE)

ORE - logotyp

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował i rekomenduje do realizacji program profilaktyczny dla młodzieży klas drugich szkół ponadpodstawowych „Wektory Życia”. Konsultant naszego Ośrodka – pani Cecylia Borowska – jest trenerem wojewódzkim współpracującym przy jego wdrażaniu.

Realizującymi zajęcia programu mogą być nauczyciele różnych przedmiotów pełniący funkcje wychowawcze oraz nauczyciele specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i inni kompetentni do zrealizowania tematyki cyklu 12 godzin zajęć pozalekcyjnych dotyczących problematyki dorastania i dokonywania przez młodzież świadomych wyborów.

Warunkiem koniecznym prowadzenia takiego cyklu zajęć jest ukończenie 30-godzinnego, bezpłatnego kursu nadającego uprawnienia, podczas którego uczestniczący nauczyciele zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności.

W ramach kursu uczestniczący w nim nauczyciele otrzymają także BEZPŁATNIE pakiet materiałów dydaktycznych w formie ciekawych gier dydaktycznych (np. gry planszowe) oraz narzędzi elektronicznych do WIELOKROTNEGO wykorzystania podczas pracy z młodzieżą.

Kurs obejmuje problematykę miłości, małżeństwa, rodziny, odpowiedzialnych wyborów związanych z wkraczaniem w bliskie związki, w tym także aspekty podejmowania życia erotycznego. Zajęcia z młodzieżą NIE POLEGAJĄ NA INDOKTRYNACJI I PRZEKAZYWANIU OPINII I POGLĄDÓW prowadzącego, a treści scenariuszy opracowane są wyłącznie na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej, psychologicznej, itp. Treści dotyczące zdrowia prokreacyjnego są opracowane w sposób naukowy, a młodzież uczestnicząca w zajęciach sama wyciąga wnioski. Zajęcia w pełni aktywizują uczestniczącą młodzież. „Wektory życia” zostały zaprojektowane w formie warsztatów psychoedukacyjnych, do których skonstruowano 12 scenariuszy. Najbardziej efektywne jest przeprowadzenie z jedną grupą młodzieży całości warsztatów we wskazanej kolejności, a nie tylko wybranych, pojedynczych scenariuszy zajęć.

WYKAZ TEMATYKI SCENARIUSZY ZAJĘĆ:

 1. Każdy krok ma znaczenie.
 2. Przedwczesna inicjacja seksualna.
 3. Słów kilka o miłości.
 4. Tajniki płodności.
 5. Metody planowania rodziny.
 6. Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową.
 7. Postawa wobec życia.
 8. Azymut na małżeństwo i rodzinę.
 9. Troska o rozwój dziecka.
 10. Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny.
 11. Postaw na zdrowie.
 12. Miłość 2.0.

Nauczyciele po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia zajęć programu mogą realizować za dodatkowym wynagrodzeniem z ORE ww. zajęcia w swojej macierzystej szkole lub w każdej innej szkole ponadpodstawowej, oczywiście zgodnie z przepisami oświatowymi, tj. za zgodą dyrektora i wiedzą rodziców (np. jako rozszerzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego).

Nauczyciele szkół podstawowych także mogą zdobywać certyfikaty, a zajęcia realizować w szkołach ponadpodstawowych.

Bardzo prosimy Dyrektorów Szkół o rozważenie realizacji Programu Profilaktycznego dla młodzieży „Wektory Życia” w kolejnym roku szkolnym, a Nauczycieli do udziału w kursie nadającym uprawnienia do prowadzenia ww. zajęć.

Kursy dla 5 grup nauczycieli odbywać się będą w 3 kolejne soboty:
1 grupa – od 9 do 23 września 2023, kolejna od 30 września 2023 itd.

Linki do zapisów dla 2 pierwszych grup:

Zapraszamy!

Cecylia Borowska – nauczyciel-konsultant
Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , ,