Program profilaktyczny: Wektory Życia (ORE)

ORE - logotyp

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Ośrodek Rozwoju Edukacji rekomenduje program profilaktyczny „Wektory Życia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Program obejmuje problematykę dorastania, dokonywania świadomych wyborów, miłości, małżeństwa, rodziny, zdrowia prokreacyjnego. Scenariusze zostały opracowane na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej, psychologicznej. Atrakcyjna i nowoczesna metodyka zajęć w pełni aktywizuje uczestniczącą młodzież. „Wektory życia” zostały zaprojektowane w formie warsztatów psychoedukacyjnych (12 tematów) w ramach realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zadania 5.5. (Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych) rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli zainteresowanych rolą realizatora programu. Realizującymi program z młodzieżą mogą być nauczyciele różnych przedmiotów pełniący funkcję wychowawcy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowania fizycznego itd. oraz nauczyciele specjaliści: pedagodzy, psycholodzy szkolni posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania prorodzinnego i edukacji zdrowotnej.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają także pakiet materiałów do wielokrotnego wykorzystania podczas pracy z młodzieżą: ciekawe gry dydaktyczne (np. gry planszowe) oraz narzędzia elektroniczne.

Trzydziestogodzinne kursy dla nauczycieli realizowane będą w sposób hybrydowy (jeden moduł – 7 godz. – online, dwa moduły stacjonarnie).

Bardzo prosimy Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych o rozważenie realizacji Programu Profilaktycznego dla młodzieży „Wektory Życia” w nowym roku szkolnym, a Nauczycieli zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do prowadzenia profilaktycznych zajęć.

Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, pani Cecylia Borowska, jest trenerem wojewódzkim programu współpracującym z ORE przy jego wdrażaniu. Chętnie udzieli bliższych informacji, tel. 790 286 607.

Zainteresowani udziałem w kursie nauczyciele – realizatorzy programu, proszeni są o dokonywanie zapisów w systemie e-rejestracji.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Cecylia Borowska – konsultant ds. wychowania RODN „WOM” w Bielsku-Białej
Władysław Mąsior – Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , ,