Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami na lekcjach wychowania fizycznego

Spotkanie online

27 kwietnia 2023 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie polsko-ukraińskie: „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami na lekcjach wychowania fizycznego”.

Uczestnicy spotkania – poprowadzonego przez konsultantkę RODN „WOM” w Bielsku-Białej Magdalenę Bielenin i doradczynię metodyczną z wychowania fizycznego Annę Telok – mogli zapoznać się z charakterystyką trudności i możliwości uczniów z wybranymi niepełnosprawnościami oraz z przykładami rozwiązań metodycznych i organizacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego.

W ocenach uczestników spotkanie było ciekawe i wartościowe, a nasi partnerzy z Ukrainy wyrazili chęć kontynuowania tego typu szkoleń.

Spotkanie odbyło się w ramach podpisanej umowy o współpracy.

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , , ,