Wychowanie przedszkolne w Polsce

Spotkanie online

W dniach 19 i 26 kwietnia 2023 roku w RODN „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie „Wychowanie przedszkolne w Polsce”.

Jolanta Biernat (konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej) przedstawiła następujące tematy:

  • organizacja pracy przedszkola,
  • podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
  • współpraca nauczycieli i specjalistów (rola poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  • ciekawe metody i formy pracy w przedszkolu,
  • komunikacja i współpraca z rodzicami,
  • doskonalenie i podnoszenie kompetencji własnych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Uczestnicy z Ukrainy podziękowali nam za ciekawe i inspirujące zajęcia!
Zapraszamy na kolejne spotkania integracyjne!

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , ,