Symulatory online w nauczaniu informatyki i robotyki

Warsztaty online

W dniu 5 maja 2023 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie w formie warsztatów online. Tematem zajęć były: Wybrane przykłady wykorzystania symulatorów online w zdalnym nauczaniu informatyki i robotyki.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Wojciecha Zuziaka – konsultanta Ośrodka w Bielsku-Białej – omówiono następujące zagadnienia:

  • Środowisko programowania Microsoft MakeCode – wprowadzenie;
  • Symulator online Microsoft MakeCode dla LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

Dla uczestników zajęć zostały przygotowane przykładowe zadania z programowania wizualnego (z możliwością edycji kodu także w języku JavaScript) w środowisku Microsoft MakeCode. Prowadzący dodał do przygotowanych zadań stosowny komentarz dydaktyczno-metodyczny oraz odpowiadał na pytania uczestników warsztatów.

Spotkanie odbyło się w ramach umowy o współpracy naszego Ośrodka z Połtawskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V. Korolenki (Ukraina).

dr Maryna Kyryliuk

Tagi: , , ,