Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych 2023/2024

Ten tekst dotyczy oferty doskonalenia realizowanej w formie grupowych szkoleń rad pedagogicznych zamawianych przez placówkę.

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń rad pedagogicznych przygotowaną przez nasz Ośrodek.

Proponowana tematyka szkoleń uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne naszego regionu. Prezentowany katalog jest otwarty i w ciągu roku będzie wzbogacany. Jesteśmy też gotowi na modyfikację tematyki ujętych w nim szkoleń oraz na przygotowanie innych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem szkoły/placówki.

Zajęcia planowane są z zasady w trybie stacjonarnym. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, po uzgodnieniu tego z uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia, dla części form stacjonarnych przewidujemy możliwość przejścia na tryb zdalny.

Zamówienia szkół/placówek na szkolenia rad pedagogicznych można składać cały rok poprzez stronę internetową Ośrodka: rejestracja.wombb.edu.pl (zakładka „Szkolenia rad pedagogicznych”).

W celu zamówienia szkolenia niezbędne jest założenie konta szkoły/placówki.

Po zakończeniu szkolenia każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z wymogami MEiN.

Więcej informacji można uzyskać w Pracowni Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, w godz. 8.00–15.00:

  • w sprawach merytoryczno-organizacyjnych:
    tel.: 33 812-37-15, 33 812-24-58, wewn. 114, 116 lub 126
    e-mail: rady_szkolenia@wombb.edu.pl;
  • w sprawach finansowych:
    tel.: 33 812-37-15, 33 812-24-58 (wew. 126),
    e-mail: faktury@wombb.edu.pl.

Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszej oferty będzie skutecznym wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych, jakie przed Państwem stoją, w tym w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym!

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Więcej informacji o ofercie szkoleń dla rad pedagogicznych:

Tagi: