Oferta szkoleń dla nauczycieli 2023/2024

Ten tekst dotyczy form doskonalenia wymagających indywidualnych zgłoszeń uczestników – nauczycieli czynnych zawodowo.

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odpłatnych form doskonalenia i dokształcania – dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie – przygotowaną przez nasz Ośrodek na rok szkolny 2023/2024.

Proponowana tematyka uwzględnia bieżące kierunki polityki oświatowej państwa, założenia planu nadzoru oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby edukacyjne regionu. Na prezentowaną ofertę Ośrodka składają się:

 • kursy kwalifikacyjne i kursy nadające uprawnienia,
 • kursy doskonalące,
 • warsztaty.

Zajęcia planowane są w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, po uzgodnieniu tego z uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia, dla części form stacjonarnych przewidujemy możliwość przejścia na tryb zdalny.

Wszyscy uczestnicy uzyskują świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu formy zgodne z przepisami, na podstawie których została ona zorganizowana.

Prezentowany katalog jest otwarty, na bieżąco modyfikujemy i uzupełniamy ofertę, w odpowiedzi na propozycje tematów płynące z Państwa strony.

Aktualne, szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wombb.edu.pl oraz w e-mailach kierowanych do szkół i placówek, a także w biuletynie informacyjnym, który wysyłamy bezpośrednio na adresy mailowe osób albo szkół/placówek, które wyrażają na to zgodę.

Pod adresem rejestracja.wombb.edu.pl (w zakładce „Najbliższe szkolenia”) umieszczone są te formy, dla których ustalona została data zajęć. W zakładce „Szkolenia indywidualne” dostępna jest pełna oferta szkoleń.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Pracownią Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, w godz. 8.00–15.00:

 • w sprawach merytoryczno-organizacyjnych:
  Szkolenia indywidualne
  tel.: 33 812-37-15, 33 812-24-58, wewn. 116 lub 126
  e-mail: indywidualne_szkolenia@wombb.edu.pl
 • w sprawach finansowych (faktury i płatności):
  tel.: 33 812-37-15, 33 812-24-58, wewn. 126
  e-mail: faktury@wombb.edu.pl.

Przypominamy jednocześnie, że opłaty za kursy kwalifikacyjne i wskazane w rozporządzeniu formy doskonalenia (np. kursy, wykłady, warsztaty), na które dyrektor szkoły lub placówki kieruje nauczyciela, mogą być w części lub w całości finansowane ze środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszej oferty będzie skutecznym wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych realizowanych przez Państwa.

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym!

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Więcej informacji o ofercie indywidualnej szkoleń dla nauczycieli:

Tagi: