Oferta indywidualna szkoleń dla nauczycieli 2022/2023

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejSzanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odpłatnych form doskonalenia i dokształcania – dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie – przygotowaną przez nasz Ośrodek na rok szkolny 2022/2023.

Proponowana tematyka uwzględnia bieżące kierunki polityki oświatowej państwa, założenia planu nadzoru oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby edukacyjne regionu. Na prezentowaną ofertę Ośrodka składają się:

  • kursy kwalifikacyjne i kursy nadające uprawnienia,
  • kursy doskonalące,
  • warsztaty.

Zajęcia planowane są w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym, a przy ich organizacji stosowane będą aktualnie obowiązujące normy sanitarne. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, po uzgodnieniu tego z uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia, dla części form stacjonarnych przewidujemy możliwość przejścia na tryb zdalny.

Wszyscy uczestnicy uzyskują świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu formy zgodne z przepisami, na podstawie których została ona zorganizowana.

Prezentowany katalog jest otwarty, na bieżąco modyfikujemy i uzupełniamy ofertę, w odpowiedzi na propozycje tematów płynące z Państwa strony. Aktualne, szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w e-mailach kierowanych do szkół i placówek, a także w biuletynie informacyjnym, który wysyłamy bezpośrednio na adresy mailowe osób albo szkół/placówek, które wyrażają na to zgodę.

Na stronie internetowej w pasku wyboru „Szkolenia”, w zakładce „Najbliższe szkolenia” umieszczone są te formy, dla których ustalona została data zajęć. W tej zakładce sukcesywnie pojawiać się będą również formy z oferty, dla których wyznaczone zostały przybliżone do miesiąca, planowane terminy zajęć. W przypadku szkoleń prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych o dacie rozpoczęcia zajęć decyduje zebranie wystarczającej liczby chętnych, a informację o terminach realizacji przekażemy zainteresowanym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Pracownią Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, pokój 104, w godz. 8.00–15.00:

Przypominamy jednocześnie, że opłaty za kursy kwalifikacyjne i wskazane w rozporządzeniu formy doskonalenia (np. kursy, wykłady, warsztaty), na które dyrektor szkoły lub placówki kieruje nauczyciela, mogą być w części lub w całości finansowane ze środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszej oferty będzie skutecznym wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych przez Państwa realizowanych.

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym!

Władysław Mąsior – Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Więcej informacji o ofercie indywidualnej szkoleń dla nauczycieli:

Tagi: