Konkurs plastyczny: Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa w obrazie

W rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego RODN WOM w Bielsku Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej ogłasza konkurs plastyczny Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa w obrazie. Prace można składać do [uwaga: aktualizacja terminu!] 13. listopada 2023r. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej. Szczegóły konkursu w regulaminie (poniżej). 

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia pracy konkursowej, ooświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego).

Kontakt w sprawie konkursu Andrzej Kowalczyk, e-mail:  akowalczyk@wombb.edu.pl