Międzynarodowy projekt „Oświata. Kultura. Polska ‒ Ukraina”

Konferencja Polska - Ukraina

13 kwietnia 2023 roku odbyła się polsko-ukraińska konferencja „Oświata. Kultura. Polska ‒ Ukraina”.

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli:

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej (Polska),
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (Polska),
 • Mikołajowski Obwodowy Instytut Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego (Ukraina),
 • Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V. Korolenki (Ukraina),
 • Kolegium Regionalne „Kremieńczucka Akademia Humanistyczno-Techniczna im. A.S. Makarenki” Rady Obwodowej Połtawy (Ukraina).

Na konferencji poruszono następujące kwestie:

 • Problemy nauczania języka ojczystego w Polsce i na Ukrainie ‒ wystąpienia:
  K. Zioły-Zemczak z RODN „WOM” w Bielsku-Białej,
  I. Pavlovej z PNUP im. V. Korolenki w Połtawie;
 • Jak uczyć polsko-ukraińskiej historii? ‒ wystąpienia:
  dr E. Chorąży z RODN „WOM” w Katowicach,
  I. Nikolayeva oraz O. Volos z MOIPKP w Mikołajowie;
 • Sztuka i historia sztuki w szkołach polskich i ukraińskich ‒ wystąpienia:
  A. Gorzelik z RODN „WOM” w Katowicach,
  D. Kryka oraz N. Stepanyuk z MOIPKP w Mikołajowie;
 • Ukraińskie vs. polskie tradycje i kultura ‒ wystąpienia:
  M. Bielenin z RODN „WOM” w Bielsku-Białej,
  M. Lyhmana z Kolegium Regionalnego „KAHT” w Kremieńczuku.

Głównym moderatorem oraz sprawczynią polsko-ukraińskiej współpracy jest:
dr Maryna Kyryliuk – specjalista w RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

W zamyśle organizatorów konferencja ma zainicjować polsko-ukraińską współpracę w zakresie nauczania języka ojczystego, historii, sztuki i kultury – w ramach sieci nauczycieli, koordynowanych przez moderatorów z Polski i Ukrainy.

Pozwoli to nie tylko na realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 (Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej), ale także na nawiązanie – mamy nadzieję – trwałych i owocnych kontaktów polsko-ukraińskich, a przede wszystkim na realną pomoc uczniom – uchodźcom z Ukrainy.

Konferencja cieszyła się wielkim powodzeniem po obu stronach granicy – wzięło w niej udział ponad 200 osób. Zapis spotkania jest dostępny na naszym kanale na YouTube:

To kolejne nasze przedsięwzięcie z instytucjami zza naszej wschodniej granicy. Nasz Ośrodek od 2022 r. współpracuje z Mikołajowskim Obwodowym Instytutem Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego (Ukraina), Połtawskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V. Korolenki (Ukraina), Kolegium Regionalnym „Kremieńczucka Akademia Humanistyczno-Techniczna im. A.S. Makarenki” Rady Obwodowej Połtawy (Ukraina). Cyklicznie organizowane są wspólne konferencje, warsztaty i seminaria, o czym więcej w kolejnych relacjach z wydarzeń.

dr Maryna Kyryliuk
Katarzyna Zioła-Zemczak

Tagi: ,