Aktualności

Nuty na pianinieZajęcia muzyczne z dziećmi mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej, estetycznej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu. Odpowiednio zorganizowane i przeprowadzone pozwolą całościowo wspierać rozwój dziecka.

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty muzyczne, które odbędą się 9 stycznia 2018 r., godz. 16.00 – 19.00, w sali nr 001 w siedzibie Ośrodka przy ul. Legionów 25.

Program warsztatów:

 • piosenki patriotyczne, okolicznościowe, zabawy ze śpiewem: Ojczyzna, Wyliczanka, Liczydło, Dla Babci, Dla Dziadka, Kręci się kółeczko;
 • tańce śląskie: Mynorz, Grożony, Rybiorz, Zagrodnik;
 • taniec Krakowiak w łatwym układzie;
 • utwór instrumentalny z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych;
 • ćwiczenia rytmiczne.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Przygoda z geometrią na pomarańczy – trzy światy geometriiOd września do grudnia 2017 r. nasz Ośrodek był partnerem projektu „Przygoda z geometrią na pomarańczy – trzy światy geometrii”.

Na realizację tego projektu Fundacja „Matematyka dla wszystkich” uzyskała fundusze z konkursu grantowego w ramach 4. edycji programu „mPotęga”.

Za nami pierwsze podsumowania. Więcej informacji o tym, jakie działania zostały zrealizowane w ramach projektu znajduje się w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia

Tagi: ,

Warsztaty teatralne„Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze” – pod takim hasłem przewodnim 7 grudnia w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia teatralne skierowane do nauczycieli – opiekunów szkolnych kół teatralnych i animatorów kultury. Prowadził je aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Sławomir Miska.

Zajęcia miały przede wszystkim wymiar praktyczny, a ich celem było wyposażenie nauczycieli w kompetencje pozwalające na taką pracę z młodymi ludźmi, aby pomóc im wyrażać emocje, porozumiewać się i rozumieć siebie, innych ludzi, świat.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Jednym z najważniejszych problemów środowiska naturalnego w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją, która stanowi główne źródło smogu.

Zapraszamy do zapoznania się z Edukacyjną kampanią społeczną Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz projektami fundacji, których celem jest edukacja najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz lokalnych społeczności na temat „niskiej emisji” poprzez udział w atrakcyjnych konkursach.

W walce ze smogiem potrzebna jest świadomość, edukacja i odpowiednia motywacja…

Do pobrania:

Barbara Michałek-Piernik

Tagi: , ,

Retoryka jest bronią – uczymy świadomego i skutecznego wykorzystania języka

Warsztaty z retorykiW nowej podstawie programowej języka polskiego w szkołach podstawowych zaakcentowano wprowadzenie elementów retoryki. Wiele związanych z tym treści było już obecnych we wcześniejszej praktyce dydaktycznej, uznaliśmy jednak, że warto pewne zagadnienia przypomnieć oraz zaproponować zajęcia z uczniami, które umożliwią realizację zadań wynikających z postawy programowej. 29 listopada zorganizowaliśmy konferencję z warsztatami: Retoryka Twoja codzienna – dlaczego i jak uczyć świadomego wykorzystania języka.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

LEGO Education WeDo 2.0W roku szkolnym 2017/2018 nasz Ośrodek – wraz  z partnerami – realizuje Projekt „Nie taki robot straszny!”.

30 października gościliśmy Panią mgr Annę Myszkę i Panią mgr Lidię Malarz oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Bielsku-Białej. Natomiast 30 listopada przyjechały do nas Panie: mgr Dominika Duraj i mgr Monika Nowak – wraz z dziećmi z Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Spotkanie nauczycieliW dniu 16 listopada 2017 roku w RODN „WOM” w Bielsku-Białej zawiązał się międzyszkolny zespół współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Zostały określone główne cele i zadania pracy sieci nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.

Drugie spotkanie w ramach

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

odbędzie się: 8 grudnia 2017 r. (piątek) od 16.00 do 18.15 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w sali 203.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Sieć połączeńZapraszam na trzecie spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów.

Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki ze starszych klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Trzecie spotkanie sieci odbędzie się 12 grudnia 2017 r. (wtorek), od 16.00 do 18.15, w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25, w sali 207.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Notes i ołówekKonferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego

Przed uczniami i nauczycielami szkół podstawowych stoi kolejne wyzwanie: przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Wszyscy chcemy, by przyniósł on jak najlepsze wyniki.

Aby było to możliwe, warto poznać zarówno ogólne omówienie blasków i cieni egzaminu w zaproponowanej przez MEN formule, jak i szczegółowe wytyczne. Zaproszeni goście będą przybliżać Państwu typy zadań, podawać konkretne przykłady odniesione do lektur z podstawy programowej oraz odpowiadać na pytania.

Serdecznie zapraszamy!

Program:

 • dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ)
  Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Kilka wskazówek w świetle informatora CKE
 • dr Maria Romanowska (OKE w Jaworznie)
  Integracja kształcenia polonistycznego a egzamin ósmoklasisty (prelekcja i warsztaty)
 • dyskusja

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Hachette FLE - logotypWydawnictwo HACHETTE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE oraz Beata Honkisz konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zapraszają nauczycieli języka francuskiego na konferencję metodyczną pt.:

Faire bouger les élèves.
Est-il difficile de travailler avec les méthodes actives en classe de FLE?

Prowadzenie: Barbara KLIMEK – doradca metodyczny Hachette FLE.

Konferencja odbędzie się w piątek 15 grudnia 2017 r.  godz. 15.00-17.00 w  RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011A.

Zapewniamy materiały konferencyjne:

 • pakiet konferencyjny,
 • materiały szkoleniowe,
 • plakaty dydaktyczne dla klasy,
 • zaświadczenie o uczestnictwie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do wtorku 12 grudnia br.:
tel.: 501 571 086  lub mail: b.klimek@hachettefle.pl

Beata Honkisz

Tagi: ,

Maski teatralne„Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze” – zajęcia teatralne z młodzieżą. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Myśl Konstantego Stanisławskiego wyraża istotną prawdę: teatr jest w każdym z nas. Jak go wydobyć, jak przetworzyć, by wyrażać emocje, porozumiewać się i  rozumieć siebie, innych ludzi, świat?

Młodemu człowiekowi we współczesnym świecie zazwyczaj potrzebne jest wsparcie właśnie w tych sferach. Szkolne zajęcia teatralne mogą być tu bardzo pomocne. Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych różnych specjalności na warsztaty teatralne, które poprowadzi aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Sławomir Miska*.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Plakat - powietrze śląskieŚwiadomość zagrożenia i pogłębiona wiedza na temat smogu

W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej walki ze smogiem „Mogę! #Zatrzymać SMOG” 16 listopada 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyła się konferencja szkoleniowa pt.:

„Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”

zorganizowana przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej w partnerstwie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwem Bielsko.

Była to już druga inicjatywa Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej w zakresie edukacji i upowszechnienie w środowiskach nauczycielskich, informacji na temat skutków zanieczyszczenia powietrza oraz o zakazie palenia w piecach mułem, flotem, węglem brunatnym oraz mokrym drewnem, zgodnie z obowiązującą od 1 września 2017 r. w naszym województwie, uchwałą antysmogową.

Do pobrania:

Barbara Michałek-Piernik
Władysław Mąsior

Tagi: , , , ,

Przemówienie (retoryka)Retoryka Twoja codzienna – dlaczego i jak uczyć świadomego wykorzystania języka (realizacja zapisów nowej podstawy programowej)

Konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego
„Już przeszło 40 lat mówię prozą, nic o tym nie wiedząc” powiedział Molierowski bohater. Moglibyśmy powtórzyć to zdanie myśląc o retoryce. W pewnej mierze wszyscy stosujemy ją w codziennej komunikacji, choć wcale się nad tym nie zastanawiamy. Dlaczego jest nam to potrzebne? Co zyskujemy? Jak uczyć efektywnego wykorzystywania języka? Te pytania musimy postawić sobie odnosząc je do zapisów nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Uczenie retoryki w szkole polega na przygotowywaniu do tworzenia wypowiedzi sytuacyjnej, kontekstowej, a także takiej, która zostanie odczytana przez odbiorcę zgodnie z intencją nadawcy. Konieczne jest również kształcenie umiejętności skutecznego przekonywania do swoich racji, wyrażania siebie i swoich poglądów. Taki też główny cel powinien przyświecać polonistom realizującym zapisy z III wymagania ogólnego: Tworzenie wypowiedzi, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej.

Program:

 • Ewelina Warumzer* (UJ):
  Retoryka: historia – praktyka – nauczanie
 • Katarzyna Zioła-Zemczak:
  Retoryka na lekcjach języka polskiego
 • dr Dorota Siwor:
  Retoryka na co dzień: jak uczyć o perswazji i manipulacji (warsztaty)

Konferencja i warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja przez formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale.

Termin: 29 listopada 2017, godz. 15.00 – 18.00

Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter)


*Ewelina Warumzer – doktorantka w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktorat na temat nauczania retoryki) oraz w Zakładzie Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktorat na temat międzypokoleniowej transmisji doświadczeń), absolwentka filologii polskiej z komunikacją społeczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i socjologii o specjalności komunikowanie społeczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.


dr Dorota Siwor
Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantki Ośrodka

Tagi: , ,

Notes i ołówekZapraszam na kolejne warsztaty poświęcone realizacji zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego dla szkół podstawowych.

Tym razem dotyczyć one będą wprowadzanych już na etapie klas IV-VI oraz VII i VIII elementów retoryki, tj. kształcenia umiejętności uczniów w zakresie budowania akapitów i redagowania argumentów.

Warsztaty odbędą się 22 listopada (środa) o godz. 15.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, s. 203.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy online.

Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultant ds. języka polskiego

Tagi: ,

LEGO Education WeDo 1.0 - krokodyl

WeDo 1.0 – krokodyl

Zakończyliśmy pierwszą edycję kursu KD/84: Scratch – programowanie puzzlami (B). Zajęcia odbywały się w poniedziałki: 6 i 13 listopada, w godzinach od 15:00 do 19:00.

W kursie uczestniczyli nauczyciele, którzy ukończyli wcześniej kurs KD/83 Scratch – programowanie puzzlami (A) lub znali omawiane na nim zagadnienia.

LEGO Education WeDo 1.0 - lew

WeDo 1.0 – lew

Uczestnicy kursu – poza tworzeniem gier w środowisku Scratch – w drugim dniu kursu pracowali także z zestawami LEGO® Education WeDo 1.0 (wyposażonymi w silnik i czujniki).

Zbudowali z klocków LEGO® i zaprogramowali w środowisku Scratch krokodyla i lwa (na zdjęciach).

Prowadzone są już zapisy do kolejnej grupy (termin zajęć nie został jeszcze ustalony).

Zapraszam!

Wojciech Zuziak

Tagi: , , , ,

Warsztat stolarzaSerdecznie zapraszamy nauczycieli techniki na warsztaty

Praktyczna realizacja podstawy programowej z techniki 

organizowane 29 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,  ul. Legionów 25, sala 203.

Warsztaty poprowadzi współautor podstawy programowej z techniki Pan Witold Jakubek, którego gościliśmy w naszym Ośrodku na konferencji nt. nowej podstawy programowej. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować w zaaranżowanej klasie wyposażonej w różnego rodzaju narzędzia i urządzenia, gdzie wykonają z otrzymanych materiałów, na podstawie kart pracy, proponowane dla uczniów projekty.

Będzie również możliwość zadania pytań oraz rozmowy z autorem podstawy programowej.

Koszt uczestnictwa: 40 zł (płatne do 3 dni po szkoleniu – prosimy nie dokonywać przedpłat przed zajęciami).

Liczba uczestników: ok. 25 osób (ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM”” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

LEGO Education WeDo 1.0

WeDo 1.0

Już 20 listopada RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza na godzinę 18:00 na wieczór pod nazwą „Robot wieczorową porą…”.

Proponujemy Państwu pomysł inny niż zwykle: zajęcia dla nauczycieli z ich własnymi dziećmi. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe:

 • [W01] Robot Ozobot – programowanie kredkami (maksymalnie 3 zespoły, zalecane dla wieku 6-9 lat) – zostały 2 miejsca.
 • [W02] Roboty na każdą kieszeń: Robot Mio, Cyber Robot, Robot DOC (maksymalnie 2 zespoły, zalecane dla wieku 6-9 lat) –
  zostały 2 miejsca.
 • [W03] LEGO Education WeDo 1.0 – programujemy roboty LEGO w Scratch’u na PC (maksymalnie 5 zespołów, zalecane dla wieku 6-12 lat) – brak wolnych miejsc.
 • [W04] LEGO Education WeDo 2.0 – programujemy roboty LEGO z tabletem (maksymalnie 5 zespołów, zalecane dla wieku 6-12 lat) – brak wolnych miejsc.
 • [W05] LEGO MINDSTORMS Education EV3 – programujemy roboty LEGO z tabletem (maksymalnie 5 zespołów, zalecane dla wieku 11-15 lat) – zostało tylko 1 miejsce.
Robot LEGO Education WeDo 2.0

WeDo 2.0

Każdy zespół jest teamem rodzinnym (np. rodzic z dwojgiem dzieci, dwoje rodziców z dzieckiem, rodzic z trojgiem dzieci).

Każda z pięciu grup tematycznych będzie pracować pod opieką merytoryczną osoby biegłej w działaniu i edukacyjnym zastosowaniu danego rozwiązania. Przewidywany czas trwania zajeć: 2 godziny.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , ,

Sieć połączeńZapraszam na drugie spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów.

Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także  nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Drugie spotkanie sieci odbędzie się 21 listopada 2017 r. (wtorek), od 16.00 do 18.15, w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 w sali 207.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Droga w górachPierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek) od 14.30 do 17.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 w sali 203.

Uczestnicy wezmą udział w konferencji szkoleniowej „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”.

Po konferencji odbędzie się spotkanie nauczycieli deklarujących wolę przystąpienie do wspólnej pracy; zostanie ustalony harmonogram i tematyka kolejnych spotkań.

Rejestracja uczestników sieci poprzez formularz online.

Barbara Michałek-Piernik
nauczyciel konsultant

Tagi: , ,

Polska flagaUwaga nauczyciele historii i młodzież zainteresowana historią najnowszą!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach zapraszają na seminarium:

„Polskie drogi do niepodległości”

Seminarium  odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej,  przy ul. Legionów 25, w sali 203 (II piętro) w godzinach od 13:00 do 15:00.

W programie:

 1. Wykład na temat: „Polskie drogi do niepodległości”,  naczelnik OBEN IPN w Katowicach Ryszard Mozgol.
 2. Prezentacja filmu pt. „Józef Piłsudski”.
 3. Dyskusja nt.: Wkład Marszałka Józefa Piłsudskiego dla niepodległości państwa polskiego.

Zgłoszenia nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online lub telefonicznie: 33 8123715 wew.: 120.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close