Aktualności

Wielkanoc 2018

Tagi:

Droga w górachRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Bielsku-Białej zaprasza

Dyrektorów (Wicedyrektorów) wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na

S E M I N A R I U M
z cyklu spotkań otwartych, nt.

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – WYCIECZKI SZKOLNE

W programie:
• Podstawy prawne organizacji krajoznawstwa i turystyki.
• Dokumentowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Kwalifikacje opiekuna uczestników imprezy krajoznawczo-turystycznej.

Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00
w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 11 (parter).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 11 kwietnia 2018 r.

Organizator:
Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

 

mgr Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM”
w Bielsku-Białej

Tagi: , ,

RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza na konferencję metodyczną dla
nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy

Leki z literackiej apteki
Czytanie jako sposób na wspieranie rozwoju dziecka i kształtowanie umiejętności radzenia sobie we współczesnym świecie.

Literatura przez wieki dostarczała ludziom wiedzy i rozrywki, służyła poznaniu siebie i drugiego człowieka, ale była także wsparciem i pomocą. Ta jej funkcja jest szczególnie ważna we współczesnym świecie, zwłaszcza dla młodego czytelnika. Podczas kolejnej już konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z czytelnictwem skupimy się na wykorzystaniu książki jako pomocy we wszechstronnym rozwoju dziecka, w kształtowaniu jego systemu wartości, a także funkcjonowania w skomplikowanej rzeczywistości XXI stulecia.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

W dniu 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, od godz. 12.30 do godz. 14.00,  w sali  203 (II piętro,) odbędzie się seminarium dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz zainteresowanych uczniów klas ponadpodstawowych, na temat:

Wybrane konflikty współczesnego świata. W oku cyklonu – „węzeł kurdyjski” i globalny dżihad na tle konfliktów w Syrii, Iraku i Turcji.

Wykład poprowadzi dr hab. Jarosław Tomasiewicz – pracownik  naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Historii, Zakładu Historii Najnowszej po 1945 r.

W programie:

 1. Geneza problemu kurdyjskiego: Bliski Wschód po traktacie w Sevres.
 2. Turcja od Ataturka do Erdogana i rebelia Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).
 3. Irak Saddama Husejna i jego wojny. Ustanowienie autonomicznego Kurdystanu Irackiego i ekspansja ISIS.
 4. Wojna domowa w Syrii między Asadem, a Wolną Armią Syryjską, ISIS i Kurdami.
 5. Skutki konfliktu bliskowschodniego: kryzys migracyjny i wzrost zagrożenia terrorystycznego.
 6. Dyskusja.

Zgłoszenia nauczycieli i grupy młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

 

 Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

Matematyka - liczbyZapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na konferencję metodyczną:

Co, jak i dlaczego?, czyli o nauce uzasadniania i dowodzenia w szkole podstawowej

Podczas spotkania zastanowimy się nad trudnym i złożonym elementem procesu nauczania matematyki, jakim jest nauka uzasadniania i dowodzenia.

Aktualna podstawa programowa do szkoły podstawowej zobowiązuje nas do wprowadzania uczniów w ten proces, mimo że jest to bardzo trudne na tym poziomie nauczania. Warto więc rozważyć, w jaki sposób możemy pomóc uczniom oswoić dowodzenie i przygotować ich do rozwiązywania tego typu zadań na egzaminie.

W czasie konferencji postaramy się spojrzeć na zagadnienie z wielu stron. Dlatego krótkie wystąpienia prowadzących: Haliny Babik-Dziedzic, Magdaleny Glac, Katarzyny Stefańskiej, Katarzyny Parci poruszą różne aspekty problemu. Nauczyciele praktycy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i pokażą konkretne przykłady rozwiązań. Podsumowania, z punktu widzenia psychologa, dokona Katarzyna Patykiewicz.

Konferencja odbędzie się 22 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter). Planowany czas spotkania to około 70 minut.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na Portalu Nauczyciela Matematyki.

Zapraszamy!

Tagi: ,

Nowa lista lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych jest dużo obszerniejsza niż w poprzedniej podstawie programowej (pełna lista lektur zob. polonista.wombb.edu.pl/metodyczne-abc/l). Znajomość ich treści będzie sprawdzana na przyszłorocznym egzaminie ósmoklasisty. W związku z powyższym nauczyciele stanęli przed nie lada wyzwaniem – jak zmotywować ucznia do dogłębnego poznania lektury oraz zorganizować proces nauczania języka polskiego, by znaleźć czas na rzetelnie omówienie tekstów.

Tematyce tej został poświęcony cykl warsztatów Zróbmy to po swojemu, w ramach którego pierwsze spotkanie odbyło się 15 marca 2018 r. w naszym Ośrodku.

W trakcie zajęć cieszących się dużym powodzeniem (33 uczestników) nauczyciele wspólnie opracowali własne, autorskie propozycje cyklu zajęć dotyczących Alicji w Krainie Czarów L. Carrolla, integrujących różne treści kształcenia. Objęły one:

 • lekcje wprowadzające do lektury (motywujące do przeczytania),
 • lekcje poświęcone pracy z tekstem (w tym zagadnienia językowe i redagowanie dłuższych lub krótszych form wypowiedzi, także kształcenie umiejętności retorycznych),
 • budowanie narzędzi sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności.

Z uwagi na ogrom pracy i ograniczony czas zajęć nie udało się opracować podobnych lekcji do drugiej lektury – Quo vadis H. Sienkiewicza, jednak nauczyciele otrzymali propozycję zarysu cyklu zajęć, którą będą mogli wykorzystać we własnym zakresie.

Na prośbę uczestników kolejne zajęcia – w drugiej połowie kwietnia ‒ zostaną poświęcone Panu Tadeuszowi A. Mickiewicza – lekturze powracającej do szkoły podstawowej (w całości). Zapraszam już dzisiaj – szczegóły pojawią się na stronie Ośrodka oraz na polonista.wombb.edu.pl na początku przyszłego miesiąca.

Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantka Ośrodka

Tagi: , ,

Nauczycielka

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” na Konferencję nt.

Nowa podstawa programowa Edukacji dla bezpieczeństwa

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)­, w godzinach 14.00-16.00, ­w naszym Ośrodku w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Zainteresowanych – prosimy o rejestrację elektroniczną: formularz online.

Zapraszamy!

Cecylia Borowska
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

„Kultura jest próbą zmuszenia dziejów,
żeby służyły wartości”

Henryk Elzenberg

Wśród wielu truizmów o wartości kultury powtarzanych na co dzień zapominamy często o tym, że wiedzy o niej, uczestniczenia w niej, rozumienia, a wreszcie współtworzenia kultury musimy się uczyć. Od jakości tej nauki zależy nie tylko nasze poczucie spełnienia i możliwości wyrażania siebie, nie tylko nasza rola, którą odegramy w społeczeństwie, ale także kształt świata, w którym żyjemy. Stąd temat konferencji, która 28 lutego odbyła się w RODN „WOM”: Edukacja kulturowa – między kulturą a oświatą. Wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach chcieliśmy pomóc nauczycielom w podejmowaniu w swojej szkolnej praktyce zadań związanych z kształtowaniem umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, do czego obliguje również podstawa programowa. Temat ten związany jest także z realizacją projektu operatorkultury.pl, który zakłada współpracę animatorów kultury i nauczycieli.

Maciej Zygmunt i Łukasz Dziuba rozpoczęli od przedstawienia perspektyw spojrzenia animatora kultury, zadań, które sobie stawia, i specyfiki jego pracy. Rozpoznanie optyki innej niż ta, którą znamy ze szkolnej praktyki, może wyzwalać od rutynowego traktowania podstawowego problemu: w jaki sposób zachęcać dzieci i młodzież do uczenia się o kulturze i aktywnego w niej udziału. Ważne też, by dostrzegać i uświadamiać sobie możliwości, które stwarza współpraca pedagogów i pracowników instytucji kultury.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
oraz
Bielsko-Bialski Okręg Ligi Morskiej i Rzecznej
zapraszają nauczycieli
na konferencję

Rzeka Odra – impulsem współpracy, rozwoju gospodarczego i społecznego Śląska
oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

Program:

 1. Działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym; wykład Jacka Cwetlera prezesa Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, historyka i kustosza Izby Regionalnej.
 2. Ekspedycje wodne Ligi Morskiej i Rzecznej – Flisy Odrzańskie w kontekście zagospodarowania Odry pod względem transportowym, turystycznym, kulturalnym oraz ekologicznym; wykład Edwarda Szpoczka prezesa Bielsko-Bialskiego Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej.
 3. Zwiedzanie wystawy Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia czyli „Trzymajmy się morza”.

Termin: 6 kwietnia 2018 r. (piątek), 17.00-19.30.

Miejsce: Izba Regionalna Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Liczba miejsc ograniczona, udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Rejestracja poprzez formularz online.

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

PlasticEurope - logotypZapraszamy nauczycieli chemii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnych warsztatach na temat tworzyw sztucznych:

Tworzywa sztuczne – nowoczesne materiały

Warsztaty odbędą się 5 kwietnia 2018 o godz. 17.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne komplety książek oraz zestawy eksperymentalne do przeprowadzenia zajęć doświadczalnych w szkole.

W imieniu Fundacji PlasticsEurope Polska, reprezentującej producentów tworzyw sztucznych oraz prowadzącej działalność edukacyjną, warsztaty poprowadzi dr inż. Edyta Wielgus-Barry – absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, koordynator ds. projektów edukacyjnych.

Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane są za pośrednictwem formularza online do 23 marca 2018 r.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

Dziewczynka czyta książkęW związku ze zmianami, jakie zaszły w edukacji polonistycznej, tj. zwiększoną liczbą lektur obowiązkowych, z których znajomości nasi uczniowie będą rozliczani na egzaminie ósmoklasisty, istnieje potrzeba zintensyfikowania pracy z tymi tekstami oraz poszukiwania twórczych rozwiązań pozwalających na ugruntowanie wiedzy o nich.

Zapraszam Państwa na warsztaty, podczas których spróbujemy opracować własne, autorskie propozycje cyklu zajęć dotyczących lektur obowiązkowych i/lub nadobowiązkowych, integrujących różne treści kształcenia. Obejmą one:

 • lekcje wprowadzające do lektury (motywujące do przeczytania),
 • lekcje poświęcone pracy z tekstami (w tym zagadnienia językowe i redagowanie dłuższych lub krótszych form wypowiedzi, także kształcenie umiejętności retorycznych),
 • budowanie narzędzi sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności.

Pierwsze spotkanie chciałabym poświęcić:

 • Alicji w Kranie Czarów L. Carrolla i
 • Quo vadis H. Sienkiewicza.

Odbędzie się ono 15 marca (czwartek) o godz. 16.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

Rejestracja na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy online.

Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantka Ośrodka

Tagi: , ,

Szachy i dzieckoSzkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej oraz
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli szkół podstawowych z uczniami oraz nauczycieli wszystkich typów szkół ze swoimi dziećmi na

Konferencję dla nauczycieli: Szachy – to jest to! 
oraz
Pierwszy Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP nr 10 w Bielsku-Białej

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 13 (goo.gl/maps/BRvFszD4jL52)

Termin: 10 marca 2018 r. (sobota) od 9:00 do 12:00

Zapisy: formularz zgłoszeniowy online

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Plastek - ikonaZapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli przyrody i techniki do udziału w bezpłatnych warsztatach na temat nowoczesnych tworzyw sztucznych.

Warsztaty odbędą się 5 kwietnia 2018 r. o godz.15.30 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25.

W trakcie warsztatów zostanie przedstawiony program edukacyjny „Plastek i jego zaczarowane pudełko” skierowany do uczniów szkół podstawowych klasy 1-3 oraz starszych klas w ramach zajęć z techniki i przyrody.

W ramach projektu szkoły otrzymają bezpłatnie pakiet edukacyjny składający się z zestawu doświadczalnego, skryptu pomocniczego dla nauczyciela, plakatów i filmików edukacyjnych. Doświadczenia są proste i bezpieczne i mogą być wykonywane przez uczniów samodzielnie w klasie.

Ponadto w ramach programu uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie plastycznym, w którym przewidziane są nagrody.

W imieniu Fundacji PlasticsEurope Polska reprezentującej producentów tworzyw sztucznych oraz prowadzącej działalność edukacyjną warsztaty poprowadzi dr inż. Edyta Wielgus-Barry – absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, koordynator ds. projektów edukacyjnych.

Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane są za pośrednictwem formularza online do 28 marca 2018 r.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant Ośrodka

Tagi: , , ,

Sala egzminacyjnaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Oxford University Press Polska zapraszają nauczycieli języka angielskiego na Professional Development Day w Bielsku-Białej, w czasie którego dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaka będzie struktura egzaminu ósmoklasisty?
 • Jaki będzie jego poziom?
 • Jakie będą typy zadań?
 • Co z zadaniami otwartymi?
 • Jakie będą podobieństwa i różnice pomiędzy tym egzaminem, a dotychczasowymi?
 • Jak pracować, żeby skutecznie przygotować uczniów do egzaminu.

Termin: 12 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 15:00-16:30

Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 A

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu wysyłając wiadomość zwrotną na adres email: dorota.struminska@oup.com

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Do każdego uczestnika konferencji zostanie także przesłany egzemplarz okazowy Oxford Repetytorium Ósmoklasisty.

Serdecznie zapraszamy!

Dorota Strumińska – konsultant Oup
Maria Łątka – konsultant Ośrodka

Tagi: , ,

Doradztwo zawodowe - konferencjeRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli realizujących zajęcia z doradztwa zawodowego na konferencję:

Dobry zawód to podstawa – doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

Konferencja wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Data: 15 marca 2018 r. godzina 11.00 (rejestracja uczestników od godz. 10.30)

Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011A

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Festiwal Książki - fragment prezentacji SP 9 w Bielsku-Białej

Festiwal Książki – fragment prezentacji SP 9 w Bielsku-Białej

Eliminacje VIII Festiwalu Książki, który odbędzie się 20 kwietnia, zostały rozstrzygnięte.

Komisja kwalifikacyjna obradowała w składzie:

 • dr Gabriela Machaczek i mgr Roman Waluś (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej),
 • mgr Renata Kruszyna (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej),
 • mgr Jolanta Biernat, mgr Katarzyna Zioła-Zemczak i dr Dorota Siwor (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej).

Otrzymaliśmy nieco mniej zgłoszeń niż w ubiegłym roku, ale poziom najlepszych prac był bardzo wysoki. Podziwiamy wysiłek, który nauczyciele i uczniowie wkładają w ich przygotowanie.

Prace były bardzo różnorodne: prezentacje multimedialne z wykorzystaniem własnych rysunków i wypracowań, filmy i zdjęcia, album dokumentujący cały kompleks działań przeprowadzonych przez dzieci w związku z realizacją festiwalowego zadania.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaW dniu 16 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości.

Konkurs został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, dla uczczenia jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowym patronatem konkurs objęli:

 • Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Śląski Kurator Oświaty oraz
 • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

SPAK - logotypCelem konkursu było upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego polskiego patrioty, męża stanu i jednego z najbardziej zasłużonych twórców naszej niepodległości.

Organizatorzy konkursu założyli sobie również: rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, a także doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako skutecznego środka przekazu.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Matematyka - liczbyJak co roku, po Krajowej Konferencji SNM, chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i inspiracjami oraz przekazać odrobinę entuzjazmu przywiezionego ze spotkania nauczycieli i fanów matematyki, które w lutym br. odbyło się w Poznaniu.

Dlatego Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na

XXVII Bielskie Warsztaty Matematyczne: Byliśmy… w Poznaniu,

które odbędą się 9 marca 2018 r. w godzinach 15.00-19.00 w budynku RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ulicy Legionów 25.

Szczegółowe informacje są dostępne w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia

Tagi: ,

Dziewczynka czyta książkęRODN „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach zaprasza na konferencję metodyczno-szkoleniową z warsztatami dla nauczycieli

Edukacja kulturowa – między kulturą a oświatą

Znajomość dorobku kulturowego ludzkości czyni człowieka świadomym członkiem społeczeństw, współuczestnikiem i współtwórcą cywilizacji. Te wielkie słowa rzadko przekładamy na świadomość, jak istotne są konkretne działania edukacyjne i wychowawcze związane ze sferą kultury. Umiejętnego korzystania z największych osiągnięć kraju, Europy i świata trzeba uczyć – także w praktyce. Dlatego tak istotna jest współpraca nauczycieli z instytucjami kultury, która przyczyni się do realizacji wytycznych nowej podstawy programowej. Ujęto w niej bowiem punkt mówiący o kształtowaniu umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Znak: Thinking allowedZapraszamy nauczycieli języka angielskiego na konferencję metodyczną: Egzamin ósmoklasisty – język angielskiego.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz zagadnienia związane z budową arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 15.30 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 001 (sala w przyziemiu). Planowany czas spotkania to 60–90 minut.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pomocą krótkiego formularza zgłoszeniowego online do dnia 19 lutego 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapraszam!

Maria Łątka
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close