Warsztaty o tematyce przyrodniczo-leśniczej: Spotkanie z lasem

Pogłębiajmy swoją wiedzę o lesie
podczas XIX Edycji Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Zapraszamy nauczycieli z grupami uczniowskimi do udziału w warsztatach
o tematyce przyrodniczo-leśnej

SPOTKANIE Z LASEM

wydarzenie organizowane jest w ramach XIX Edycji Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Organizatorzy:

„Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” działającej przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
ul. Kopytko 13 43-382 Bielsko-Biała; Tel: 33 818 31 69;
e-mail: bielsko@katowice.lasy.gov.pl

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 8123715, 33 8122458;
e-mail: poczta@wombb.edu.pl

Adresaci warsztatów: Nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych, klasy 1- 5

Tematyka zajęć:

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają gatunki drzew liściastych i iglastych występujących w polskich lasach. Nauczą się je rozróżniać po liściach, szyszkach, owocach i nasionach. Ponadto uczestnicy spotkają się z najbardziej ekologicznym surowcem jakim jest drewno. Zobaczą i zważą drewno różnych gatunków drzew różniące się barwą, rysunkiem i gęstością a także zastosowaniem. Uczestnicy poznają zwierzęta polskich lasów. Nauczą się rozpoznawać wygląd zwierząt a także ich tropy, na podstawie których możemy je wytropić. Dzieci będą mogły nie tylko dotknąć lasu ale także go poczuć. Rozpoznawanie zapachów czy dotykanie darów lasu będzie stanowiło również cenne doświadczenie. Zaproponowane przez organizatorów zabawy dydaktyczne mają stworzyć sytuacje problemowe oraz wyzwolić u dzieci uczucie radości i napięcia. Pobudzona w ten sposób aktywność ma umożliwić dziecku uczenie się i zdobywanie doświadczenia. Obcowanie edukacyjne z modelami i planszami ma zachęcić i przygotować dziecko na realne spotkanie z lasem, tak aby ułatwić mu rozumienie złożoności i różnorodności przyrody.

Sesje warsztatowe odbędą się 18 maja 2018 r. (piątek), w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w sali 011 (na parterze), w godzinach: 9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45.

Zgłoszenia grup przyjmowane są do dnia 10 maja br., za pośrednictwem formularza online, czas trwania jednego cyklu warsztatów dla grupy uczniowskiej (do 24 uczniów) wynosi 45 minut.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant Ośrodka

Tagi: ,