Sieć współpracy nauczycieli „Aktywna tablica”. Spotkanie (2)

Sieć połączeńSpotkanie (2)

Temat: Rola wirtualnych doświadczeń w nauczaniu matematyki

Prowadzący: Andrzej Pietrzyk – nauczyciel matematyki od 18 lat; od 10 korzysta z tablicy interaktywnej na każdej lekcji; tyle samo czasu towarzyszy mu GeoGebra.

Celem zajęć będzie pokazanie zastosowania programu GeoGebra. Nie będą to jednak rozważania teoretyczne. Wszystkie przedstawione sytuacje dydaktyczne zdarzyły się na lekcjach Pana Andrzeja. Każde doświadczenie wykonał wspólnie z uczniami.

Nie będzie to też tylko opis możliwości programu. Prowadzący pokaże jego praktyczne zastosowanie przy odkrywaniu twierdzeń, stawianiu tez na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, potwierdzaniu przypuszczeń poprzez doświadczenia oraz szukaniu kontrprzykładów i obalaniu hipotez.

Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w lekcji bazującej na GeoGebrze i tablicy interaktywnej, w której to nauczyciele wcielą się w rolę uczniów.

Na koniec wspólnie postaramy się „wytresować punkty” i zastanowimy się do czego to wykorzystać.

Zapraszamy nauczycieli, którzy przystąpili do Sieci współpracy „Aktywna tablica”!


Do uczestników Sieci (zapisy chętnych odbywały się w kwietniu) zostanie rozesłany e-mail zawierający linki do 2 formularzy rejestracji na 2 sesje zajęć w dniu 21 maja 2018 r.:

  • Sesja (1): 21 maja 2018 r. od 13:00 do 15:15 – limit: 30 osób.
  • Sesja (2): 21 maja 2018 r. od 16:00 do 18:15 – limit: 30 osób.

Uwaga!
Osoby, które wzięły udział w kwietniowym Spotkaniu (1) i nie otrzymały e-maila z zaproszeniem na Spotkanie (2) – prosimy o kontakt z organizatorami.

Osoby już zgłoszone na Spotkanie (2), które są zmuszone zrezygnować z udziału, koniecznie prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji na jeden z adresów kontaktowych organizatorów.


Kontakt do organizatorów:

 

Tagi: , , , ,