Aktualności

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza Dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko na

SEMINARIUM z cyklu spotkań otwartych, nt.
PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

W programie:

 • Zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły/placówki.
 • Dobro dziecka – zadania rodziny i szkoły.
 • Kategorie uczniów wymagających interwencji stosownie do rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Wybrane środki wychowawcze stosowane przez sąd rodzinny i nieletnich – fakty i mity.

Seminarium odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy zarejestrować się (do 23 września 2020 r.) w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602339

Uwaga: Konieczne jest posiadanie indywidualnego konta w systemie rejestracji.

Organizator: Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej
mgr Władysław Mąsior

Tagi: , ,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej,
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach
oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
Oddziały w Bielsku – Białej i w Katowicach

serdecznie zapraszają

nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wychowawców klas i wszystkich zainteresowanych tą tematyką, na konferencję on-line:

Bitwa Warszawska 1920 roku.
Rola i znaczenie Górnoślązaków w walkach z Armią Czerwoną.

W programie:

1. „Geneza konfliktu zbrojnego polsko-rosyjskiego w 1920 roku.” – prof. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
2. „Operacja ukraińska – zajęcie Kijowa przez Wojsko Polskie. Działania odwrotowe spod Kijowa. Druga obrona Lwowa” – dr Adam Lisek (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Katowice).
3. „Front Północno – Wschodni w wojnie polsko-bolszewickiej (od 4 lipca do 16 sierpnia 1920 roku”- prof. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
4. „Zagłębiacy i Górnoślązacy w obronie Warszawy” – prof. Dariusz Nawrot, (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
5. Udział żołnierzy ze Śląska Cieszyńskiego w działaniach zbrojnych 1920 roku – dr hab. Miłosz Skrzypek (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
6. „Kresy w oczach żołnierzy 167 pułku piechoty Bytomskich Strzelców. Szlak bojowy 167 pp. od rzeki Auty pod Narew” – dr Adam Lisek (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Katowice)
7. „Bilans bitwy warszawskiej – układ pokojowy w Rydze” – prof. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji.

Kod: Kon/04/20-21
Termin: 22.09.2020 r., godz. 16:00- do ok.18.00
Miejsce: szkolenie online – platforma ZOOM.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602336

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Rozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 7 października 2020 r. (środa) o godz. 15:30 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

Tematyka spotkań:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
 2. Turystyka i krajoznawstwo – organizacja wycieczek szkolnych.
 3. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 4. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania placówki oświatowej, realizacja statutowych zadań szkoły.
 5. Uczeń z zachowaniami trudnymi.
 6. Nauczyciel w środowisku uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniami.
 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=3070

Zapraszam!

Grzegorz Telok
organizator seminariów

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

 

Miło nam poinformować, że
decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 r.
nasza placówka doskonalenia nauczycieli

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

otrzymała
AKREDYTACJĘ.

 

mgr Władysław Mąsior
Dyrektor Ośrodka

Czytaj więcej ›

Tagi:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej informuje, że prowadzi rekrutację uczestników kursu nadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie Dz.U. Nr 139, poz.1132 (par.11, ust.2) NAUCZYCIELE MUSZĄ ODNAWIAĆ UPRAWNIENIA co 5 lat.

Proponujemy zainteresowanym nauczycielom udział w kursie zaplanowanym do realizacji w okresie wrzesień lub październik 2020 r. Koszt całkowity szkolenia wynosi 480 zł od osoby.

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o zgłaszanie się od dnia 01.09.2020 r. przez system e-rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602053

Informacji udziela Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej:

mgr Władysław Mąsior
Dyrektor Ośrodka

Tagi: ,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze stacjonarne warsztaty w nowym roku szkolnym mające na celu prezentację i przedstawienie funkcjonalności platformy Meridian Prime – narzędzia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii:

Wykorzystanie multimedialnych map w procesie dydaktycznym –
ZaTIKowane zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych

Program warsztatów:

 1. Prezentacja i przedstawienie funkcjonalności platformy Meridian Prime.
 2. ZaTIKowane zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych.
 3. Dyskusja i omówienie pytań uczestników.
 4. Część warsztatowa – praca z zasobami platformy, ćwiczenia w tworzeniu własnych treści.
 5. Podsumowanie zajęć i rozdanie zaświadczeń.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w siedzibie Ośrodka:
Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, s.203, II piętro.

Termin: 7 września 2020 (poniedziałek), godz.15.00 – 16.30.

Przyjmowanie zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli odbywa się za pomocą systemu e-rejestracji RODN “WOM” w Bielsku-Białej: https://rejestracja.wombb.edu.pl/index.html

W przypadku osób, które nie posiadają konta w systemie, konieczne jest wcześniejsza rejestracja (założenie) takiego konta: https://rejestracja.wombb.edu.pl/register.html

Barbara Michałek-Piernik
konsultant ds. chemii i edukacji przyrodniczo-technicznej
tel. 33 812 37 15, wew. 120

Tagi: ,

Kuratorium Oświaty w Katowicach - logotypKuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa śląskiegoWniosek dostępny jest na stronie Kuratorium. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszania swoich kandydatur.

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo,

informujemy, że stosownie do kolejnych decyzji dotyczących łagodzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii w kraju zajęcia stacjonarne organizowane przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej będą się odbywały w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Kontakt z nauczycielami-konsultantami i nauczycielami-doradcami metodycznymi preferujemy drogą e-mailową lub telefoniczną. Adresy e-mail są dostępne w zakładkach „O nas” oraz „Doradcy”.

Jednocześnie przypominamy podstawowe dane kontaktowe z sekretariatem:

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy jednocześnie do korzystania z materiałów do edukacji zdalnej, jakie publikujemy na naszej stronie.

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

W specjalnym numerze wakacyjnym na lipiec i sierpień 2020 r. znajdą Państwo:

 • BirdNET – ciekawa aplikacja
 • Propozycje zabaw matematycznych
 • Trójkąty i koła
 • W krainie kwadratów i prostokątów
 • Dziwna figura
 • W geometrycznej krainie
 • Znamy różne figury geometryczne
 • W Krainie Tajemniczego Jeziora cz. III
 • Wszyscy lubią LEGO!
 • English Zone

Prenumerata


Zapraszamy do lektury!

Tagi:

Konkurs Matematyka jest wszędzie

Szanowni Państwo,
prezentujemy wyniki tegorocznej, 9. edycji konkursu „Matematyka jest wszędzie”.

Konkurs przeprowadzony został w zmodyfikowanej formie. Uczestnicy zaprezentowali swoje prace za pomocą nagrań wideo. Udział w konkursie wzięło 17 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. W każdej z trzech kategorii przyznano jedną nagrodę główną, a ponadto wyróżniono 3 prace.

Kategoria Alfa
I miejsce – Oskar Gala, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żorach
Wyróżnienie – Karol Pazdan, uczeń Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach
Wyróżnienie – Krzysztof Kolasa, uczeń Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach

Kategoria Beta
I miejsce – Angelika Kosińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej
Wyróżnienie – Filip Tytyk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej

Kategoria Gamma
I miejsce – Wiktoria Cielecka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Gratulujemy nagrodzonym i ich nauczycielom-opiekunom.

Wszystkim dziękujemy za udział.

Aleksandra Filuś

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wychowawców klas i wszystkich zainteresowanych nauczycieli innych specjalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencje on-line:

„Mężnym i solidarnym postępowaniem złamaliście terror niemiecki na Śląsku”.  Rozważania w 100. rocznicę II powstania śląskiego

Kod: Kon/39/19-20/
Termin: 10.06.2020, godz. 16:00-18.15
Miejsce: szkolenie online – platforma ZOOM

W programie:

 1. Edukacja o powstaniach śląskich sposobem utrwalania pamięci historycznej i narodowej, Urszula Rukasz – RODN „WOM” w Bielsku-Białej
 2. 1920 rok na Górnym Śląsku – wokół wystawy katowickiego IPN, Renata Skoczek – OBEN IPN w Katowicach
 3. Drugie powstanie śląskie – infografika IPN, Angelika Blinda – OBEN IPN w Katowicach
 4. Polska akcja pomocowa dla Górnego Śląska 1919-1921, Ryszard Mozgol – OBEN IPN w Katowicach
 5. Wystawa elementarna IPN Powstania śląskie 1919-1921, Aleksandra Korol-Chudy – OBEN IPN w Katowicach.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602001

Urszula Rukasz

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

W numerze na maj i czerwiec 2020 r. znajdą Państwo:

 • Zdalne przedszkole
 • Scenariusz nagrodzony w konkursie „MOGĘ zatrzymać SMOG”
 • Tematy wydania:
  • Mieszkańcy łąki
  • Dzień Matki
  • Dzień Ojca
  • Przygotowania do wakacji
 • Gotowość szkolna – co to znaczy?
 • Rola słuchu w rozwoju mowy i języka dziecka
 • English Zone

Do pobrania:


Prenumerata


Zapraszamy do lektury!

Tagi:

Las

Szanowni Państwo,
nauczyciele/edukatorzy w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej!

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Śląskiego – przygotowało ankietę w celu diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli/edukatorów i uczniów w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim.

Wyniki ankiety zostaną przekazane do wiadomości Samorządu Województwa Śląskiego, RODN „WOM”, Kuratorium Oświaty, WFOŚiGW w Katowicach oraz wybranych, większych ośrodków edukacji ekologicznej, w celu dostosowania regionalnej oferty edukacyjnej do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 15 czerwca 2020 r.:
http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/365-ankieta-dla-nauczycieli-edukatorow

Dziękujemy!

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli wszystkich specjalności i typów placówek na warsztaty metodyczne:

Zdalne testowanie z aplikacją Testportal

Kod: War/58/19-20/c

Termin: 28.05.2020 godz. 16:00-18:15

Miejsce: szkolenie online – platforma ZOOM

Tematyka warsztatów:

 • wprowadzenie do aplikacji Testportal,
 • planowanie i tworzenie kartkówek i sprawdzianów,
 • kategorie testów i pytań,
 • ocenianie i wyniki.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601996

Zapraszam!

Danuta Sewera
doradca metodyczny języka angielskiego

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszam do uczestnictwa w warsztatach dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych z zakresu wykorzystania aplikacji Google Meet podczas lekcji wychowania fizycznego.

Termin 07.05.2020 r., godz. 15.00-16.30.  Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601967

Mariusz Depczyński
doradca metodyczny wychowania fizycznego

Tagi: ,

Śląskie - logotyp

Placówki doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, realizują zajęcia w formie zdalnej. W ciągu ostatnich kilku tygodni skorzystało z ich oferty ponad 7 tysięcy osób.

Warto przypomnieć, że Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla pięciu placówek doskonalenia nauczycieli:

 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
 • Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

Wymienione placówki podjęły działania w formie zdalnej, wspierając zainteresowanych za pomocą wszystkich środków komunikacji. Od połowy marca 2020 roku zrealizowano ponad 350 zajęć on-line: konferencji, szkoleń, webinariów, wideocastów, konsultacji i seminariów.

Źródło informacji: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-ksztalci-zdalnie

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli różnych specjalności prowadzących zajęcia zdalne za pomocą platformy ZOOM, poszukujących nowych rozwiązań w swojej pracy, do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia:

A – Zoom!

W maju planowane są dwa spotkania:

 • 05.05.2020, godz.16:30
 • 26.05.2020, godz. 16:30

Miejsce:  Szkolenie zdalne (online)

SZKOLENIE BEZPŁATNE!

Cele i zadania sieci:

 1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami
 2. Metody aktywizacji uczniów w nauczaniu zdalnym
 3. Poszerzenie kompetencji uczestników
 4. Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych – międzyprzedmiotowa adaptacja zasobów
 5. Wsparcie koleżeńskie

Spotkania mają charakter warsztatowy i są prowadzone zdalnie.

Rejestracja na warsztaty:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601938

Jolanta Mysińska
Konsultantka RODN „WOM”

Tagi: ,

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi

Przewodnim tematem tegorocznej 50. edycji święta będzie ochrona klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W tym roku 22 kwietnia Ministerstwo Klimatu wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.

Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.

W programie warsztatów wykłady ekspertów:

 • dr Mariusz Gogół – „Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje”
 • dr Tomasz Rożek – „OZE. Skąd mamy prąd?”

oraz warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?” z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo 22 kwietnia na stronie www.dzienziemiwmk.pl.

Źródło informacji i grafiki:
https://www.gov.pl/web/klimat/dzien-ziemi-w-ministerstwie-klimatu

Barbara Michałek-Piernik

Tagi: ,

Wielkanoc

 

Święta Wielkiej Nocy, to czas, kiedy przychodzi nowe Życie,
a wraz z nim radość i nadzieja.

Życzymy Wam wszystkim,
aby wypełniły one Wasze serca i umysły;
aby wiośnie w przyrodzie towarzyszyła duchowa wiosna!

Dyrekcja i Pracownicy
RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Są jeszcze wolne miejsca na szkoleniu:
Dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia na lekcji w szkole podstawowej.

Osoby zainteresowane tematem, jego psychologicznym podłożem i doświadczeniami osób, które stawiają czoła tym szkolnym problemom zapraszamy na szkolenie online w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 na platformie Zoom.

ID spotkania i hasło zostanie wysłane dzień przed szkoleniem.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601929

W imieniu organizatorek – doradczyń metodycznych – Bożena Rogolińska.

Tagi: , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close