Aktualności

Poszukiwanie SKARBÓW PRZYRODY może odbywać się na wiele sposobów…

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi 2021 zapraszamy do zapoznania się z informatorem o regionalnej edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim:

„Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”. Wydawca: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 2020. 

Wydawnictwo prezentuje aktualną przyrodniczą ofertę edukacyjną realizowaną przez instytucje, organizacje społeczne inne podmioty z naszego regionu, w tym RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Informator dostępny jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Elektroniczną wersję publikacji można obejrzeć na stronie https://www.sbc.org.pl/…/publication/482398/edition/452020.

Zadbajmy razem o wspólne dziedzictwo kulturowe i­ przyrodnicze!

Zachęcamy również do udziału w webinarium, organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które odbędzie się 22 kwietnia br. o godz. 12:00.
https://lekcjezklimatem.pl/

Webinarium poprowadzą Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej.
Wydarzenie potrwa ok. 1,5 godziny i będzie dostępne na stronie lekcjezklimatem.pl do czerwca br.

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na bezpłatną konferencję online:

Nowy system przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz planowane zmiany w ich organizacji – Formuła 2019.

Termin i miejsce: 22.04.2021, od 15:30 do 17:30,  platforma ZOOM

Tematyka konferencji obejmuje:

 • Przybliżenie nowej formuły egzaminów zawodowych – Formuła 2019 oraz systemu ich przeprowadzania.
 • Organizację egzaminów w oparciu o system SIOEPKZ.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego w oparciu o nową podstawę programową – 2019.

Adresaci konferencji to:

 • dyrektorzy,
 • kierownicy szkolenia praktycznego,
 • nauczyciele ponadpodstawowych szkół kształcących w zawodach,
 • nauczyciele Centrów Kształcenia Zawodowego.

Zapisy uczestników:

Zapraszam!

Grzegorz Telok

 

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

X KONFERENCJA REGIONALNA
Technologie w pracy zdalnej i nie tylko. Inspirujące pomysły i rozwiązania


Co?
Dziesiąta edycja cieszącej się ogromną popularnością bezpłatnej konferencji z warsztatami dla nauczycieli (online).

Kiedy?
24 KWIETNIA 2021 (sobota) online!

Dla kogo?
Dla uczących w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy 1-8) nauczycieli różnych przedmiotów i rodzajów zajęć (nie tylko informatycznych), zainteresowanych:

 • nowoczesnymi metodami włączania technologii do swojego warsztatu pracy;
 • twórczym wykorzystaniem doświadczeń edukacyjnych i technologicznych z okresu szkolnej kwarantanny w dalszej pracy;
 • podniesieniem jakości i skuteczności swoich zajęć zdalnych z uczniami.

Dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów szukających inspiracji do gier, zabaw i innych aktywności motywujących, stymulujących rozwój myślenia logicznego i kreatywności.

Dla tych, którzy mają dzieci w wieku 6-15 i są świadomi, jak ważne jest dla ich własnych dzieci rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, radości tworzenia i współpracy.

Także dla członków kadry kierowniczej szkół i placówek szukających inspiracji do rozwoju własnej placówki.

Gdzie?
Online. Na platformie Zoom.


Zapraszamy!

Lechosław Hojnacki, Jolanta Biernat,
Aleksandra Filuś, Wojciech Zuziak

Tagi: , , , ,

dr hab. Marek Bernacki

dr hab. Marek Bernacki

Nie trzeba przywoływać znanego przysłowia, by zdawać sobie sprawę, że często o miejscach, w których żyjemy, nie wiemy zbyt wiele. Tradycja, historia, kultura regionu są nie tylko tym, co może łączyć mieszkańców miasta i jego okolic, ale i ważnym składnikiem tożsamości. Szczególne powołanie instytucji badawczych mogą stanowić z jednej strony działania związane z pogłębianiem wiedzy o regionie, z drugiej – jej propagowanie. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dba o realizację tych zadań od lat.

25 marca 2021 r. gościliśmy w naszym Ośrodku dr. hab. Marka Bernackiego, wieloletniego dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (w latach 2012-2020), profesora uczelnianego w Katedrze Polonistyki, a obecnie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo w ATH. Wygłosił on wykład dla nauczycieli:

Literatura i kultura Bielska-Białej w dydaktyce.

Prelekcja prezentowała badania naukowe łącząc je z praktyką nauczania języka polskiego, historii, religii. Przedstawione informacje o pracach literaturoznawców z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dotyczących literatury i kultury Bielska-Białej oraz obszerna bibliografia (literatura, historia, sztuka) znacząco wzbogacają wiedzę o regionie i stanowią ważny materiał do wykorzystania w dydaktyce.

Pomnik Kazimiery Alberti

Pomnik Kazimiery Alberti

Zaproponowane przez Profesora scenariusze lekcji o tematyce regionalnej są istotnym i wartościowym uzupełnieniem przedstawionych treści. Prof. Bernacki mówił przy tej okazji o Stanisławie Goli – bielskim poecie, który marzył o Nagrodzie Nobla, o Kazimierze Alberti – pisarce i niestrudzonej animatorce życia kulturalnego w międzywojniu oraz o bielskich pomnikach, świadkach złożonej historii w kontekście tożsamości mieszkańców miasta.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z Bielska-Białej i innych miast województwa śląskiego (m.in. Brenna, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jaworzno, Trzebinia, Żywiec). W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili zarówno treści, jak i sposób ich prezentowania oraz przydatność w codziennej pracy. Na życzenie uczestników planujemy kolejne spotkania o tej tematyce.

dr hab. Dorota Siwor


Materiały z wykładu znajdują się na Portalu polonisty.

Tagi: ,

Wielkanoc 2021 - życzenia

Tagi: ,

Warsztaty online o tematyce wielkanocnej

Serdecznie zapraszamy na warsztaty online „Twórcze klimaty” o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek woskiem.

Wielkanoc jest świętem odrodzenia się życia człowieka poprzez śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa oraz przyrody – po śnie zimowym.

Święta Wielkiej Nocy obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy palmy, pokarmy, malujemy pisanki i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. Wielkanocne zwyczaje ludowe to część naszej tradycji.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online: obejrzenia filmu instruktażowego (powyżej) oraz wykonania proponowanych pisanek wielkanocnych.

Aleksandra Bury – prowadząca warsztaty
Dorota Babińska-Waluś i Elżbieta Szczypka – doradczynie metodyczne z plastyki


Aleksandra Bury – prowadząca warsztaty – polonistka, długoletnia nauczycielka i wychowawczyni w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu, pasjonatka historii lokalnej, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów LO im. M. Kopernika w Żywcu.

Tagi: , ,

Festiwal edukacyjny Nowe Inspiracje WOM 2021

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim. W ramach festiwalu są organizowane już od 25 lat Giełdy Wydawców. Staramy się, by festiwal był świętem oświaty regionu.

Najbliższa edycja Festiwalu Edukacyjnego odbędzie się 16 ‒ 17 kwietnia 2021 r.

Uniwersytet Śląski objął wydarzenie swoim patronatem oraz jest jego współorganizatorem po raz czwarty. Kolejny raz pracownicy UŚ poprowadzą w trakcie wydarzenia zajęcia.

W trakcie wydarzenia proponujemy nauczycielom ponad 60 bezpłatnych warsztatów metodycznych i wykładów na temat m.in.:

 • nowoczesnego podejścia do edukacji przyrodniczej i matematycznej, z uwzględnieniem narzędzi interaktywnych i aplikacji, myślenia wizualnego, robotyki i szyfrowania;
 • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym na temat: roboinformatyki, metody projektu, narzędzi informatycznych, gier matematycznych;
 • przedmiotów humanistycznych we wszystkich przejawach, w tym na temat lekcji odwróconych, przekazów wizualnych, tutoringu, awangardy, lektur szkolnych w kontekście ekologicznym, Instagrama;
 • zajęcia artystyczne i kreatywne.

Czytaj więcej ›

Tagi:

Konferencja: Literatura i kultura Bielska-Białej w dydaktyce

Pomnik Kazimiery Alberti.
Zdjęcie: Marek Bernacki

Trudno przecenić znaczenie wiedzy o przestrzeni, w której się żyje. Kulturalny dorobek małej ojczyzny wspiera kształtowanie tożsamości młodego człowieka, stąd też obecność treści związanych z regionem w nauczaniu.

Katedra Polonistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz placówkami oświatowo-kulturalnymi Bielska-Białej – prowadziła w latach 2001-2021 badania o tematyce regionalistycznej.

Zapraszamy na wykład profesora Marka Bernackiego, który zaprezentuje najważniejsze opracowania naukowe i popularnonaukowe o tematyce bielsko-bialskiej, znajdujące się w zbiorach Biblioteki ATH, Książnicy Beskidzkiej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej oraz w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Będą one punktem odniesienia dla zaproponowanych w drugiej części konferencji trzech scenariuszy lekcji: o Stanisławie Goli, Kazimierze Alberti oraz bielskich pomnikach.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do polonistów, historyków i katechetów, ale także wychowawców i wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych.

Zachęcamy do udziału zarówno pedagogów z Bielska-Białej i okolic, jak i całego województwa śląskiego – warto zaplanować wycieczkę, choćby wirtualną do naszego miasta.

Termin: 25.03.2021, godz. 16.30-18.00, platforma ZOOM
Link do rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602686

Zapraszamy na konferencję!

dr hab. Dorota Siwor
konsultant języka polskiego

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

RODN „WOM” w Bielsku-Białej informuje o zaplanowaniu dodatkowej edycji kursu: „Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych” w dniach:

 • Spotkanie 01: 14.04.2021 r. w godzinach 15.30-19.15
 • Spotkanie 02: 19.04.2021 r. w godzinach 15.30-19.15

Więcej informacji i zapisy:

Zapraszamy!

Cecylia Borowska

Tagi: , ,

Logo ROK w Bielsku-Białej

Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach uchwalił rok 2021 Rokiem Górali w Województwie Śląskim.

Konkurs plastyczny, organizowany pod patronatem Związku Podhalan – Oddział Górali Żywieckich w Milówce oraz Związku Podhalan – Oddział Górali Śląskich w Brennej, ma na celu przybliżyć życie górali dawniej i dziś. Ma też pokazać ich dorobek kulturowy, gospodarczy i społeczny. Prace plastyczne w postaci obrazów, rzeźb i grafik ukażą przemiany życia i wierność tradycji.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Współorganizatorami są: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, młodzieży i dorosłych twórców z województwa śląskiego i województw ościennych.

Więcej informacji znajdą Państwo w:

Zapraszamy do udziału!

Tagi: ,

­­ORE - logotyp

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. – szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.

Szkolenia zostaną realizowane w terminie: 22 lutego – 22 marca 2021.

Szkolenia prowadzone będą w formule e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle, gdzie zamieszczone zostaną materiały szkoleniowe na temat wdrażanych zmian.

Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów:

Egzamin ósmoklasisty Egzamin maturalny
 1. język angielski
 2. język niemiecki
 3. język polski
 4. matematyka.
 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. język niemiecki
 5. biologia
 6. chemia
 7. fizyka
 8. geografia
 9. historia
 10. informatyka
 11. wiedza o społeczeństwie

Tematyka szkoleń:

 • wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu;
 • analiza porównawcza;
 • wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenia są bezpłatne.

Zapisy na szkolenie (egzamin ósmoklasisty) za pomocą formularza elektronicznego:

Zapisy na szkolenie (egzamin maturalny) za pomocą formularza elektronicznego:

Zapraszamy!

Anna Susek
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tagi: ,

Konkurs Matematyka jest wszędzie. Edycja 10.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że do 28 lutego 2021 r. został przedłużony termin zgłoszeń do konkursu „Matematyka jest wszędzie”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Zapraszamy do udziału!

Aleksandra Filuś

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Aby pobrać skan zaświadczenia po ukończeniu zdalnej formy doskonalenia należy:

 • zalogować się na swoje konto (tak jak przy zapisie na szkolenie),
 • wybrać z bocznego panelu zakładkę „Moje szkolenia”,
 • wybrać właściwe szkolenie,
 • pobrać na dysk komputera plik „Skan zaświadczenia”.

Oryginały zaświadczeń można odebrać w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Nie wysyłamy zaświadczeń pocztą tradycyjną ani elektroniczną.

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Od lutego 2021 r. chcemy zaproponować zainteresowanym placówkom (przedszkolom i szkołom podstawowym) oraz nauczycielom zgłaszającym się indywidualnie nowe formy doskonalenia – szkolenia zdalne poprzedzone wysyłką pomocy dydaktycznych. Pomoce będą wykorzystywane podczas zajęć online z nauczycielami.

Placówka zamawiająca szkolenie (pozycje o numerach od 1 do 3 na wykazie poniżej) – na tydzień przed zajęciami online – otrzyma przesyłkę z pomocami dydaktycznymi. Przesłane pomoce to nieduże zestawy warsztatowe nowych klocków, które pozostają po szkoleniu w placówce.

Zestawy będą intensywnie wykorzystywane podczas szkolenia. Posłużą do zaprezentowania przykładów zadań nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Miło nam poinformować, że mamy już pierwsze zgłoszenie.

Uczestnicy indywidualni warsztatów online (pozycja numer 4 na wykazie poniżej) otrzymują przesyłkę z kompletem pomocy dydaktycznych. Przesłane pomoce dydaktyczne to nieduże warsztatowe zestawy nowych klocków, które po szkoleniu pozostają u uczestników.

Wojciech Zuziak


W ofercie naszego Ośrodka znalazły się już 4 nowe formy doskonalenia. Są to:

1.
Przykłady aktywności typu „hands-on” w (zdalnej) edukacji matematycznej uczniów szkoły podstawowej

Kod: RP/09/20-21
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak

Szkolenie online dla rad pedagogicznych szkół podstawowych: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w klasach 4-6 SP (grupy do 12 osób).

Liczba kompletów pomocy dydaktycznych: 12.
Więcej informacji i zgłoszenie zainteresowania szkoleniem:

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy na konferencję:
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Temat, choć wydaje się znany i wielokrotnie omawiany, nadal budzi wiele wątpliwości i obaw, m.in. o to, czy przyjęty system oceniania oraz podejmowane przez nauczycieli działania w zakresie tworzonych dostosowań są właściwe.

Prowadząca spotkanie dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska to przede wszystkim praktyk, czynny nauczyciel pracujący z uczniem o SPE, autor wielu publikacji związanych z tematem.

Koszt udziału w konferencji: 30 zł

Terminy i linki do zapisów:

Zapraszamy!

Magdalena Bielenin
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Boże Narodzenie 2020

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo,

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021 r.

Jest to konsekwencją decyzji Ministra Edukacji i Nauki o rozszerzeniu zakresu kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 poprzez dodanie pkt. 6. “Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021”.

W związku z tym Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej planuje realizację cyklu konferencji online dla nauczycieli przedmiotów objętych tymi egzaminami. Konferencje odbywać się będą w trakcie ferii zimowych oraz po ich zakończeniu:

Harmonogram, który Państwu prezentujemy, zostanie w najbliższym czasie uzupełniony o konferencje z kolejnych przedmiotów. W miarę potrzeb postaramy się także uruchamiać dodatkowe edycje szkoleń.

Zapisy na wszystkie konferencje online odbywają się – tradycyjnie – poprzez platformę e-rejestracji:

Zapraszamy!

Władysław Mąsior
dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej

Tagi:

ORE - logotyp

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zamierzają przystąpić do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie:
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Wychodzimy z założenia, że edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach, gdy kontakt uczeń – nauczyciel jest utrudniony lub niemożliwy.

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z propozycji samokształcenia oraz do wykorzystania poniższych materiałów do edukacji zdalnej.

Wykaz oraz zawartość materiałów, do których prowadzą linki, są uzupełniane i aktualizowane.

Ponadto w zakładce „Najbliższe szkolenia” (rejestracja.wombb.edu.pl) pojawiają się formy realizowane zdalnie (odpowiednio opisane w nazwie formy). Zachęcamy do uczestnictwa i informujemy, że skany zaświadczeń po ukończeniu form zdalnych będą dostępne do tygodnia po ich zakończeniu na koncie uczestnika w systemie e-rejestracji.

Aby pobrać skan zaświadczenia po ukończeniu zdalnej formy doskonalenia należy:

 • zalogować się na swoje konto (tak jak przy zapisie na szkolenie),
 • wybrać z bocznego panelu zakładkę „Moje szkolenia”,
 • wybrać właściwe szkolenie,
 • pobrać na dysk komputera plik „Skan zaświadczenia”.

Zespół konsultantów i doradców metodycznych Ośrodka

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Warsztaty Twórcze klimaty - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na warsztaty online „Twórcze klimaty” o tematyce bożonarodzeniowej w Beskidach ‒ wykonanie tradycyjnych ozdób na choinkę z wykorzystaniem opłatka, bibuły, słomy.

Boże Narodzenie w tradycji ludowej zajmuje miejsce szczególne. Święto to cechuje pewna tajemniczość związana z nowym życiem. Przychodzące na świat Dzieciątko sprawia, że ogarnia nas miłość, a w serca wstępuje nadzieja.

Pierwotnie Boże Narodzenie wiązało się z przesileniem słonecznym, z życiem, wegetacją, a także z kultem zmarłych przodków. Oddawało ono istotę ludowego pojmowania czasu w oparciu o obserwacje zmienności faz Księżyca oraz wędrówki Słońca po nieboskłonie. Odradzanie się Słońca i światła, przesilenie zimowe, było okresem burzenia starego porządku.

Punktem kulminacyjnym obchodów pamiątki narodzenia Chrystusa jest wieczerza wigilijna, która łączy świat żywych ze światem zmarłych. Nieodłącznym elementem świąt było i jest nadal śpiewanie kolęd. W okresie bożonarodzeniowym zgodnie z tradycją po domach chodzili kolędnicy, by złożyć dynamiczne i rytmiczne życzenia świąteczne.

W izbie nad stołem wisiał wierzchołek jodły ‒ połaźnica, później zastąpiona przez choinkę. Wieszano na niej ozdoby z papieru, bibuły, opłatków i słomy, a także jabłka, cebulę, czosnek i orzechy. Produkty te i potrawy wigilijne miały gwarantować obfitość i przeniesienie wegetacji do nowego cyklu.

Na Żywiecczyźnie niezwykłą ozdobą były misternie wykonane z opłatków, klejone na ślinie „światy”. Symbolizowały kulę ziemską, nad którą panowanie obejmuje nowo narodzony Jezus. Zgodnie z ludową mądrością, jeśli „świat” został zjedzony przez muchy, oznaczało to powodzenie i dostatek dla gospodarzy.

Słoma, która symbolizowała plenność roślin i obfitość ziarna, była wykorzystywana do robienia gwiazdek na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej. Bardzo czasochłonną ozdobą były pająki bożonarodzeniowe wykonywane ze słomy i kolorowej bibuły. Z papieru i bibuły robiono łańcuchy oraz różne zabawki dla najmłodszych domowników, wieszane później na choince.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online: obejrzenia filmu instruktażowego (link poniżej) oraz wykonania proponowanych ozdób. Film może też być wstępem do zajęć zdalnych z uczniami, które zakończy wirtualna wystawa zdjęć ich prac.

Życzenia świąteczne w stylu góralskim: Bartłomiej Golec.

Elżbieta Szczypka, Dorota Babińska-Waluś,
doradczynie metodyczne z plastyki w RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close