Seminarium dla nauczycieli chemii

WOM Rybnik - logotyp

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy nauczycieli chemii do udziału w seminarium poświęconym omówieniu zmian w nomenklaturze pochodnych węglowodorów według nowej podstawy programowej dla uczniów po szkole podstawowej.

Seminarium jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Seminarium odbędzie się w formie online w dniu 25 kwietnia 2022 w godz.16.00 – 18.15.

Więcej informacji i zapisy:

Seminarium adresowane jest również do nauczycieli chemii, którzy nie uczestniczyli w pierwszej części szkolenia.

Zapraszamy!

Barbara Michałek-Piernik

Tagi: ,