Relacja z konferencji: Mam ciekawy zawód (2022 Rokiem Rzemiosła)

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Z tej okazji, 21 kwietnia 2022 r. w naszym Ośrodku zorganizowano konferencję regionalną: „Mam ciekawy zawód – udział rzemiosła w kształceniu zawodowym”.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z systemem kształcenia praktycznego młodocianych pracowników oraz rolą rzemieślników zrzeszonych w Beskidzkiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w tym systemie kształcenia.

Prelegenci:

  • Grzegorz Telok – przedstawił rolę systemu kształcenia praktycznego w polskim systemie oświaty;
  • Magdalena Bielenin – wskazała na możliwości kształcenia uczniów z dysfunkcjami w szkole zawodowej;
  • Tomasz Krajewski i Grzegorz Stec – przedstawiciele Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości omówili rolę Izby w kształceniu młodocianych pracowników;
  • Jarosław Mitoraj – przedstawił zasady organizacji i realizacji kształcenia praktycznego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w Bielsku-Białej w oparciu o zakłady rzemieślnicze;
  • Jacek Korczyk – Prezes firmy Skoda Korczyk – podzielił się swoimi refleksjami i doświadczeniem z wieloletniego kształcenia młodocianych pracowników w swojej firmie.

Konferencja była pierwszą z dwóch planowanych konferencji w ramach Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim. Następna jest planowana na jesień 2022 r.

Grzegorz Telok – konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , , ,