Wyniki konkursu: Nieznani bohaterowie czasów II wojny światowej

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

W październiku minionego roku Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej ogłosiły konkurs historyczno-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych „Nieznani bohaterowie czasów II wojny światowej. Przykłady postaw patriotycznych w kręgu rodziny i społeczności lokalnej w odniesieniu do historii II wojny światowej”.

SPAK - logotyp

Konkurs został ogłoszony w związku obchodami 82. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego, a jego finał zbiegł się obecnie z obchodami 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która przypada na dzień 14 lutego 2022 r.

Patronat nad konkursem objęli Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Przemysław Drabek oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych części województwa śląskiego – terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej.

Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania uczestników tematyką II wojny światowej w kontekście przeszłości własnej rodziny i środowiska lokalnego. Organizatorzy konkursu chcieli zainspirować uczestników do poszukiwań w kręgu swojej rodziny czy społeczności lokalnej nieznanych bohaterów czasów II wojny światowej, których postawy patriotyczne godne są upamiętnienia i upowszechnienia.

Udział w konkursie sprzyjał kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, a także pogłębieniu integracji międzypokoleniowej oraz aktywizacji środowiska szkolnego i domowego.

Założeniem konkursu było też pobudzenie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej uczniów, motywowanie ich do aktywności oraz rozwijania zainteresowań, uzdolnień i kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych oraz technik plastycznych jako środka przekazu.

W odniesieniu do kategorii wiekowej uczniów zróżnicowano formułę konkursu. Dla uczniów klas od IV do VII szkół podstawowych wskazano formułę plastyczną – kolaż w formie płaskiej. Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wskazano formułę prezentacji multimedialnej lub filmu.

Przy ocenie prac konkursowych wzięto pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu,
 • trafność ujęcia tematu,
 • walory artystyczne,
 • kreatywność i oryginalne ujęcie tematu.

Jury konkursowe w kategorii prac plastycznych techniką kolażu, przyznało: I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

I miejsce zajęła

Judyta Pałeczka ze Szkoły Podstawowej im Jana Twardowskiego w Ślemieniu za pracę: Rudolf Jagielski – Katyń, Charków; opiekun: dyr. Edyta Gołek.

II miejsce zajęła

Maria Tobiczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolny im. Orła Białego w Kiczycach za pracę: Karol Kubiciuś – mój pradziadek; opiekun: Mirosław Lapczyk.

III miejsce zajął

Michał Górny ze Szkoły Podstawowej im Jana Twardowskiego w Ślemieniu za pracę: Szczepan Matuszczyk; opiekun: dyr. Edyta Gołek.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Karolina Miłek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce za pracę: Partyzanci w Beskidzie Żywieckim; opiekun: Maria Mrowiec;
 • Paweł Dobrogoszcz ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej za pracę: Nieznany bohater II wojny światowej – mój pradziadek; opiekun: Błażej Dobrogoszcz;
 • Karol Bąk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce za pracę: Nieznani obrońcy Węgierskiej Górki; opiekun: Maria Mrowiec.

W formule prezentacji multimedialnej lub filmu, dedykowanej uczniom klasy VIII szkoły podstawowej i uczniom szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych:

I miejsce zajęła

Angelika Kosińska z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej za pracę: Tadeusz „TEDDY” Pietrzykowski; opiekun Jerzy Jędryka.

II miejsce zajęła

Zuzanna Kolonko ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Gilowicach za pracę: Józef Górny – żołnierz II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa; opiekun: Sabina Michalska-Pasko.

III miejsce ex aequo zajęli:

 • Oliwier Gałan ze Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce za pracę: Wawrzyniec Kulig; opiekun Janusz Kaps;
 • Kaja Tyrkiel, Zuzanna Posłuszny z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej za pracę: Aniela „Nella” Libionka; opiekun: Grzegorz Laszczak.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Joanna Ecimowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu za pracę: Bohaterowie tajnego nauczania w latach II wojny światowej na Ziemi Żywieckiej; opiekun: Anna Brandys Staszczyk.
 • Bartosz Ubik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli za pracę: Anna Żymierska i Józef Ubik. Rodzina Ubik; opiekun: Marzena Janusz;
 • Radosław Żenčuch – ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki nr 1 w Gilowicach za pracę: Stanisław Karnas – więzień 6794 KL Auschwitz; opiekun: Sabina Michalska-Pasko;
 • Patrycja Turowska ze Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce za pracę: Stefan Jasiński; opiekun: Janusz Kaps.

Organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu, w postaci smartwatchy, opasek elektronicznych, power banków, gier edukacyjnych i książek.

Wszystkich laureatów, wyróżnionych uczestników konkursu oraz ich opiekunów, a także patronów konkursu informujemy, że uroczystość ogłoszenia wyników konkursu, prezentacja nagrodzonych prac konkursowych, nagród i dyplomów odbędzie w dniu 11 lutego 2022 r. (tj. w piątek) o godz. 13.00 w formule online, z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w związku z narastającą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19).

Wszyscy zaproszeni uczestnicy wraz z opiekunami oraz patroni i goście otrzymają link do spotkania i poproszeni zostaną o zalogowanie się o godz. 12.50 na platformie ZOOM.

W trakcie uroczystości uczestnicy i opiekunowie zostaną szczegółowo powiadomieni o sposobie indywidualnego obioru dyplomów, podziękowań oraz nagród w naszym Ośrodku.

Urszula Rukasz


Aktualizacja: 10 marca 2022 r.

Tagi: ,